Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Միջազգային հարաբերություններ գտնվել է 1472 նյութ)


  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Ղարաբաղյան հիմնահարցը և միջազգային դիվանագիտությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Պետրոսյան Մ. Հ., «Արցախյան հիմնահարցը», Ե., 1998
  2. «Ղարաբաղյան հակամարտությունների լուսաբանումը», Ե., 2000
  3. «Լեռնային Ղարաբաղը և նրա պետականությունը», Ե., 1996
  4. Ղազարյան Հ. Կ., «Լեռնային Ղարաբաղը արդի ժամանակաշրջանում», Ե., 1998
  description_2 title_arm Ղարաբաղյան հիմնահարցը և միջազգային դիվանագիտությունը title_eng xarabaxyan [email protected] ev mijazgayin divanagitutyun convertot_1 Xarabaxyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_2 Xarabaxyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_3 Xarabaxyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_4 Xarabaxyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_5 Xarabaxyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_6 Xarabaxyan himnaharcy EV mijazgayin divanagitutyuny convertot_7 Xarabaxyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_8 GHarabaghyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_9 Xarabaxyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_10 GHarabaghyan himnaharcy EV mijazgayin divanagitutyuny convertot_11 Xarabaxyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_13 Xarabaxjan [email protected] EV mijazgajin [email protected] convertot_14 Xarabaxyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_15 Xarabaxyan [email protected] EV mighazgayin [email protected] convertot_16 Xarabaxyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_17 Xarabaxyan [email protected] EV mijazgayin [email protected] convertot_18 Xarabaxyan [email protected] YEV mijazgayin [email protected]

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Եվրոմիության Մերձարևելյան քաղաքականությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Тер-Арутюнянц Г., «Иракская политика США: Ошибка аналитиков?ե, Голос Армении, #23,(18963) 04.03.2003.
  2. Ван Хам П. «Новые устремления Европы в области обороны: последствия для НАТО, США и Россииե, Европейский центр по изучению вопросов безопасности им. Дж. Маршалла, VIB, 2001; Мартин С., «Новая Европа: видение и надеждыե, The Washington Times, inosmi.ru, 28.04.2004.
  3. http://www.inosmi.ru/translation/211518.html
  4. OPEC.RU, 11.05.2004

  description_2 title_arm Եվրոմիության Մերձարևելյան քաղաքականությունը title_eng Evromiutyan merzarevelyan [email protected] convertot_1 Evromiutyan MercarEVelyan [email protected] convertot_2 Evromiutyan MerdzarEVelyan [email protected] convertot_3 Evromiutyan MercarEVelyan [email protected] convertot_4 Evromiutyan MercarEVelyan [email protected] convertot_5 Evromiutyan MercarEVelyan [email protected] convertot_6 Evromiutyan MercarEVelyan qaxaqakanutyuny convertot_7 Evromiutyan MercarEVelyan [email protected] convertot_8 Evromiutyan MercarEVelyan [email protected] convertot_9 Evromiutyan MercarEVelyan [email protected] convertot_10 Evromiutyan MerzarEVelyan qaghaqakanutyuny convertot_11 Evromiutyan MercarEVelyan [email protected] convertot_13 Evromiutjan MercarEVeljan [email protected] convertot_14 Evrwmiutyan MercarEVelyan [email protected] convertot_15 Evromiutyan MercarEVelyan [email protected] convertot_16 Evromiytyan MercarEVelyan [email protected] convertot_17 Evromiutyan MercarEVelyan [email protected] convertot_18 Evromiutyan MercarYEVelyan [email protected]

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Միավորված Ազգերի Կազպակերպության դերը Հայաստանի Հանրապետությունում-3

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունը Հայաստանում, Եր., 2003
  2. United Nations Department of Public Information Yerevan Office, Yerevan, 2003
  3. http://www.undpi.am/dmdocuments/UN


  description_2 title_arm Միավորված Ազգերի Կազպակերպության դերը Հայաստանի Հանրապետությունում-3 title_eng Miavorvac azgeri [email protected] HH-um convertot_1 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_2 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_3 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_4 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_5 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_6 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan dery Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_7 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_8 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_9 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_10 Miavorvats Azgeri Kazpakerputyan dery Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_11 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_13 Miavorvac Azgeri Kazpakerputjan [email protected] Hajastani Hanrapetutjunum-3 convertot_14 Miavwrvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_15 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_16 Miavorvac Azgeri Kazpakerpytyan [email protected] Hayastani Hanrapetytyynym-3 convertot_17 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3 convertot_18 Miavorvac Azgeri Kazpakerputyan [email protected] Hayastani Hanrapetutyunum-3

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Հայկական ազգայնականություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Թ. Վարդանյան, 'Ազգայնականության էությունն ու գործառույթները', Նորավանք ԳԿՀ` 20.11.2007
  2. Թ. Վարդանյան, 'Ազգայնականության դասակարգման շուրջ', Նորավանք ԳԿՀ` 30.03.2006
  3. Ա. Ավետյան,'Ազգայնականություն. խաղ և իրականություն', “Լուսանցք” Թիվ 29 (115),սեպտեմբերի 4 – 10, 2009թ.
  4. Ա. Այվազյան, 'Հայկական ինքնության գրավականները կամ ո՞վ է հայը', “Ազգ” օրաթերթ, #217, Ե. 24/11/2007
  5. Է. Գելներ 'Ազգերը և ազգայնականությունը: Անցյալի նոր հեռանկարները', Ե. 2003
  6. Հայոց ցեղասպանության` որպես հայ ազգայնականության մեջ կոլեկտիվ հիշողության հիմնային գործոնի ուսումնասիրության մեթոդաբանական հիմքերը ազգայնականության պարադիգմաների շրջանակներում` 14.06.2010


  description_2 title_arm Հայկական ազգայնականություն title_eng Haykakan azgaynakanutyun convertot_1 Haykakan azgaynakanutyun convertot_2 Haykakan azgaynakanutyun convertot_3 Haykakan azgaynakanutyun convertot_4 Haykakan azgaynakanutyun convertot_5 Haykakan azgaynakanutyun convertot_6 Haykakan azgaynakanutyun convertot_7 Haykakan azgaynakanutyun convertot_8 Haykakan azgaynakanutyun convertot_9 Haykakan azgaynakanutyun convertot_10 Haykakan azgaynakanutyun convertot_11 Haykakan azgaynakanutyun convertot_13 Hajkakan azgajnakanutjun convertot_14 Haykakan azgaynakanutyun convertot_15 Haykakan azgaynakanutyun convertot_16 Haykakan azgaynakanytyyn convertot_17 Haykakan azgaynakanutyun convertot_18 Haykakan azgaynakanutyun

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Եվրոպական միության նոր հարևանության քաղաքականությունը և Հայաստանը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Միխայիլ Աղաջանյան, 'Արևելյան գործընկերության' ծրագիրը. Հայաստանը 'դատապարված է' եվրոպական հաջողության' / 19 Փետրվարի 2009/Դար 21
  2. http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/index_hy.htm

  description_2 title_arm Եվրոպական միության նոր հարևանության քաղաքականությունը և Հայաստանը title_eng Evropakan miutyan nor harevanutyan [email protected] ev [email protected] convertot_1 Evropakan miutyan nor harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_2 Evropakan miutyan nor harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_3 Evropakan miutyan nor harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_4 Evropakan miutyan nor harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_5 Evropakan miutyan nor harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_6 Evropakan miutyan nor harEVanutyan qaxaqakanutyuny EV Hayastany convertot_7 Evropakan miutyan nor harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_8 Evropakan miutyan nor harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_9 Evropakan miutyan nor harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_10 Evropakan miutyan nor harEVanutyan qaghaqakanutyuny EV Hayastany convertot_11 Evropakan miutyan nor harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_13 Evropakan miutjan nor harEVanutjan [email protected] EV [email protected] convertot_14 Evrwpakan miutyan nwr harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_15 Evropakan miutyan nor harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_16 Evropakan miytyan nor harEVanytyan [email protected] EV [email protected] convertot_17 Evropakan miutyan nor harEVanutyan [email protected] EV [email protected] convertot_18 Evropakan miutyan nor harYEVanutyan [email protected] YEV [email protected]

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Ցիցոռոն պետության և իրավունքի մասին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ցիցոռոն պետության և իրավունքի մասին title_eng Ciceron petutyan ev iravunqi masin convertot_1 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_2 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_3 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_4 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_5 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_6 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_7 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_8 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_9 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_10 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_11 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_13 Cicoron petutjan EV iravunqi masin convertot_14 Cicwrwn petutyan EV iravunqi masin convertot_15 Cicoron petutyan EV iravunqi masin convertot_16 Cicoron petytyan EV iravynqi masin convertot_17 Cicoron petutyan EV iravunki masin convertot_18 Cicoron petutyan YEV iravunqi masin

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Եվրամիության անվտանգությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  Современный экономический словарь. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007.
  http://europa.eu
  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html
  http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf
  http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata
  http://stud24.ru/economic-geography/velikobritaniya-i-evropejskij-sojuz/60209-199894-page3.html
  description_2 title_arm Եվրամիության անվտանգությունը title_eng Evromiutyan anvtangutyun convertot_1 Evramiutyan [email protected] convertot_2 Evramiutyan [email protected] convertot_3 Evramiutyan [email protected] convertot_4 Evramiutyan [email protected] convertot_5 Evramiutyan [email protected] convertot_6 Evramiutyan anvtangutyuny convertot_7 Evramiutyan [email protected] convertot_8 Evramiutyan [email protected] convertot_9 Evramiutyan [email protected] convertot_10 Evramiutyan anvtangutyuny convertot_11 Evramiutyan [email protected] convertot_13 Evramiutjan [email protected] convertot_14 Evramiutyan [email protected] convertot_15 Evramiutyan [email protected] convertot_16 Evramiytyan [email protected] convertot_17 Evramiutyan [email protected] convertot_18 Evramiutyan [email protected]

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Իսլամական քաղաքական կուսակցությունները Թուրքիայում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. http://www.akparti.org.tr
  2. https://www.cia.gov
  3. http://www.noravank.am
  4. http://hizmetnews.com
  5. http://religion.info
  description_2 title_arm Իսլամական քաղաքական կուսակցությունները Թուրքիայում title_eng islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum convertot_1 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum convertot_2 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum convertot_3 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum convertot_4 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum convertot_5 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum convertot_6 Islamakan qaxaqakan kusakcutyunnery Turqiayum convertot_7 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum convertot_8 Islamakan qaghaqakan [email protected] Turqiayum convertot_9 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum convertot_10 Islamakan qaghaqakan kusakcutyunnery Turqiayum convertot_11 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum convertot_13 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiajum convertot_14 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum convertot_15 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum convertot_16 Islamakan qaxaqakan [email protected] Tyrqiayym convertot_17 Islamakan kaxakakan [email protected] Turkiayum convertot_18 Islamakan qaxaqakan [email protected] Turqiayum

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Իսպանիայի քաղաքական համակարգը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. http://www.tribunalconstitucional.es/en/constitucion/Pages/ConstitucionIngles.aspx
  2. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html
  3. http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=1&hId=270
  4. http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
  5. http://www.maec.es/en/Home/Paginas/HomeEN.aspx


  description_2 title_arm Իսպանիայի քաղաքական համակարգը title_eng Ispaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_1 Ispaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_2 Ispaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_3 Ispaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_4 Ispaniayi qaxaqakan hamakar[email protected] convertot_5 Ispaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_6 Ispaniayi qaxaqakan hamakargy convertot_7 Ispaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_8 Ispaniayi qaghaqakan [email protected] convertot_9 Ispaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_10 Ispaniayi qaghaqakan hamakargy convertot_11 Ispaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_13 Ispaniaji qaxaqakan [email protected] convertot_14 Ispaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_15 Ispaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_16 Ispaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_17 Ispaniayi kaxakakan [email protected] convertot_18 Ispaniayi qaxaqakan [email protected]

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Յունեսկո

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Резолюция 53/243 Генеральной Ассамблеи:2001г.
  2. Утвержденный документ 31C/4: Среднесрочная стратегия “Вклад в дело мира и человеческого развития в эпоху глобализации посредством образования, науки, культуры и коммуникации’’, 2001-2015: Издано в 2002 г Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
  3. Утвержденный документ 31C/4: Среднесрочная стратегия “Вклад в дело мира и человеческого развития в эпоху глобализации посредством образования, науки, культуры и коммуникации’’, 2001-2015: Издано в 2002 г Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
  description_2 title_arm Յունեսկո title_eng Yunesko convertot_1 Yunesko convertot_2 Yunesko convertot_3 Yunesko convertot_4 Yunesko convertot_5 Yunesko convertot_6 Yunesko convertot_7 Yunesko convertot_8 Yunesko convertot_9 Yunesko convertot_10 Yunesko convertot_11 Yunesko convertot_13 Junesko convertot_14 Yuneskw convertot_15 Yunesko convertot_16 Yynesko convertot_17 Yunesko convertot_18 Yunesko

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Քաջազնունու կառավարության արտաքին քաղաքական կուրսը, հայ պատվիրակությունների գործունեությունը Բեռլինում և Ստամբուլում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Քաջազնունու կառավարության արտաքին քաղաքական կուրսը, հայ պատվիրակությունների գործունեությունը Բեռլինում և Ստամբուլում title_eng Qajaznunu karavarutyan artaqin qaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum ev Stambulum convertot_1 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_2 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_3 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_4 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_5 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_6 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan kursy, hay patvirakutyunneri gorcuneutyuny Berlinum EV Stambulum convertot_7 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan kur[email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_8 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaghaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_9 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_10 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaghaqakan kursy, hay patvirakutyunneri gortsuneutyuny Berlinum EV Stambulum convertot_11 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_13 Qajaznunu karavarutjan artaqin qaxaqakan [email protected], haj patvirakutjunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_14 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_15 Qaghaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_16 Qajaznyny karavarytyan artaqin qaxaqakan [email protected], hay patvirakytyynneri [email protected] Berlinym EV Stambylym convertot_17 Kajaznunu karavarutyan artakin kaxakakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum EV Stambulum convertot_18 Qajaznunu karavarutyan artaqin qaxaqakan [email protected], hay patvirakutyunneri [email protected] Berlinum YEV Stambulum

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Իտալիայի քաղաքական համակարգը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110328_00/tes
  2. tointegrale20110328.pdf
  3. http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
  4. http://www.parlamento.it
  5. http://www.italyproject.ru/information_politica.htm
  6. http://www.miaitalia.narod.ru/politika.htm
  7. http://szags.chat.ru/guigszr/italia.htm
  8. http://www.italy.russian-club.net/spravka_sets.html
  9. http://www.armedia.am/?action=EuropeanIntegration&what=show&id=267941184&lang=arm

  description_2 title_arm Իտալիայի քաղաքական համակարգը title_eng Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_1 Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_2 Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_3 Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_4 Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_5 Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_6 Italiayi qaxaqakan hamakargy convertot_7 Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_8 Italiayi qaghaqakan [email protected] convertot_9 Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_10 Italiayi qaghaqakan hamakargy convertot_11 Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_13 Italiaji qaxaqakan [email protected] convertot_14 Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_15 Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_16 Italiayi qaxaqakan [email protected] convertot_17 Italiayi kaxakakan [email protected] convertot_18 Italiayi qaxaqakan [email protected]

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  ԱՄՆ և ՌԴ ազգային անվտանգության ռազմավարությունների համեմատություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1, ԱՄՆ Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը տե՛ս ԱՄՆ նախագահի (Սպիտակ տան) կայքում (անգլերեն) http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
  2,ՌԴ Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը մինչև 2020 թ. տե՛ս ՌԴ Անվտանգության խորհրդի կայքում (ռուսերեն) http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
  3,Այդ ցուցիչներով երկրների ներուժի համամտությունը տե՛ս օրինակ ԿՀվ-ի կայքում https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html
  description_2 title_arm ԱՄՆ և ՌԴ ազգային անվտանգության ռազմավարությունների համեմատություն title_eng AMN ev RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_1 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_2 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_3 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_4 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_5 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_6 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_7 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_8 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_9 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_10 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_11 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_13 AMN EV RD azgajin anvtangutjan razmavarutjunneri hamematutjun convertot_14 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_15 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_16 AMN EV RD azgayin anvtangytyan razmavarytyynneri hamematytyyn convertot_17 AMN EV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun convertot_18 AMN YEV RD azgayin anvtangutyan razmavarutyunneri hamematutyun

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական համակարգը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Քաղաքագիտության ներածություն, Եր., 1996
  2. http://www.politnauka.org/
  3. http://europa.eu
  4. https://www.cia.gov
  5. http://www.sylviamilne.co.uk
  6. http://www.parliament.uk
  7. http://www.direct.gov.uk
  8. http://www.greatbritain.ru
  9. http://www.fco.gov.uk
  10. http://www.royal.gov.uk
  description_2 title_arm Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական համակարգը title_eng mec britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_1 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_2 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_3 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_4 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_5 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_6 Mec Britaniayi qaxaqakan hamakargy convertot_7 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_8 Mec Britaniayi qaghaqakan [email protected] convertot_9 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_10 Mets Britaniayi qaghaqakan hamakargy convertot_11 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_13 Mec Britaniaji qaxaqakan [email protected] convertot_14 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_15 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_16 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected] convertot_17 Mec Britaniayi kaxakakan [email protected] convertot_18 Mec Britaniayi qaxaqakan [email protected]

  Ռեֆերատ | Միջազգային հարաբերություններ

  Դիվանագիտական բանկցությունների փուլերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1.Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам. М.:1996.
  2.Холотова Т.Н.. Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. М.: 1995.
  description_2 title_arm Դիվանագիտական բանկցությունների փուլերը title_eng Divanagitakan banakcutyunneri [email protected] convertot_1 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_2 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_3 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_4 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_5 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_6 Divanagitakan bankcutyunneri pulery convertot_7 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_8 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_9 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_10 Divanagitakan bankcutyunneri pulery convertot_11 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_13 Divanagitakan bankcutjunneri [email protected] convertot_14 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_15 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_16 Divanagitakan bankcytyynneri [email protected] convertot_17 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected] convertot_18 Divanagitakan bankcutyunneri [email protected]

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի