Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  <<Էկոլոգիական ստանդրատացում և սերտիֆիկացում>> դասընթացի ծրագիր

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  <<Էկոլոգիական ստանդրատացում և սերտիֆիկացում>> դասընթացի ծրագիր

  Էջերի քանակ: 6

  Կոդ: #136

  1200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Ա.Մալխասյան - «Ստանդարտացում, չափագիտություն, համապատախանության հավաստւոմ և որակի կառավարում», Երևան, 2001թ.
  2. Է.Մ.Հայրապետյան, Լ.Վ. Հարությունյան - «Բնության պահպանության հիմունքներ» Երևան, 1983թ.
  3. «Հայկական էկոլոգիական հանդես», ՉԵրևան, 2002թ.
  4. «Շրջակա միջալվայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում» վիճակագրական վերլուծական ժողովածու, Երևան, 2002թ.
  5. ՄԱԿ «Մարդու իրավունքներ, հարցեր և պատասխաններ», Նյու-Յորք, 1990թ. Երևան, 1997թ.
  6. Լ,Թ. Ասատրյան, Փ.Ա. Սարգսյան, «Նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների էկոլոգիական կրթությունն ու դաստիարակությւոնը», Երևան, 2002թ.
  7. Ա.Լ Սամվելյան, Հ.Մ. Ազիզյան, «Գլոբալացումը, ազգային տնտեսությունը և բնակչության էկոլոգիական դաստիարակությունը»,2002թ.
  8. Ա.Լ. Սամվելյան, «Բնույթան անթրոպոգեն ծանրաբեռնվածության հետևանքները», 2003թ.


  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ա.Մալխասյան - «Ստանդարտացում, չափագիտություն, համապատախանության հավաստւոմ և որակի կառավարում», Երևան, 2001թ.
  2. Է.Մ.Հայրապետյան, Լ.Վ. Հարությունյան - «Բնության պահպանության հիմունքներ» Երևան, 1983թ.
  3. «Հայկական էկոլոգիական հանդես», ՉԵրևան, 2002թ.
  4. «Շրջակա միջալվայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում» վիճակագրական վերլուծական ժողովածու, Երևան, 2002թ.
  5. ՄԱԿ «Մարդու իրավունքներ, հարցեր և պատասխաններ», Նյու-Յորք, 1990թ. Երևան, 1997թ.
  6. Լ,Թ. Ասատրյան, Փ.Ա. Սարգսյան, «Նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների էկոլոգիական կրթությունն ու դաստիարակությւոնը», Երևան, 2002թ.
  7. Ա.Լ Սամվելյան, Հ.Մ. Ազիզյան, «Գլոբալացումը, ազգային տնտեսությունը և բնակչության էկոլոգիական դաստիարակությունը»,2002թ.
  8. Ա.Լ. Սամվելյան, «Բնույթան անթրոպոգեն ծանրաբեռնվածության հետևանքները», 2003թ.

  description_2 title_arm <<Էկոլոգիական ստանդրատացում և սերտիֆիկացում>> դասընթացի ծրագիր title_eng srjaka mijavayr convertot_1 <> das@ntaci cragir convertot_2 <> das@ntaci cragir convertot_3 <> das@ntaci cragir convertot_4 <> das@ntaci cragir convertot_5 <> das@ntaci cragir convertot_6 <> dasyntaci cragir convertot_7 <> das@ntaci cragir convertot_8 <> das@ntaci cragir convertot_9 <> das@ntaci cragir convertot_10 <> dasyntaci tsragir convertot_11 <> das@ntaci cragir convertot_13 <> das@ntaci cragir convertot_14 <> das@ntaci cragir convertot_15 <> das@ntaci cragir convertot_16 <> das@ntaci cragir convertot_17 <> das@ntaci cragir convertot_18 <> das@ntaci cragir