Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Քաղաքագիտություն գտնվել է 1032 նյութ)


  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Քաղաքական կոնֆլիկտ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Քաղաքական կոնֆլիկտ title_eng Qaxaqakan konflikt convertot_1 Qaxaqakan konflikt convertot_2 Qaxaqakan konflikt convertot_3 Qaxaqakan konflikt convertot_4 Qaxaqakan konflikt convertot_5 Qaxaqakan konflikt convertot_6 Qaxaqakan konflikt convertot_7 Qaxaqakan konflikt convertot_8 Qaghaqakan konflikt convertot_9 Qaxaqakan konflikt convertot_10 Qaghaqakan konflikt convertot_11 Qaxaqakan konflikt convertot_13 Qaxaqakan konflikt convertot_14 Qaxaqakan kwnflikt convertot_15 Qaxaqakan konflikt convertot_16 Qaxaqakan konflikt convertot_17 Kaxakakan konflikt convertot_18 Qaxaqakan konflikt

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Միջազգային կոն‎ֆերանսներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Միջազգային կոն‎ֆերանսներ title_eng Mijazgayim konferansner convertot_1 Mijazgayin kon‎feransner convertot_2 Mijazgayin kon‎feransner convertot_3 Mijazgayin kon‎feransner convertot_4 Mijazgayin kon‎feransner convertot_5 Mijazgayin kon‎feransner convertot_6 Mijazgayin kon‎feransner convertot_7 Mijazgayin kon‎feransner convertot_8 Mijazgayin kon‎feransner convertot_9 Mijazgayin kon‎feransner convertot_10 Mijazgayin kon‎feransner convertot_11 Mijazgayin kon‎feransner convertot_13 Mijazgajin kon‎feransner convertot_14 Mijazgayin kwn‎feransner convertot_15 Mighazgayin kon‎feransner convertot_16 Mijazgayin kon‎feransner convertot_17 Mijazgayin kon‎feransner convertot_18 Mijazgayin kon‎feransner

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Միքայել Նալբանդյանի քաղաքական հայացքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Շահազիզ Ե., Միքայել Ղազարյան Նալբանդյանց, Մ., 1897
  2. Տերտերյան Ա., Միքայել Նալբանդյան: Ազգության հրապարակախոսը, Ալեքսանդրապոլ, 1910
  3. Մյասնիկյան Ա., ՙՄիքայել Նալբանդյան՚ Մ., 1919
  4. Դարոնյան Ս., Միքայել Նալբանդյան՚ Ե., 1979
  5. Ինճիկյան Ա., Միքայել Նալբանդյանի կյանքի և գործունեության տարեգրությունը, 2 հրտ.՚ Ե., 1980
  6. Գ.Հ.Մանուչարյան, Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմության, Եր., 2002
  7. Даронян С., Микаэл Налбандян, Е., 1975 description_2 title_arm Միքայել Նալբանդյանի քաղաքական հայացքները title_eng Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner convertot_1 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_2 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_3 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_4 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_5 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_6 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqnery convertot_7 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_8 Miqayel Nalbandyani qaghaqakan hayacqner@ convertot_9 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_10 Miqayel Nalbandyani qaghaqakan hayacqnery convertot_11 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_13 Miqajel Nalbandjani qaxaqakan hajacqner@ convertot_14 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_15 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_16 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@ convertot_17 Mikayel Nalbandyani kaxakakan hayackner@ convertot_18 Miqayel Nalbandyani qaxaqakan hayacqner@

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Մանիպուլյացիան և քաղաքական գովազդը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Բարենդտ Ե., Օրենսդրություն հեռուստառադիոհեռարձակման մասին. Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում օրենսդրական կանոնների ուսումնասիրություն (Օքսֆորդ Յունիվերսիթի Պրեսս, 1993), Գ.6
  2. М.Прайс, 21 Век. Информация и общество, телевидение, теллекоммуникации и переходный период, Ростов-на-Дону, 2000
  3. Т.Т.Тимофеев, ”Вызовы XXI века и дебаты об альтернативах”,-Полис, 1999,N6
  4. Cotteret J.-M. Gouvernants et gouverners: La communication politique. P, 1973


  description_2 title_arm Մանիպուլյացիան և քաղաքական գովազդը title_eng Manipulyacia ev qaxaqakan govazd convertot_1 Manipulyacian EV qaxaqakan govazd@ convertot_2 Manipulyacian EV qaxaqakan govazd@ convertot_3 Manipulyacian EV qaxaqakan govazd@ convertot_4 Manipulyacian EV qaxaqakan govazd@ convertot_5 Manipulyacian EV qaxaqakan govazd@ convertot_6 Manipulyacian EV qaxaqakan govazdy convertot_7 Manipulyacian EV qaxaqakan govazd@ convertot_8 Manipulyacian EV qaghaqakan govazd@ convertot_9 Manipulyacian EV qaxaqakan govazd@ convertot_10 Manipulyacian EV qaghaqakan govazdy convertot_11 Manipulyacian EV qaxaqakan govazd@ convertot_13 Manipuljacian EV qaxaqakan govazd@ convertot_14 Manipulyacian EV qaxaqakan gwvazd@ convertot_15 Manipulyacian EV qaxaqakan govazd@ convertot_16 Manipylyacian EV qaxaqakan govazd@ convertot_17 Manipulyacian EV kaxakakan govazd@ convertot_18 Manipulyacian YEV qaxaqakan govazd@

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Նախագահը որպես սահմանադրության երաշխավոր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սահմանադրություն,Երևան, 2005
  2. Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքը,Եր., 2002
  3. ՀՀ Սահմանադրական իրավունք /պատասխանատու խմբագիր Ն.Ա.Այվազյան/: Երևան 2003
  4. Ամերիկյան միացյալ նահանգների Սահմանադրությունը: Երևան, 1991թ.
  5. Баглай М.Б., Гaбричидзе Б.Н., Конституционное право Р.Ф., М., 1996
  6. В.Е.Чиркин Сравнирельное конституцоинное право. “Международные отношения”, 2002 г.
  7. Конституционное /государственное/ право зарубежных стран. Часть общая: конституционное /государственное/ право и его основные институты. Т 1-2 3-е изд. / Отв. Ред. Б.А.Страшун.-М., 1991

  description_2 title_arm Նախագահը որպես սահմանադրության երաշխավոր title_eng Naxagah vorpes sahmanadrutyan erashxavor convertot_1 Naxagah@ orpes sahmanadrutyan erashxavor convertot_2 Naxagah@ orpes sahmanadrutyan erashxavor convertot_3 Naxagah@ orpes sahmanadrutyan erashxavor convertot_4 Naxagah@ orpes sahmanadrutyan erazxavor convertot_5 Naxagah@ orpes sahmanadrutyan erashxavor convertot_6 Naxagahy orpes sahmanadrutyan erashxavor convertot_7 Nakhagah@ orpes sahmanadrutyan erashkhavor convertot_8 Naxagah@ orpes sahmanadrutyan erashxavor convertot_9 Naxagah@ orpes sahmanadrutyan erashxavor convertot_10 Nakhagahy orpes sahmanadrutyan eraskhavor convertot_11 Naxagah@ orpes sahmanadrutyan erashxavor convertot_13 Naxagah@ orpes sahmanadrutjan erashxavor convertot_14 Naxagah@ wrpes sahmanadrutyan erashxavwr convertot_15 Naxagah@ orpes sahmanadrutyan erashxavor convertot_16 Naxagah@ orpes sahmanadrytyan erashxavor convertot_17 Naxagah@ orpes sahmanadrutyan erashxavor convertot_18 Naxagah@ orpes sahmanadrutyan erashxavor

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Հայաստանի Հանրապետական և Օրնաց Երկիր կուսակցությունների համեմատական վերլուծություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. parties.am
  2. ՀՀԿ Կանոնադրություն
  3. "Օրինաց Երկիր" կուսակցության Կանոնադրություն
  description_2 title_arm Հայաստանի Հանրապետական և Օրնաց Երկիր կուսակցությունների համեմատական վերլուծություն title_eng Hayastani Hanrapetakan ev Orinac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_1 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_2 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_3 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_4 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_5 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_6 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_7 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_8 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_9 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_10 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlutsutyun convertot_11 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_13 Hajastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutjunneri hamematakan verlucutjun convertot_14 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_15 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_16 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kysakcytyynneri hamematakan verlycytyyn convertot_17 Hayastani Hanrapetakan EV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_18 Hayastani Hanrapetakan YEV Ornac Erkir kusakcutyunneri hamematakan verlucutyun

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Պետության հասկացությունը և հիմնական հատկանիշները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Актуальные проблемы теории права / Гузнов А. Г., Колесников Е. В., Костырев В. И. и др. – Уфа, 1995.
  2. Алексеев С. С. “Государство и право” Москва, 1993.
  3. Алексеев С. С. “Общая теория права” Москва, 1981.
  4. Бласов В. С. Основы государства и права. – Ярославль, 1995.
  5. История государства и права / Под. ред. Батыра К. И. – М., 1995.
  6. Коллектив авторов “История государства и права России’’ Москва, БЕК, 1993.
  7. Конституция Российской Федерации Москва, 1993.
  8. Мартышин О. В. Российская конституция и становление новой полотической системы // Государство и право. 1994. N 10, ¾з 32 – 38:
  9. Спиридонов Л. И. Теория государства и права. – СПб., 1995, ¾з 17 – 20:
  10. Теория государства и права / Под. ред. М. Н. Марченко. – М., 1996. ¾з 201 – 202:
  11. Учебник для ВУЗов под редакцией Марченко “Теория государства и права: учебник для ВУЗов по специальности: “Правоведение” Москва, МГУ, 1987.
  12. Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение в историю. – М., 1993.

  description_2

  Ներածություն
  1. Պետության հասկացությունը և հիմնական հատկանիշները
  2. Պետության հասարակական նշանակությունը
  3. Պետության ձևի հասկացությունը և տարրեը
  4. Պետական կարգի կառավարման ժամանակակից ձևերի բնութագիրը
  Եզրակացություն


  title_arm Պետության հասկացությունը և հիմնական հատկանիշները title_eng Petutyan haskacutyun ev himnakan hatkanishner convertot_1 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_2 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_3 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_4 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanizner@ convertot_5 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_6 Petutyan haskacutyuny EV himnakan hatkanishnery convertot_7 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_8 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_9 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_10 Petutyan haskacutyuny EV himnakan hatkanisnery convertot_11 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_13 Petutjan haskacutjun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_14 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_15 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_16 Petytyan haskacytyyn@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_17 Petutyan haskacutyun@ EV himnakan hatkanishner@ convertot_18 Petutyan haskacutyun@ YEV himnakan hatkanishner@

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Պլատոնի ուսմունքը պետության մասին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Аристотель, Политика, – М., 1911
  2. Пугачев В. П. , Соловев А. И 'Введение к политологию' Москва 2000г.
  3. Платон. Государство. Политик. Законы. соч В. Зт. М. 1972
  4. Կ. Ռ.Պոպեր, ՙԲաց հասարակությունն ու դրա թշնամիները՚, հ.1-ին, Պլատոնը, Եր., 2001
  description_2 title_arm Պլատոնի ուսմունքը պետության մասին title_eng Platoni usmunq petutyan masin convertot_1 Platoni usmunq@ petutyan masin convertot_2 Platoni usmunq@ petutyan masin convertot_3 Platoni usmunq@ petutyan masin convertot_4 Platoni usmunq@ petutyan masin convertot_5 Platoni usmunq@ petutyan masin convertot_6 Platoni usmunqy petutyan masin convertot_7 Platoni usmunq@ petutyan masin convertot_8 Platoni usmunq@ petutyan masin convertot_9 Platoni usmunq@ petutyan masin convertot_10 Platoni usmunqy petutyan masin convertot_11 Platoni usmunq@ petutyan masin convertot_13 Platoni usmunq@ petutjan masin convertot_14 Platwni usmunq@ petutyan masin convertot_15 Platoni usmunq@ petutyan masin convertot_16 Platoni ysmynq@ petytyan masin convertot_17 Platoni usmunk@ petutyan masin convertot_18 Platoni usmunq@ petutyan masin

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Քաղաքական մարքեթինգ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ռ.Հ.Պետրոսյան ՙՔաղաքագիտություն՚, Երևան 2002
  2. Լ.Հարությունյան, ՙՔաղաքական շուկայի ֆինանսավորման ու կառավարման արդի հիմնահարցերը՚, Եր., 2002
  3. Гаджиев К.С. “Политическая наука”, Москва 1995 г
  4. Пугачев В.П., Соловьев А.Н. “Введение в политологи‏ю”,Москва 2000
  5. “Политология”, “Курс лекций”, под ред. А.А. Радугина, Москва 1999
  6. Поцелуев С.П., 1999. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме.-Полис, N 5
  7. Гончарев В.Э., Политический консалтинг в России: конец эпохи всемогущества // Полития 1999 N2
  8. Sartori G. 1976 Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Vol.1. Cambridge
  9. Newman B. 1999. The Mass Marketing of Politics: Democracy in an Age of Manufactured Images. Thousand Oaks, CA.

  description_2


  1. Մարքեթինգով կառավարման գործընթացը քաղաքական շուկայում
  2. Քաղաքական շուկայի մրցակցության կարգավորումը


  title_arm Քաղաքական մարքեթինգ title_eng Qaxaqakan marqeting convertot_1 Qaxaqakan marqeting convertot_2 Qaxaqakan marqeting convertot_3 Qaxaqakan marqeting convertot_4 Qaxaqakan marqeting convertot_5 Qaxaqakan marqeting convertot_6 Qaxaqakan marqeting convertot_7 Qaxaqakan marqeting convertot_8 Qaghaqakan marqeting convertot_9 Qaxaqakan marqeting convertot_10 Qaghaqakan marqeting convertot_11 Qaxaqakan marqeting convertot_13 Qaxaqakan marqeting convertot_14 Qaxaqakan marqeting convertot_15 Qaxaqakan marqeting convertot_16 Qaxaqakan marqeting convertot_17 Kaxakakan marketing convertot_18 Qaxaqakan marqeting

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Պետության տնտեսական քաղաքականություն և դրա նպատակները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Պետության տնտեսական քաղաքականություն և դրա նպատակները title_eng Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun ev dra npatakner convertot_1 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun EV dra npatakner@ convertot_2 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun EV dra npatakner@ convertot_3 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun EV dra npatakner@ convertot_4 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun EV dra npatakner@ convertot_5 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun EV dra npatakner@ convertot_6 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun EV dra npataknery convertot_7 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun EV dra npatakner@ convertot_8 Petutyan tntesakan qaghaqakanutyun EV dra npatakner@ convertot_9 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun EV dra npatakner@ convertot_10 Petutyan tntesakan qaghaqakanutyun EV dra npataknery convertot_11 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun EV dra npatakner@ convertot_13 Petutjan tntesakan qaxaqakanutjun EV dra npatakner@ convertot_14 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun EV dra npatakner@ convertot_15 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun EV dra npatakner@ convertot_16 Petytyan tntesakan qaxaqakanytyyn EV dra npatakner@ convertot_17 Petutyan tntesakan kaxakakanutyun EV dra npatakner@ convertot_18 Petutyan tntesakan qaxaqakanutyun YEV dra npatakner@

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Մարքետինգով կառավարման գործընթացը քաղաքական շուկայում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ռ.Հ.Պետրոսյան ՙՔաղաքագիտություն՚, Երևան 2002
  2. Լ.Հարությունյան, ՙՔաղաքական շուկայի ֆինանսավորման ու կառավարման արդի հիմնահարցերը՚, Եր., 2002
  3. Гаджиев К.С. “Политическая наука”, Москва 1995 г
  4. Пугачев В.П., Соловьев А.Н. “Введение в политологи‏ю”,Москва 2000
  5. “Политология”, “Курс лекций”, под ред. А.А. Радугина, Москва 1999
  6. Поцелуев С.П., 1999. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме.-Полис, N 5
  7. Гончарев В.Э., Политический консалтинг в России: конец эпохи всемогущества // Полития 1999 N2
  8. Sartori G. 1976 Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Vol.1. Cambridge
  9. Newman B. 1999. The Mass Marketing of Politics: Democracy in an Age of Manufactured Images. Thousand Oaks, CA.

  description_2 title_arm Մարքետինգով կառավարման գործընթացը քաղաքական շուկայում title_eng Marqetingov karavarman gorcentac qaxaqakan shukayum convertot_1 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan shukayum convertot_2 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan shukayum convertot_3 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan shukayum convertot_4 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan zukayum convertot_5 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan shukayum convertot_6 Marqetingov karavarman gorcyntacy qaxaqakan shukayum convertot_7 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan shukayum convertot_8 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaghaqakan shukayum convertot_9 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan shukayum convertot_10 Marqetingov karavarman gortsyntacy qaghaqakan sukayum convertot_11 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan shukayum convertot_13 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan shukajum convertot_14 Marqetingwv karavarman gwrc@ntac@ qaxaqakan shukayum convertot_15 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan shukayum convertot_16 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan shykayym convertot_17 Marketingov karavarman gorc@ntac@ kaxakakan shukayum convertot_18 Marqetingov karavarman gorc@ntac@ qaxaqakan shukayum

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Նիկոլո Մաքիավելի

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Гаджиев К.С 'Политология', Логос 2001г.
  2. Макиавели Н., Государь, Санкт – Петербург – 2000г
  3. Пугачев В. П. , Соловев А. И 'Введение к политологию', Москва 2000г.
  4. Филосовский энциклопедический словарь., М.1983
  5. Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ, Եր., 1979
  6. Պետրոսյան Ռ.Հ. ՙՔաղաքագիտություն՚, Եր., 2002
  description_2 title_arm Նիկոլո Մաքիավելի title_eng Nikolo Maqiaveli convertot_1 Nikolo Maqiaveli convertot_2 Nikolo Maqiaveli convertot_3 Nikolo Maqiaveli convertot_4 Nikolo Maqiaveli convertot_5 Nikolo Maqiaveli convertot_6 Nikolo Maqiaveli convertot_7 Nikolo Maqiaveli convertot_8 Nikolo Maqiaveli convertot_9 Nikolo Maqiaveli convertot_10 Nikolo Maqiaveli convertot_11 Nikolo Maqiaveli convertot_13 Nikolo Maqiaveli convertot_14 Nikwlw Maqiaveli convertot_15 Nikolo Maqiaveli convertot_16 Nikolo Maqiaveli convertot_17 Nikolo Makiaveli convertot_18 Nikolo Maqiaveli

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Новая политика России на постсоветском пространстве, Совет по национальной стратегии, М., 2005, www.strategeia.ru.
  2. Концепция внешней политики РФ (1993г.), Военная доктрина РФ (1993г.).
  3. Սադոյան Բ., Անդրկովկասյան խնդիրները աշխարհաքաղաքական հարաբերությունների կիզակետում, ՌԱՀՀԿ, Հայացք Երևանից, 1997, # 3
  4. Military Balance 2002-2003, IISS, London: 2003

  description_2 title_arm Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններ title_eng Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_1 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_2 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_3 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_4 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_5 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_6 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_7 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_8 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_9 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_10 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_11 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_13 Rus-amerikjan haraberutjunner convertot_14 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_15 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_16 Rys-amerikyan haraberytyynner convertot_17 Rus-amerikyan haraberutyunner convertot_18 Rus-amerikyan haraberutyunner

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Տարերային վարքագիծ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Տարերային վարքագիծ title_eng Tarerayin varqagits convertot_1 Tarerayin varqagic convertot_2 Tarerayin varqagic convertot_3 Tarerayin varqagic convertot_4 Tarerayin varqagic convertot_5 Tarerayin varqagic convertot_6 Tarerayin varqagic convertot_7 Tarerayin varqagic convertot_8 Tarerayin varqagic convertot_9 Tarerayin varqagic convertot_10 Tarerayin varqagits convertot_11 Tarerayin varqagic convertot_13 Tarerajin varqagic convertot_14 Tarerayin varqagic convertot_15 Tarerayin varqagic convertot_16 Tarerayin varqagic convertot_17 Tarerayin varkagic convertot_18 Tarerayin varqagic

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Խոսքը որպես մանիպուլյացիայի հիմնական միջոց

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Բարենդտ Ե., Օրենսդրություն հեռուստառադիո հեռարձակման մասին. Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում օրենսդրական կանոնների ուսումնասիրություն (Օքսֆորդ Յունիվերսիթի Պրեսս, 1993), Գ.6
  2. М.Прайс, 21 Век. Информация и общество, телевидение, теллекоммуникации и переходный период, Ростов-на-Дону, 2000
  3. Т.Т.Тимофеев, ”Вызовы XXI века и дебаты об альтернативах”,-Полис, 1999,N6
  4. Cotteret J.-M. Gouvernants et gouverners: La communication politique. P, 1973 description_2 title_arm Խոսքը որպես մանիպուլյացիայի հիմնական միջոց title_eng Xosqe vorpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_1 Xosq@ orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_2 Xosq@ orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_3 Xosq@ orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_4 Xosq@ orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_5 Xosq@ orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_6 Xosqy orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_7 KHosq@ orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_8 Xosq@ orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_9 Xosq@ orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_10 khosqy orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_11 Xosq@ orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_13 Xosq@ orpes manipuljaciaji himnakan mijoc convertot_14 Xwsq@ wrpes manipulyaciayi himnakan mijwc convertot_15 Xosq@ orpes manipulyaciayi himnakan mighoc convertot_16 Xosq@ orpes manipylyaciayi himnakan mijoc convertot_17 Xosk@ orpes manipulyaciayi himnakan mijoc convertot_18 Xosq@ orpes manipulyaciayi himnakan mijoc

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի