Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Տուրիզմ գտնվել է 422 նյութ)


  Ռեֆերատ | Տուրիզմ

  Հայաստանի 20 բնության հուշարձանները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հայաստանի 20 բնության հուշարձանները title_eng Hayastani 20 bnutyan hushardzanner@ convertot_1 Hayastani 20 bnutyan husharcanner@ convertot_2 Hayastani 20 bnutyan hushardzanner@ convertot_3 Hayastani 20 bnutyan husharcanner@ convertot_4 Hayastani 20 bnutyan huzarcanner@ convertot_5 Hayastani 20 bnutyan husharcanner@ convertot_6 Hayastani 20 bnutyan husharcannery convertot_7 Hayastani 20 bnutyan husharcanner@ convertot_8 Hayastani 20 bnutyan husharcanner@ convertot_9 Hayastani 20 bnutyan husharcanner@ convertot_10 Hayastani 20 bnutyan husarzannery convertot_11 Hayastani 20 bnutyan husharcanner@ convertot_13 Hajastani 20 bnutjan husharcanner@ convertot_14 Hayastani 20 bnutyan husharcanner@ convertot_15 Hayastani 20 bnutyan husharcanner@ convertot_16 Hayastani 20 bnytyan hysharcanner@ convertot_17 Hayastani 20 bnutyan husharcanner@ convertot_18 Hayastani 20 bnutyan husharcanner@

  Անհատական | Տուրիզմ

  Բնական պայմաններ,բնական ռեսուրսներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բնական պայմաններ,բնական ռեսուրսներ title_eng bnakan paymanner, bnakan resursner convertot_1 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_2 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_3 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_4 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_5 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_6 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_7 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_8 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_9 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_10 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_11 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_13 Bnakan pajmanner,bnakan resursner convertot_14 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_15 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_16 Bnakan paymanner,bnakan resyrsner convertot_17 Bnakan paymanner,bnakan resursner convertot_18 Bnakan paymanner,bnakan resursner

  Անհատական | Տուրիզմ

  Ատլասներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1.Ասկոլդ Շեյկին «Պատմվածք քարտեզի մասին» Երևան 1988
  2.Հ.Մ. Հովհաննիսյան «Քարտեզագրություն» Երևան 1973
  3.Կասմար Ավերիսյան «Ինչ է պատմում քարտեզը»

  description_2


  1. Ներածություն
  2. Աշխարհագրական ատլասներ
  2.1 Ատլասների բովանդակությունը
  2.2 Ատլասների դասակարգումը
  3. Ալասները որպես արտացոլման մոդել
  3.1 Ատլասների քարտեզագրական առանձնահատկությունները
  3.2 Ատլասների ստեղծման առանձնահատկությունները
  4. Ատլասների օգտագործումը
  4.1 Ատլասը որպես ինֆորմացիայի աղբյուր
  5. Եզրակացություն  title_arm Ատլասներ title_eng atlasner convertot_1 Atlasner convertot_2 Atlasner convertot_3 Atlasner convertot_4 Atlasner convertot_5 Atlasner convertot_6 Atlasner convertot_7 Atlasner convertot_8 Atlasner convertot_9 Atlasner convertot_10 Atlasner convertot_11 Atlasner convertot_13 Atlasner convertot_14 Atlasner convertot_15 Atlasner convertot_16 Atlasner convertot_17 Atlasner convertot_18 Atlasner

  Կուրսային | Տուրիզմ

  ՀՀ-ում պետական քաղաքականության իրականացման ուղղությունները զբոսաշրջության ոլորտում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 17.12.2003
  2. 2008 թվականի փետրվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ.
  3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր:
  4. «Զբոսաշրջությանն աջակցության ծառայություններ» 2013 թվականի ծրագիր, Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1478 - Ն որոշման
  5. Հայաստանի Հանրապետության 2013-2015 թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, Հավելված ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 14-ի N 740 -Ն որոշման
  6. Բարելավել Հայստանի մրցունակությունը, Լրատվական գործունեություն իրականացնող «Էկոնոմիկա» հանդես, 25.11.13,
  http://armef.com/news/category/comment/article/article_1385366814
  7. Гуляев В. Г., Туризм: экономика и социальное развитие, Финансы и статистика, М., 2003
  8. http://www.mineconomy.am
  9. www.e-gov.am
  10.http://www.worldtourism.org

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. ՀՀ-ում զբոսաշրջության ոլորտի հիմնական խնդիրները
  Գլուխ 2. ՀՀ-ում զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված պետական միջոցառումները
  2.1 իրավական դաշտի կարգավորում
  2.2 Ենթակառուցվածքների զարգացում և ծառայությունների կազմակերպում
  2.3 Զբոսաշրջության բնագավառի պետական ծրագրեր
  Եզրակացություն
  Աղբյուրների և գրականության ցանկ


  title_arm ՀՀ-ում պետական քաղաքականության իրականացման ուղղությունները զբոսաշրջության ոլորտում title_eng HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunne@ zbosashrjutyan bnagavarum convertot_1 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_2 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_3 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_4 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosazrjutyan olortum convertot_5 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_6 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunnery zbosashrjutyan olortum convertot_7 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_8 HH-um petakan qaghaqakanutyan irakanacman ughghutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_9 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_10 HH-um petakan qaghaqakanutyan irakanacman ughghutyunnery zbosasrjutyan olortum convertot_11 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_13 HH-um petakan qaxaqakanutjan irakanacman uxxutjunner@ zbosashrjutjan olortum convertot_14 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbwsashrjutyan wlwrtum convertot_15 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrghutyan olortum convertot_16 HH-ym petakan qaxaqakanytyan irakanacman yxxytyynner@ zbosashrjytyan olortym convertot_17 HH-um petakan kaxakakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_18 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum

  Կուրսային | Տուրիզմ

  Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործուներության մասին օրենքի առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործու¬նեության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 17.12.2003
  2. ՀՀ օրենք «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 08.06.2004
  3. ՀՀ օրենք «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, 08.12.2010
  4. ՀՀ օրենք «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 26.02.2013
  5. Արթուր Հովհաննիսյան, Հյուրանոցային սպասարկման ոլորտում խախտումները, Փաստինֆո, Հասարակություն - Շաբաթ, 04 Մայիսի 2013
  6. 2008 թվականի փետրվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ.
  7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր:
  8. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. ПрофОбрИздат, М., 2001
  9. Папирян Г. А., Международные экономические отношения: Экономика туризма, Финансы и статистика, М., 2000
  10.Туризм и гостиничное хозяйство / Под редакцией А.Д.Чудновского.– М., 2001
  11.Туризм как вид деятельности / Под ред. В.А.Квартального, Е.В.Зорина – Финансы и статистика, М., 2001
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Զբոսաշրջության ոլորտում պետական քաղաքականությունը
  Գլուխ 2. Ծառայությունների կազմակերպումը և տրամադրումը
  Գլուխ 3. Զբոսաշրջիկների օրինական շահերը, իրավունքները, պարտա¬կանու¬թյուն-ներն ու անվտանգությունը
  Եզրակացություն  title_arm Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործուներության մասին օրենքի առանձնահատկությունները title_eng zbosashrjutyan ev zbosashrjayin gorcuneutyan masin orenqi arandznahatkutyunnery convertot_1 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ convertot_2 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arandznahatkutyunner@ convertot_3 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ convertot_4 Zbosazrjutyan EV zbosazrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ convertot_5 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ convertot_6 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunnery convertot_7 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ convertot_8 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ convertot_9 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ convertot_10 Zbosasrjutyan EV zbosasrjayin gortsunerutyan masin orenqi aranznahatkutyunnery convertot_11 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ convertot_13 Zbosashrjutjan EV zbosashrjajin gorcunerutjan masin orenqi arancnahatkutjunner@ convertot_14 Zbwsashrjutyan EV zbwsashrjayin gwrcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ convertot_15 Zbosashrghutyan EV zbosashrghayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ convertot_16 Zbosashrjytyan EV zbosashrjayin gorcynerytyan masin orenqi arancnahatkytyynner@ convertot_17 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenki arancnahatkutyunner@ convertot_18 Zbosashrjutyan YEV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@

  Կուրսային | Տուրիզմ

  ՀՀ-ում պետական քաղաքականության իրականացման ուղղությունները զբոսաշրջության ոլորտում-1

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործու¬նեության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 17.12.2003
  2. 2008 թվականի փետրվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ.
  3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր:
  4. «Զբոսաշրջությանն աջակցության ծառայություններ» 2013 թվականի ծրագիր, Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1478 - Ն որոշման
  5. Հայաստանի Հանրապետության 2013-2015 թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, Հավելված ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 14-ի N 740 -Ն որոշման
  6. Բարելավել Հայստանի մրցունակությունը, Լրատվական գործունեություն իրականացնող «Էկոնոմիկա» հանդես, 25.11.13,
  http://armef.com/news/category/comment/article/article_1385366814
  7. Гуляев В. Г., Туризм: экономика и социальное развитие, Финансы и статистика, М., 2003
  8. http://www.mineconomy.am
  9. www.e-gov.am
  10.http://www.worldtourism.org

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. ՀՀ-ում զբոսաշրջության ոլորտի հիմնական խնդիրները
  Գլուխ 2. ՀՀ-ում զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված պետական միջոցառումները
  2.1 իրավական դաշտի կարգավորում
  2.2 Ենթակառուցվածքների զարգացում և ծառայությունների կազմակերպում
  2.3 Զբոսաշրջության բնագավառի պետական ծրագրեր
  Եզրակացություն
  Աղբյուրների և գրականության ցանկ


  title_arm ՀՀ-ում պետական քաղաքականության իրականացման ուղղությունները զբոսաշրջության ոլորտում-1 title_eng HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunne@ zbosashrjutyan bnagavarum convertot_1 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum-1 convertot_2 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum-1 convertot_3 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum-1 convertot_4 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosazrjutyan olortum-1 convertot_5 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum-1 convertot_6 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunnery zbosashrjutyan olortum-1 convertot_7 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum-1 convertot_8 HH-um petakan qaghaqakanutyan irakanacman ughghutyunner@ zbosashrjutyan olortum-1 convertot_9 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum-1 convertot_10 HH-um petakan qaghaqakanutyan irakanacman ughghutyunnery zbosasrjutyan olortum-1 convertot_11 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum-1 convertot_13 HH-um petakan qaxaqakanutjan irakanacman uxxutjunner@ zbosashrjutjan olortum-1 convertot_14 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbwsashrjutyan wlwrtum-1 convertot_15 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrghutyan olortum-1 convertot_16 HH-ym petakan qaxaqakanytyan irakanacman yxxytyynner@ zbosashrjytyan olortym-1 convertot_17 HH-um petakan kaxakakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum-1 convertot_18 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum-1

  Կուրսային | Տուրիզմ

  Գովազդի դերը զբոսաշրջային զարգացման ոլորտում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Փոլ Հոքեն «Սեփական գործ», հայերեն հրատարակություն` Լիլիթ Մկրտչյան, Երևան 2004
  2. А.П.Дурович, А.С. Компанев “Маркетинг в туризме”, Минск, 1998
  3. В. Г. Гуляев “Организация туристической деятельности”, Москва, 1996
  4. Н. И. Кабушкин, А. П. Дурович Организация туризма’’, Минск 2003
  5. Н.С. Морозова, М. А. Морозов “Реклама в социально-культурном сервисе и туризме ” 4-ое издание, Москва 2008
  6. http://lemoon.ru/reklama/osobennosti-reklami-v-turizme
  7. http://tourlib.net/statti_tourism/muzalevska.htm

  description_2


  Ներածություն
  1. Գովազդի առանձնահատկությունները զբոսաշրջության ոլորտում
  2. Զբոսաշրջային գովազդի տեսակները
  3. Զբոսաշրջային գովազդային արշավ
  4. Գովազդի դերը զբոսաշրջության կազմակերպման գործընթացում
  5. Ժամանակակից գովազդի գործընթացի բնութագրում
  Եզրակացություն  title_arm Գովազդի դերը զբոսաշրջային զարգացման ոլորտում title_eng Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman volortum convertot_1 Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman olortum convertot_2 Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman olortum convertot_3 Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman olortum convertot_4 Govazdi der@ zbosazrjayin zargacman olortum convertot_5 Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman olortum convertot_6 Govazdi dery zbosashrjayin zargacman olortum convertot_7 Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman olortum convertot_8 Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman olortum convertot_9 Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman olortum convertot_10 Govazdi dery zbosasrjayin zargacman olortum convertot_11 Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman olortum convertot_13 Govazdi der@ zbosashrjajin zargacman olortum convertot_14 Gwvazdi der@ zbwsashrjayin zargacman wlwrtum convertot_15 Govazdi der@ zbosashrghayin zargacman olortum convertot_16 Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman olortym convertot_17 Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman olortum convertot_18 Govazdi der@ zbosashrjayin zargacman olortum

  Կուրսային | Տուրիզմ

  Հակաճգնաժամային կառավարման առանձնահատկությունները զբոսաշրջության ոլորտում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 17.12.2003
  2. ՀՀ Կառավարության «Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ»
  3. Հայաստանի Հանրապետության 2013-15 թթ Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր
  4. Антикризисное управление. Теория и практика: учебное пособие для ВУЗов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000)/ В.Я. Захаров, А.О. Блинов, Д.В. Хавин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
  5. Антикризисное управление. Учебник/ Е.П Жарковская, Б.Е. Бродский. - 3-е изд., испр. И доп. - М.: Омега-Л, 2006.
  6. Баринов В.А. Антикризисное управление Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ). –М., ФБК-ПРЕСС.-2005.-488 с.
  7. Бляхман Л.С.. Основы функционального и антикризисного менеджмента. Издательство Михайлова В.А. Спб, 2000
  8. Грязнова А.Г. Антикризисный менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2006.
  9. Уткин А.. Антикризисное управление. Тандем. Москва, 2002
  10.Фатхутдинов Р.А.. Стратегический менеджмент. М. ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтезե. 1999
  description_2  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ճգնաժամերի էությունը
  Գլուխ 2. Ճգնաժամային իրավիճակներ առաջացնող խնդիրների դիտարկումը և լուծման առաջարկները զբոսաշրջության ոլորտում
  Եզրակացություն  title_arm Հակաճգնաժամային կառավարման առանձնահատկությունները զբոսաշրջության ոլորտում title_eng hakachgnajamayin karavarumy zbosashrjutyan volortum convertot_1 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_2 Hakajgnajamayin karavarman arandznahatkutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_3 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_4 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbosazrjutyan olortum convertot_5 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_6 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunnery zbosashrjutyan olortum convertot_7 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_8 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_9 Hakajgnaghamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_10 Hakajgnaghamayin karavarman aranznahatkutyunnery zbosasrjutyan olortum convertot_11 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_13 Hakajgnajamajin karavarman arancnahatkutjunner@ zbosashrjutjan olortum convertot_14 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbwsashrjutyan wlwrtum convertot_15 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbosashrghutyan olortum convertot_16 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkytyynner@ zbosashrjytyan olortym convertot_17 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbosashrjutyan olortum convertot_18 Hakajgnajamayin karavarman arancnahatkutyunner@ zbosashrjutyan olortum

  Կուրսային | Տուրիզմ

  ՀՀ-ում պետական քաղաքականության իրականացման ուղղությունները զբոսաշրջության ոլորտում*

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործու¬նեության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 17.12.2003
  2. 2008 թվականի փետրվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ.
  3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր:
  4. «Զբոսաշրջությանն աջակցության ծառայություններ» 2013 թվականի ծրագիր, Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1478 - Ն որոշման
  5. Հայաստանի Հանրապետության 2013-2015 թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, Հավելված ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 14-ի N 740 -Ն որոշման
  6. Բարելավել Հայստանի մրցունակությունը, Լրատվական գործունեություն իրականացնող «Էկոնոմիկա» հանդես, 25.11.13,
  http://armef.com/news/category/comment/article/article_1385366814
  7. Гуляев В. Г., Туризм: экономика и социальное развитие, Финансы и статистика, М., 2003
  8. http://www.mineconomy.am
  9. www.e-gov.am
  10.http://www.worldtourism.org
  description_2  Ներածություն
  Գլուխ 1. ՀՀ-ում զբոսաշրջության ոլորտի հիմնական խնդիրները
  Գլուխ 2. ՀՀ-ում զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված պետական միջոցառումները
  ա. իրավական դաշտի կարգավորում 10
  բ. Ենթակառուցվածքների զարգացում և ծառայությունների կազմակերպում
  գ. Զբոսաշրջության բնագավառի պետական ծրագրեր
  Եզրակացություն
  Աղբյուրների և գրականության ցանկ  title_arm ՀՀ-ում պետական քաղաքականության իրականացման ուղղությունները զբոսաշրջության ոլորտում* title_eng HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunne@ zbosashrjutyan bnagavarum convertot_1 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum* convertot_2 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum* convertot_3 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum* convertot_4 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosazrjutyan olortum* convertot_5 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum* convertot_6 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunnery zbosashrjutyan olortum* convertot_7 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum* convertot_8 HH-um petakan qaghaqakanutyan irakanacman ughghutyunner@ zbosashrjutyan olortum* convertot_9 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum* convertot_10 HH-um petakan qaghaqakanutyan irakanacman ughghutyunnery zbosasrjutyan olortum* convertot_11 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum* convertot_13 HH-um petakan qaxaqakanutjan irakanacman uxxutjunner@ zbosashrjutjan olortum* convertot_14 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbwsashrjutyan wlwrtum* convertot_15 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrghutyan olortum* convertot_16 HH-ym petakan qaxaqakanytyan irakanacman yxxytyynner@ zbosashrjytyan olortym* convertot_17 HH-um petakan kaxakakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum* convertot_18 HH-um petakan qaxaqakanutyan irakanacman uxxutyunner@ zbosashrjutyan olortum*

  Կուրսային | Տուրիզմ

  Հյուրընկալության էթիկետ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Сенин В.С. «Организация международного туризмаե М., 2000 г.
  2. Александрова А.Ю. «Международный туризмե М., 2001 г.
  3. Кварталов В.А. «Туризм как вид деятельностиե М., 2001 г.
  4. Жыргалбеков Т.Ж. «Основы туристической деятельности в Кыргызской республикеե Б., 1996 г.
  5. Жыргалбеков Т.Ж. «История развития туризма в Кыргызстанеե Б., 1996 г.
  6. Уокер Д. «Введение в гостеприимствоե М., 1999 г.
  7. Сулайманова А.Е. «Туризм Кыргызстанаե Б., 1999 г.
  8. Биржаков М.Б. “Введение в туризм” Москва-Санкт-Петербург, 2000г.
  9. Долженко Г.П. “История туризма в дореволюционной России и СССР” Ростов-на-Дону, 1988г.
  10.”Основы туристской деятельности” сост. Е.И.Ильина, Москва, 2000г.
  11.Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес. М. 2005.
  12.Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие М:ИКВ. Ростов 2003г.

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1.
  Զբոսաշրջությունը երկրի տնտեսական համակարգում
  Գլուխ 2.
  Հյուրանոցները և հյուրանոցային ծառայությունները զբոսաշրջության մեջ
  Գլուխ 2
  Հյուրընկալության էթիկետ
  2.2. Հյուրանոցային պատրաստությունները տարբեր ազգերին հյուրընկալելիս
  Եզրակացություն  title_arm Հյուրընկալության էթիկետ title_eng Hyur@nkalutyan etiket convertot_1 Hyur@nkalutyan etiket convertot_2 Hyur@nkalutyan etiket convertot_3 Hyur@nkalutyan etiket convertot_4 Hyur@nkalutyan etiket convertot_5 Hyur@nkalutyan etiket convertot_6 Hyurynkalutyan etiket convertot_7 Hyur@nkalutyan etiket convertot_8 Hyur@nkalutyan etiket convertot_9 Hyur@nkalutyan etiket convertot_10 Hyurynkalutyan etiket convertot_11 Hyur@nkalutyan etiket convertot_13 Hjur@nkalutjan etiket convertot_14 Hyur@nkalutyan etiket convertot_15 Hyur@nkalutyan etiket convertot_16 Hyyr@nkalytyan etiket convertot_17 Hyur@nkalutyan etiket convertot_18 Hyur@nkalutyan etiket

  Կուրսային | Տուրիզմ

  Սերվիսի դերը մարդկային պահանջմունքների բավարարման գործընթացում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Весна Е. Б. Понятия ’’личность’’ и ’’индивидуальность’’ в понятийном пространстве, описывающем человека // Мир психологии. — 1999. — № 4.
  2. Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2008.
  3. Назиров А.Э. Человек и его потребности, Санк-Петербург.- 2012.
  4. Павлов И.П.Сервисная деятельность. М.: 2002.
  5.Черников В. Г. Человек и его потребности. Курс лекций. Рыбинск: 2003
  6. Шиповская Л. П. Человек и его потребности. – М.: ИНФРА-М, 2003


  description_2


  Ներածություն
  1.Պահանջմունքների ազդեցությունը անհատի ինքնազարգացման վրա
  2.Պահանջմունքների տեսակները, դասակարգումը
  3.Ծառայությունների որակը և սպառողների պահանջմունքների բավարարումը
  4.Հաճախորդի սպասարկման գործընթացի հոգեբանություն
  Եզրակացություն  title_arm Սերվիսի դերը մարդկային պահանջմունքների բավարարման գործընթացում title_eng servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_1 Servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_2 Servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_3 Servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_4 Servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_5 Servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_6 Servisi dery mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorcyntacum convertot_7 Servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_8 Servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_9 Servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_10 Servisi dery mardkayin pahanjmunqneri bavararman gortsyntacum convertot_11 Servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_13 Servisi der@ mardkajin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_14 Servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gwrc@ntacum convertot_15 Servisi der@ mardkayin pahanghmunqneri bavararman gorc@ntacum convertot_16 Servisi der@ mardkayin pahanjmynqneri bavararman gorc@ntacym convertot_17 Servisi der@ mardkayin pahanjmunkneri bavararman gorc@ntacum convertot_18 Servisi der@ mardkayin pahanjmunqneri bavararman gorc@ntacum

  Կուրսային | Տուրիզմ

  Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործուներության մասին օրենքի առանձնահատկությունները -2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործու¬նեության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 17.12.2003
  2. ՀՀ օրենք «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 08.06.2004
  3. ՀՀ օրենք «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, 08.12.2010
  4. ՀՀ օրենք «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 26.02.2013
  5. Արթուր Հովհաննիսյան, Հյուրանոցային սպասարկման ոլորտում խախտումները, Փաստինֆո, Հասարակություն - Շաբաթ, 04 Մայիսի 2013
  6. 2008 թվականի փետրվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ.
  7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր:
  8. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. ПрофОбрИздат, М., 2001
  9. Папирян Г. А., Международные экономические отношения: Экономика туризма, Финансы и статистика, М., 2000
  10.Туризм и гостиничное хозяйство / Под редакцией А.Д.Чудновского.– М., 2001
  11.Туризм как вид деятельности / Под ред. В.А.Квартального, Е.В.Зорина – Финансы и статистика, М., 2001
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Զբոսաշրջության ոլորտում պետական քաղաքականությունը
  Գլուխ 2. Ծառայությունների կազմակերպումը և տրամադրումը
  Գլուխ 3. Զբոսաշրջիկների օրինական շահերը, իրավունքները, պարտա¬կանու¬թյուն-ներն ու անվտանգությունը
  Եզրակացություն
  Աղբյուրներ և գրականություն


  title_arm Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործուներության մասին օրենքի առանձնահատկությունները -2 title_eng zbosashrjutyan orenqi arandznahatkutyunnery convertot_1 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ -2 convertot_2 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arandznahatkutyunner@ -2 convertot_3 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ -2 convertot_4 Zbosazrjutyan EV zbosazrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ -2 convertot_5 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ -2 convertot_6 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunnery -2 convertot_7 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ -2 convertot_8 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ -2 convertot_9 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ -2 convertot_10 Zbosasrjutyan EV zbosasrjayin gortsunerutyan masin orenqi aranznahatkutyunnery -2 convertot_11 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ -2 convertot_13 Zbosashrjutjan EV zbosashrjajin gorcunerutjan masin orenqi arancnahatkutjunner@ -2 convertot_14 Zbwsashrjutyan EV zbwsashrjayin gwrcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ -2 convertot_15 Zbosashrghutyan EV zbosashrghayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ -2 convertot_16 Zbosashrjytyan EV zbosashrjayin gorcynerytyan masin orenqi arancnahatkytyynner@ -2 convertot_17 Zbosashrjutyan EV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenki arancnahatkutyunner@ -2 convertot_18 Zbosashrjutyan YEV zbosashrjayin gorcunerutyan masin orenqi arancnahatkutyunner@ -2

  Կուրսային | Տուրիզմ

  Հեգելի իրավունքի փիլիսոփայությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Гегель. Философия права. М.-Л., 1934
  2. Гегель, Философия права, М., 1990
  3. Фишер К. Гегель, его жизнь, сочинение и учение, Т. 8. Полутом 2 Тиб: 1902
  4. Վ.Ս.Ներսեսյանց,Հեգել, Եր., 1986


  description_2


  Ներածություն
  1. Պետության և իրավուքնի մասին ուսմունքը հեգելյան փիլիսոփայության համակարգում
  2. Հեգելի ուսմունքը օբյեկտիվ ոգու մասին
  3. Իրավունքի և օրենքի հեգելյան տարբերակումը
  Վերջաբան  title_arm Հեգելի իրավունքի փիլիսոփայությունը title_eng Hegeli iravunqi pilisopayutyun@ convertot_1 Hegeli iravunqi pilisopayutyun@ convertot_2 Hegeli iravunqi pilisopayutyun@ convertot_3 Hegeli iravunqi pilisopayutyun@ convertot_4 Hegeli iravunqi pilisopayutyun@ convertot_5 Hegeli iravunqi pilisopayutyun@ convertot_6 Hegeli iravunqi pilisopayutyuny convertot_7 Hegeli iravunqi pilisopayutyun@ convertot_8 Hegeli iravunqi pilisopayutyun@ convertot_9 Hegeli iravunqi pilisopayutyun@ convertot_10 Hegeli iravunqi pilisopayutyuny convertot_11 Hegeli iravunqi pilisopayutyun@ convertot_13 Hegeli iravunqi pilisopajutjun@ convertot_14 Hegeli iravunqi piliswpayutyun@ convertot_15 Hegeli iravunqi pilisopayutyun@ convertot_16 Hegeli iravynqi pilisopayytyyn@ convertot_17 Hegeli iravunki pilisopayutyun@ convertot_18 Hegeli iravunqi pilisopayutyun@

  Կուրսային | Տուրիզմ

  Մարդ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Бердев Н.А., Самопазнание, М., 1990
  2. Гуревич П.С., Мир философии, ч. 1, М., 1991
  3. Гуревич П.С., Мир философии, ч. 2, М., 1991
  4. Гуревич П.С., Проблема человека в заподном философии, М., 1988
  5. Гуревич П.С., Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бисмерти, М., 1991
  description_2

  Ներածություն
  1. Մարդը որպես փիլիսոփայության ուսումնասիրության սուբյեկտ
  2. Մարդու էության երկակիությունը
  3. Եզրակացություն  title_arm Մարդ title_eng mard convertot_1 Mard convertot_2 Mard convertot_3 Mard convertot_4 Mard convertot_5 Mard convertot_6 Mard convertot_7 Mard convertot_8 Mard convertot_9 Mard convertot_10 Mard convertot_11 Mard convertot_13 Mard convertot_14 Mard convertot_15 Mard convertot_16 Mard convertot_17 Mard convertot_18 Mard

  Կուրսային | Տուրիզմ

  Քաղաքակրթություն և մշակույթ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Иванов М. М., Культуралогия, М., 1995
  2. Кузнецов А. В., История культуры, М., 2000
  3. Հակոբյան Ս.Մ., Փիլիսոփայության հիմունքներ, Երևան, 1994թ.
  4. Մշակույթի պատմություն, Ե., 2000
  5. Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ, Երևան, 1979թ.

  description_2


  Ներածություն
  Քաղաքակրթությունը և մշակույթը
  Եզրակացություն  title_arm Քաղաքակրթություն և մշակույթ title_eng qaxaqakrtutyun ev mshakuyt convertot_1 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_2 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_3 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_4 Qaxaqakrtutyun EV mzakuyt convertot_5 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_6 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_7 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_8 Qaghaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_9 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_10 Qaghaqakrtutyun EV msakuyt convertot_11 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_13 Qaxaqakrtutjun EV mshakujt convertot_14 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_15 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_16 Qaxaqakrtytyyn EV mshakyyt convertot_17 Kaxakakrtutyun EV mshakuyt convertot_18 Qaxaqakrtutyun YEV mshakuyt

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի