Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք (Ռեֆերատ - գտնվել է 13678 նյութ)


  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Վայոց ձորի մարզի սպասարկման ոլորտի առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մելքումյան Ս.Ա.,Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական աշխարհագրություն, Ե., 2007թ.
  2. Մելքումյան Ս.Ա., Տնտեսական աշխարհագրություն, Ե., 2001թ.
  3. Վալեսյան Լ.Հ., Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Ե., 2009թ

  description_2
  Վայոց ձորի մարզի սպասարկման ոլորտի առանձնահատկությունները  title_arm Վայոց ձորի մարզի սպասարկման ոլորտի առանձնահատկությունները title_eng Vayoc dzori marzi spasarkman volorti arandznahatkutyunner@ convertot_1 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunner@ convertot_2 Vayoc dzori marzi spasarkman olorti arandznahatkutyunner@ convertot_3 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunner@ convertot_4 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunner@ convertot_5 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunner@ convertot_6 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunnery convertot_7 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunner@ convertot_8 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunner@ convertot_9 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunner@ convertot_10 Vayoc zori marzi spasarkman olorti aranznahatkutyunnery convertot_11 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunner@ convertot_13 Vajoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutjunner@ convertot_14 Vaywc cwri marzi spasarkman wlwrti arancnahatkutyunner@ convertot_15 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunner@ convertot_16 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkytyynner@ convertot_17 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunner@ convertot_18 Vayoc cori marzi spasarkman olorti arancnahatkutyunner@

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Օվկիանոսների աշխարհագրական տարածման առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Գաբրիելյան Հ. Կ. «Երկրագնդի ջրային ոլորտը» ԵՊՀ հրատ., Երևան 1987
  2. Леонтьев О. К. “Физическая география Мирового океана” Изд-во МГУ, Москва 1982
  3. Пирожник И. И. “Физическая география Мирового океана” Изд-во МГУ, Москва 2000


  description_2 title_arm Օվկիանոսների աշխարհագրական տարածման առանձնահատկությունները title_eng Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman aranznahatkutyunner@ convertot_1 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunner@ convertot_2 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arandznahatkutyunner@ convertot_3 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunner@ convertot_4 Ovkianosneri azxarhagrakan taracman arancnahatkutyunner@ convertot_5 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunner@ convertot_6 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunnery convertot_7 Ovkianosneri ashkharhagrakan taracman arancnahatkutyunner@ convertot_8 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunner@ convertot_9 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunner@ convertot_10 Ovkianosneri askharhagrakan taratsman aranznahatkutyunnery convertot_11 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunner@ convertot_13 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutjunner@ convertot_14 Ovkianwsneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunner@ convertot_15 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunner@ convertot_16 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkytyynner@ convertot_17 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunner@ convertot_18 Ovkianosneri ashxarhagrakan taracman arancnahatkutyunner@

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Եվրոպական երկրների աշխարհագրական դիրք

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Եվրոպական երկրների աշխարհագրական դիրք title_eng Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_1 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_2 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_3 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_4 Evropakan erkrneri azxarhagrakan dirq convertot_5 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_6 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_7 Evropakan erkrneri ashkharhagrakan dirq convertot_8 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_9 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_10 Evropakan erkrneri askharhagrakan dirq convertot_11 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_13 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_14 Evrwpakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_15 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_16 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq convertot_17 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirk convertot_18 Evropakan erkrneri ashxarhagrakan dirq

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Արյան շրջանառության ֆունկցիան.սիրտանոթային համակարգ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Արյան շրջանառության ֆունկցիան.սիրտանոթային համակարգ title_eng Aryan shrjanarutyan funkcian .sirt anotayin hamakarg convertot_1 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_2 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_3 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_4 Aryan zrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_5 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_6 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_7 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_8 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_9 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_10 Aryan srjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_11 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_13 Arjan shrjanarutjan funkcian.sirtanotajin hamakarg convertot_14 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanwtayin hamakarg convertot_15 Aryan shrghanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_16 Aryan shrjanarytyan fynkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_17 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg convertot_18 Aryan shrjanarutyan funkcian.sirtanotayin hamakarg

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Բարձր ձայնի և աղմուկի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բարձր ձայնի և աղմուկի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա title_eng Barcr zayni azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_1 Barcr cayni EV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_2 Bardzr dzayni EV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_3 Barcr cayni EV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_4 Barcr cayni EV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_5 Barcr cayni EV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_6 Barcr cayni EV axmuki azdecutyuny mardu organizmi vra convertot_7 Barcr cayni EV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_8 Barcr cayni EV aghmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_9 Barcr cayni EV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_10 Barzr zayni EV aghmuki azdecutyuny mardu organizmi vra convertot_11 Barcr cayni EV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_13 Barcr cajni EV axmuki azdecutjun@ mardu organizmi vra convertot_14 Barcr cayni EV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_15 Barcr cayni EV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_16 Barcr cayni EV axmyki azdecytyyn@ mardy organizmi vra convertot_17 Barcr cayni EV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra convertot_18 Barcr cayni YEV axmuki azdecutyun@ mardu organizmi vra

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Ածխաջրերի փոխանակության խանգարումներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ածխաջրերի փոխանակության խանգարումներ title_eng acxajreri poxanakutyan xangarumner convertot_1 Acxajreri poxanakutyan xangarumner convertot_2 Acxajreri poxanakutyan xangarumner convertot_3 Acxajreri poxanakutyan xangarumner convertot_4 Acxajreri poxanakutyan xangarumner convertot_5 Acxajreri poxanakutyan xangarumner convertot_6 Acxajreri poxanakutyan xangarumner convertot_7 Ackhajreri pokhanakutyan khangarumner convertot_8 Acxajreri poxanakutyan xangarumner convertot_9 Acxajreri poxanakutyan xangarumner convertot_10 Atskhajreri pokhanakutyan khangarumner convertot_11 Acxajreri poxanakutyan xangarumner convertot_13 Acxajreri poxanakutjan xangarumner convertot_14 Acxajreri pwxanakutyan xangarumner convertot_15 Acxaghreri poxanakutyan xangarumner convertot_16 Acxajreri poxanakytyan xangarymner convertot_17 Acxajreri poxanakutyan xangarumner convertot_18 Acxajreri poxanakutyan xangarumner

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Ալկոհոլային պոլինևրոպաթիա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ալկոհոլային պոլինևրոպաթիա title_eng alkoholayin polinevroterapia convertot_1 Alkoholayin polinEVropatia convertot_2 Alkoholayin polinEVropatia convertot_3 Alkoholayin polinEVropatia convertot_4 Alkoholayin polinEVropatia convertot_5 Alkoholayin polinEVropatia convertot_6 Alkoholayin polinEVropatia convertot_7 Alkoholayin polinEVropatia convertot_8 Alkoholayin polinEVropatia convertot_9 Alkoholayin polinEVropatia convertot_10 Alkoholayin polinEVropatia convertot_11 Alkoholayin polinEVropatia convertot_13 Alkoholajin polinEVropatia convertot_14 Alkwhwlayin pwlinEVrwpatia convertot_15 Alkoholayin polinEVropatia convertot_16 Alkoholayin polinEVropatia convertot_17 Alkoholayin polinEVropatia convertot_18 Alkoholayin polinYEVropatia

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Անեմիաներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Անեմիաներ title_eng anemianer convertot_1 Anemianer convertot_2 Anemianer convertot_3 Anemianer convertot_4 Anemianer convertot_5 Anemianer convertot_6 Anemianer convertot_7 Anemianer convertot_8 Anemianer convertot_9 Anemianer convertot_10 Anemianer convertot_11 Anemianer convertot_13 Anemianer convertot_14 Anemianer convertot_15 Anemianer convertot_16 Anemianer convertot_17 Anemianer convertot_18 Anemianer

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Անտիսեպտիկա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Անտիսեպտիկա title_eng antiseptika convertot_1 Antiseptika convertot_2 Antiseptika convertot_3 Antiseptika convertot_4 Antiseptika convertot_5 Antiseptika convertot_6 Antiseptika convertot_7 Antiseptika convertot_8 Antiseptika convertot_9 Antiseptika convertot_10 Antiseptika convertot_11 Antiseptika convertot_13 Antiseptika convertot_14 Antiseptika convertot_15 Antiseptika convertot_16 Antiseptika convertot_17 Antiseptika convertot_18 Antiseptika

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Բակտերիային բջջի կառուցվածքը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բակտերիային բջջի կառուցվածքը title_eng bakterianeri bjji karucvacq@ convertot_1 Bakteriayin bjji karucvacq@ convertot_2 Bakteriayin bjji karucvacq@ convertot_3 Bakteriayin bjji karucvacq@ convertot_4 Bakteriayin bjji karucvacq@ convertot_5 Bakteriayin bjji karucvacq@ convertot_6 Bakteriayin bjji karucvacqy convertot_7 Bakteriayin bjji karucvacq@ convertot_8 Bakteriayin bjji karucvacq@ convertot_9 Bakteriayin bjji karucvacq@ convertot_10 Bakteriayin bjji karucvatsqy convertot_11 Bakteriayin bjji karucvacq@ convertot_13 Bakteriajin bjji karucvacq@ convertot_14 Bakteriayin bjji karucvacq@ convertot_15 Bakteriayin bghghi karucvacq@ convertot_16 Bakteriayin bjji karycvacq@ convertot_17 Bakteriayin bjji karucvack@ convertot_18 Bakteriayin bjji karucvacq@

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Ձեռքբերովի իմունիտետ: Անտիգեններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ձեռքբերովի իմունիտետ: Անտիգեններ title_eng cerq berovi imunitet, antigener convertot_1 Cerqberovi imunitet: Antigenner convertot_2 DZerqberovi imunitet: Antigenner convertot_3 Cerqberovi imunitet: Antigenner convertot_4 Cerqberovi imunitet: Antigenner convertot_5 Cerqberovi imunitet: Antigenner convertot_6 Cerqberovi imunitet: Antigenner convertot_7 Cerqberovi imunitet: Antigenner convertot_8 Cerqberovi imunitet: Antigenner convertot_9 Cerqberovi imunitet: Antigenner convertot_10 Zerqberovi imunitet: Antigenner convertot_11 Cerqberovi imunitet: Antigenner convertot_13 Cerqberovi imunitet: Antigenner convertot_14 Cerqberwvi imunitet: Antigenner convertot_15 Cerqberovi imunitet: Antigenner convertot_16 Cerqberovi imynitet: Antigenner convertot_17 Cerkberovi imunitet: Antigenner convertot_18 Cerqberovi imunitet: Antigenner

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Դավիթ Անհաղթի բժշկակենսաբանական հայեցակետը-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Դավիթ Անհաղթի բժշկակենսաբանական հայեցակետը-2 title_eng davit anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@ convertot_1 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_2 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_3 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_4 Davit Anhaxti bjzkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_5 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_6 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecakety-2 convertot_7 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_8 Davit Anhaghti bjshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_9 Davit Anhaxti bghshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_10 Davit Anhaghti bghskakensabanakan hayecakety-2 convertot_11 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_13 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hajecaket@-2 convertot_14 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_15 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_16 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_17 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@-2 convertot_18 Davit Anhaxti bjshkakensabanakan hayecaket@-2

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Դեղագիտարան

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Դեղագիտարան title_eng dexagitaran convertot_1 Dexagitaran convertot_2 Dexagitaran convertot_3 Dexagitaran convertot_4 Dexagitaran convertot_5 Dexagitaran convertot_6 Dexagitaran convertot_7 Dexagitaran convertot_8 Deghagitaran convertot_9 Dexagitaran convertot_10 Deghagitaran convertot_11 Dexagitaran convertot_13 Dexagitaran convertot_14 Dexagitaran convertot_15 Dexagitaran convertot_16 Dexagitaran convertot_17 Dexagitaran convertot_18 Dexagitaran

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Դիստրոֆիա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Դիստրոֆիա title_eng distrofia convertot_1 Distrofia convertot_2 Distrofia convertot_3 Distrofia convertot_4 Distrofia convertot_5 Distrofia convertot_6 Distrofia convertot_7 Distrofia convertot_8 Distrofia convertot_9 Distrofia convertot_10 Distrofia convertot_11 Distrofia convertot_13 Distrofia convertot_14 Distrwfia convertot_15 Distrofia convertot_16 Distrofia convertot_17 Distrofia convertot_18 Distrofia

  Ռեֆերատ | Բժշկություն

  Ֆերմենտներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ֆերմենտներ title_eng Fermentner convertot_1 Fermentner convertot_2 Fermentner convertot_3 Fermentner convertot_4 Fermentner convertot_5 Fermentner convertot_6 Fermentner convertot_7 Fermentner convertot_8 Fermentner convertot_9 Fermentner convertot_10 Fermentner convertot_11 Fermentner convertot_13 Fermentner convertot_14 Fermentner convertot_15 Fermentner convertot_16 Fermentner convertot_17 Fermentner convertot_18 Fermentner

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի