Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Ինֆորմատիկա գտնվել է 527 նյութ)


  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Ինտերնետ գլոբալ ցանցը որպես տեղեկատվական գլոբալ ցանց: Online ռեժիմում աշխատող գլոբալ մեդիա միջոց, մարքեթինգային կապուղի և գլոբալ էլեկտրոնային թվային տարածություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Беленов О. Н., Стадниченко Л. И. “Поведение потребителей” Воронеж: 2001г.
  2. Белобродский А. А. “Организация интернет - торговли”. М.: 2002 г.
  description_2 title_arm Ինտերնետ գլոբալ ցանցը որպես տեղեկատվական գլոբալ ցանց: Online ռեժիմում աշխատող գլոբալ մեդիա միջոց, մարքեթինգային կապուղի և գլոբալ էլեկտրոնային թվային տարածություն title_eng internet global canc convertot_1 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimum ashxatox global media mijoc, marqetingayin kapuxi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_2 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimum ashxatox global media mijoc, marqetingayin kapuxi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_3 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimum ashxatox global media mijoc, marqetingayin kapuxi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_4 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimum azxatox global media mijoc, marqetingayin kapuxi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_5 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimum ashxatox global media mijoc, marqetingayin kapuxi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_6 Internet global cancy orpes texekatvakan global canc: Online rejimum ashxatox global media mijoc, marqetingayin kapuxi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_7 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimum ashkhatox global media mijoc, marqetingayin kapuxi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_8 Internet global canc@ orpes teghekatvakan global canc: Online rejimum ashxatogh global media mijoc, marqetingayin kapughi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_9 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online reghimum ashxatox global media mijoc, marqetingayin kapuxi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_10 Internet global cancy orpes teghekatvakan global canc: Online reghimum askhatogh global media mijoc, marqetingayin kapughi EV global elektronayin tvayin taratsutyun convertot_11 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimum ashxatox global media mijoc, marqetingayin kapuxi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_13 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimum ashxatox global media mijoc, marqetingajin kapuxi EV global elektronajin tvajin taracutjun convertot_14 Internet glwbal canc@ wrpes texekatvakan glwbal canc: Online rejimum ashxatwx glwbal media mijwc, marqetingayin kapuxi EV glwbal elektrwnayin tvayin taracutyun convertot_15 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimum ashxatox global media mighoc, marqetingayin kapuxi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_16 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimym ashxatox global media mijoc, marqetingayin kapyxi EV global elektronayin tvayin taracytyyn convertot_17 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimum ashxatox global media mijoc, marketingayin kapuxi EV global elektronayin tvayin taracutyun convertot_18 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc: Online rejimum ashxatox global media mijoc, marqetingayin kapuxi YEV global elektronayin tvayin taracutyun

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Ինտերնետ գլոբալ ցանցը որպես տեղեկատվական գլոբալ ցանց, օն-լայն ռեժիմում աշխատող մեդիա միջոց և մարքեթինգային կապուղի

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Беленов О. Н., Стадниченко Л. И. “Поведение потребителей” Воронеж: 2001г.
  2. Белобродский А. А. “Организация интернет - торговли”. М.: 2002 г.
  description_2 title_arm Ինտերնետ գլոբալ ցանցը որպես տեղեկատվական գլոբալ ցանց, օն-լայն ռեժիմում աշխատող մեդիա միջոց և մարքեթինգային կապուղի title_eng internet global canc@ vorpes texekatvakan convertot_1 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimum ashxatox media mijoc EV marqetingayin kapuxi convertot_2 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimum ashxatox media mijoc EV marqetingayin kapuxi convertot_3 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimum ashxatox media mijoc EV marqetingayin kapuxi convertot_4 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimum azxatox media mijoc EV marqetingayin kapuxi convertot_5 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimum ashxatox media mijoc EV marqetingayin kapuxi convertot_6 Internet global cancy orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimum ashxatox media mijoc EV marqetingayin kapuxi convertot_7 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimum ashkhatox media mijoc EV marqetingayin kapuxi convertot_8 Internet global canc@ orpes teghekatvakan global canc, on-layn rejimum ashxatogh media mijoc EV marqetingayin kapughi convertot_9 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn reghimum ashxatox media mijoc EV marqetingayin kapuxi convertot_10 Internet global cancy orpes teghekatvakan global canc, on-layn reghimum askhatogh media mijoc EV marqetingayin kapughi convertot_11 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimum ashxatox media mijoc EV marqetingayin kapuxi convertot_13 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-lajn rejimum ashxatox media mijoc EV marqetingajin kapuxi convertot_14 Internet glwbal canc@ wrpes texekatvakan glwbal canc, on-layn rejimum ashxatwx media mijwc EV marqetingayin kapuxi convertot_15 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimum ashxatox media mighoc EV marqetingayin kapuxi convertot_16 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimym ashxatox media mijoc EV marqetingayin kapyxi convertot_17 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimum ashxatox media mijoc EV marketingayin kapuxi convertot_18 Internet global canc@ orpes texekatvakan global canc, on-layn rejimum ashxatox media mijoc YEV marqetingayin kapuxi

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Տեղեկատվության օգտագործումը, մշակումը և ներկայացման ձևերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Շ.Դ.Համբարձումյան
  Ինֆորմացիոն համակարգեր և տեխնոլոգիաներ’’ Ե.2004թ.

  description_2 title_arm Տեղեկատվության օգտագործումը, մշակումը և ներկայացման ձևերը title_eng texekatvutyan ogtagorcum convertot_1 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_2 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman dzEVer@ convertot_3 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_4 Texekatvutyan ogtagorcum@, mzakum@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_5 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_6 Texekatvutyan ogtagorcumy, mshakumy EV nerkayacman cEVery convertot_7 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_8 Teghekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_9 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_10 Teghekatvutyan ogtagortsumy, msakumy EV nerkayacman zEVery convertot_11 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_13 Texekatvutjan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkajacman cEVer@ convertot_14 Texekatvutyan ogtagwrcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_15 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_16 Texekatvytyan ogtagorcym@, mshakym@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_17 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ convertot_18 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ YEV nerkayacman cYEVer@

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Տեղեկատվության ներկայացումը համակարգչում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Տեղեկատվության ներկայացումը համակարգչում title_eng texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_1 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_2 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_3 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_4 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_5 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakarg4um convertot_6 Texekatvutyan nerkayacumy hamakargchum convertot_7 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_8 Teghekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_9 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_10 Teghekatvutyan nerkayacumy hamakarg4um convertot_11 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_13 Texekatvutjan nerkajacum@ hamakargchum convertot_14 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_15 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_16 Texekatvytyan nerkayacym@ hamakargchym convertot_17 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_18 Texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Պերիֆիրիկ սարգավորումները, հոսանքի ապահովման սարգավորում UPS

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Պերիֆիրիկ սարգավորումները, հոսանքի ապահովման սարգավորում UPS title_eng Perifirik sargavorumner convertot_1 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_2 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_3 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_4 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_5 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_6 Perifirik sargavorumnery, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_7 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_8 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_9 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_10 Perifirik sargavorumnery, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_11 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_13 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_14 Perifirik sargavwrumner@, hwsanqi apahwvman sargavwrum UPS convertot_15 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS convertot_16 Perifirik sargavorymner@, hosanqi apahovman sargavorym UPS convertot_17 Perifirik sargavorumner@, hosanki apahovman sargavorum UPS convertot_18 Perifirik sargavorumner@, hosanqi apahovman sargavorum UPS

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Windows միջավայրի կարգավորումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Windows միջավայրի կարգավորումը title_eng Windows mijavayri kargavorum@ convertot_1 Windows mijavayri kargavorum@ convertot_2 Windows mijavayri kargavorum@ convertot_3 Windows mijavayri kargavorum@ convertot_4 Windows mijavayri kargavorum@ convertot_5 Windows mijavayri kargavorum@ convertot_6 Windows mijavayri kargavorumy convertot_7 Windows mijavayri kargavorum@ convertot_8 Windows mijavayri kargavorum@ convertot_9 Windows mijavayri kargavorum@ convertot_10 Windows mijavayri kargavorumy convertot_11 Windows mijavayri kargavorum@ convertot_13 Windows mijavajri kargavorum@ convertot_14 Windows mijavayri kargavwrum@ convertot_15 Windows mighavayri kargavorum@ convertot_16 Windows mijavayri kargavorym@ convertot_17 Windows mijavayri kargavorum@ convertot_18 Windows mijavayri kargavorum@

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Ին‎‎ֆորմացիայի համակարգի դասակարգումը և տեսակները -2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ին‎‎ֆորմացիայի համակարգի դասակարգումը և տեսակները -2 title_eng informacion hamakargi dasakargum@ convertot_1 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_2 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_3 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_4 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_5 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_6 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargumy EV tesaknery -2 convertot_7 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_8 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_9 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_10 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargumy EV tesaknery -2 convertot_11 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_13 In‎‎formaciaji hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_14 In‎‎fwrmaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_15 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_16 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargym@ EV tesakner@ -2 convertot_17 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ EV tesakner@ -2 convertot_18 In‎‎formaciayi hamakargi dasakargum@ YEV tesakner@ -2

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Տեղեկատվության օգտագործումը, մշակումը և ներկայացման ձևերը և տեղեկատվության ներկայացումը համակարգչում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Տեղեկատվության օգտագործումը, մշակումը և ներկայացման ձևերը և տեղեկատվության ներկայացումը համակարգչում title_eng Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ ev nerkayacman zever@ convertot_1 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ EV texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_2 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman dzEVer@ EV texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_3 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ EV texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_4 Texekatvutyan ogtagorcum@, mzakum@ EV nerkayacman cEVer@ EV texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_5 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ EV texekatvutyan nerkayacum@ hamakarg4um convertot_6 Texekatvutyan ogtagorcumy, mshakumy EV nerkayacman cEVery EV texekatvutyan nerkayacumy hamakargchum convertot_7 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ EV texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_8 Teghekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ EV teghekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_9 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ EV texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_10 Teghekatvutyan ogtagortsumy, msakumy EV nerkayacman zEVery EV teghekatvutyan nerkayacumy hamakarg4um convertot_11 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ EV texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_13 Texekatvutjan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkajacman cEVer@ EV texekatvutjan nerkajacum@ hamakargchum convertot_14 Texekatvutyan ogtagwrcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ EV texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_15 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ EV texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_16 Texekatvytyan ogtagorcym@, mshakym@ EV nerkayacman cEVer@ EV texekatvytyan nerkayacym@ hamakargchym convertot_17 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ EV nerkayacman cEVer@ EV texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum convertot_18 Texekatvutyan ogtagorcum@, mshakum@ YEV nerkayacman cYEVer@ YEV texekatvutyan nerkayacum@ hamakargchum

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Մուտքի և ելքի սարքավորումները, ստեղնաշարի ֆունկցիոնալ հատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Մուտքի և ելքի սարքավորումները, ստեղնաշարի ֆունկցիոնալ հատկությունները title_eng Mutqi ev elqi sarqavorumner.stexnashar convertot_1 Mutqi EV elqi sarqavorumner@, stexnashari funkcional hatkutyunner@ convertot_2 Mutqi EV elqi sarqavorumner@, stexnashari funkcional hatkutyunner@ convertot_3 Mutqi EV elqi sarqavorumner@, stexnashari funkcional hatkutyunner@ convertot_4 Mutqi EV elqi sarqavorumner@, stexnazari funkcional hatkutyunner@ convertot_5 Mutqi EV elqi sarqavorumner@, stexnashari funkcional hatkutyunner@ convertot_6 Mutqi EV elqi sarqavorumnery, stexnashari funkcional hatkutyunnery convertot_7 Mutqi EV elqi sarqavorumner@, stexnashari funkcional hatkutyunner@ convertot_8 Mutqi EV elqi sarqavorumner@, steghnashari funkcional hatkutyunner@ convertot_9 Mutqi EV elqi sarqavorumner@, stexnashari funkcional hatkutyunner@ convertot_10 Mutqi EV elqi sarqavorumnery, steghnasari funkcional hatkutyunnery convertot_11 Mutqi EV elqi sarqavorumner@, stexnashari funkcional hatkutyunner@ convertot_13 Mutqi EV elqi sarqavorumner@, stexnashari funkcional hatkutjunner@ convertot_14 Mutqi EV elqi sarqavwrumner@, stexnashari funkciwnal hatkutyunner@ convertot_15 Mutqi EV elqi sarqavorumner@, stexnashari funkcional hatkutyunner@ convertot_16 Mytqi EV elqi sarqavorymner@, stexnashari fynkcional hatkytyynner@ convertot_17 Mutki EV elki sarkavorumner@, stexnashari funkcional hatkutyunner@ convertot_18 Mutqi YEV elqi sarqavorumner@, stexnashari funkcional hatkutyunner@

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Տեքստային խմբագրիչներ և էլեկտրոնային աղյուսակներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Տեքստային խմբագրիչներ և էլեկտրոնային աղյուսակներ title_eng Teqstayin xmbagrichner ev elektronayin axyusakner convertot_1 Teqstayin xmbagrichner EV elektronayin axyusakner convertot_2 Teqstayin xmbagrichner EV elektronayin axyusakner convertot_3 Teqstayin xmbagrichner EV elektronayin axyusakner convertot_4 Teqstayin xmbagrichner EV elektronayin axyusakner convertot_5 Teqstayin xmbagri4ner EV elektronayin axyusakner convertot_6 Teqstayin xmbagrichner EV elektronayin axyusakner convertot_7 Teqstayin khmbagrichner EV elektronayin axyusakner convertot_8 Teqstayin xmbagrichner EV elektronayin aghyusakner convertot_9 Teqstayin xmbagrichner EV elektronayin axyusakner convertot_10 Teqstayin khmbagri4ner EV elektronayin aghyusakner convertot_11 Teqstayin xmbagrichner EV elektronayin axyusakner convertot_13 Teqstajin xmbagrichner EV elektronajin axjusakner convertot_14 Teqstayin xmbagrichner EV elektrwnayin axyusakner convertot_15 Teqstayin xmbagrichner EV elektronayin axyusakner convertot_16 Teqstayin xmbagrichner EV elektronayin axyysakner convertot_17 Tekstayin xmbagrichner EV elektronayin axyusakner convertot_18 Teqstayin xmbagrichner YEV elektronayin axyusakner

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Հաշվման համակարգեր/181/10

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հաշվման համակարգեր/181/10 title_eng hashvman hamakarger convertot_1 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_2 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_3 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_4 Hazvman hamakarger/181/10 convertot_5 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_6 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_7 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_8 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_9 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_10 Hasvman hamakarger/181/10 convertot_11 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_13 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_14 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_15 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_16 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_17 Hashvman hamakarger/181/10 convertot_18 Hashvman hamakarger/181/10

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Բրաուզերներ(Internet Explorer, Netscape Navigator)12

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1  1.Энди Кармайкл, Дэн Хейвуд ��?’Быстрая и качественная разработка программного обеспечения��?’ М.2003Энди
  2.Ա.Կ.Խուրշուդյան, Կ.Ա.Խաչատրյան ��?’Ինտերնետ ծրագրավորման հիմունքներ’’
  3.http://www.ru.wikipedia.org
  Энди Кармайкл, Дэн Хейвуд; 400 стр., с ил.; 2003, 1 кв.; Вильямс
  description_2 title_arm Բրաուզերներ(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 title_eng Brauzerner (Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_1 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_2 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_3 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_4 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_5 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_6 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_7 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_8 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_9 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_10 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_11 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_13 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_14 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_15 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_16 Brayzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_17 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12 convertot_18 Brauzerner(Internet Explorer, Netscape Navigator)12

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Անհատական C++

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Անհատական C++ title_eng anhatakan C++ convertot_1 Anhatakan C++ convertot_2 Anhatakan C++ convertot_3 Anhatakan C++ convertot_4 Anhatakan C++ convertot_5 Anhatakan C++ convertot_6 Anhatakan C++ convertot_7 Anhatakan C++ convertot_8 Anhatakan C++ convertot_9 Anhatakan C++ convertot_10 Anhatakan C++ convertot_11 Anhatakan C++ convertot_13 Anhatakan C++ convertot_14 Anhatakan C++ convertot_15 Anhatakan C++ convertot_16 Anhatakan C++ convertot_17 Anhatakan C++ convertot_18 Anhatakan C++

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line title_eng DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_1 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_2 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_3 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_4 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_5 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_6 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_7 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_8 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_9 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_10 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_11 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_13 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_14 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_15 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_16 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_17 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line convertot_18 DownLoad, UpLoad, Dial-Up, On-Line, Off-Line

  Ռեֆերատ | Ինֆորմատիկա

  Պայմանական օպերատորները Visual Basic-ում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Պայմանական օպերատորները Visual Basic-ում title_eng Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_1 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_2 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_3 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_4 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_5 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_6 Paymanakan operatornery Visual Basic-um convertot_7 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_8 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_9 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_10 Paymanakan operatornery Visual Basic-um convertot_11 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_13 Pajmanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_14 Paymanakan operatwrner@ Visual Basic-um convertot_15 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_16 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-ym convertot_17 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um convertot_18 Paymanakan operatorner@ Visual Basic-um

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի