Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Սոցիալական աշխատանք գտնվել է 52 նյութ)


  Ռեֆերատ | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի դերը երիտասարդության ինստիտուտի հիմնահարցերի լուծման մեջ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի դերը երիտասարդության ինստիտուտի հիմնահարցերի լուծման մեջ

  title_arm Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի դերը երիտասարդության ինստիտուտի հիմնահարցերի լուծման մեջ title_eng convertot_1 Socialakan ashxatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_2 Socialakan ashxatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_3 Socialakan ashxatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_4 Socialakan azxatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_5 Socialakan ashxatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_6 Socialakan ashxatanqi instituti dery eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_7 Socialakan ashkhatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_8 Socialakan ashxatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_9 Socialakan ashxatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_10 Socialakan askhatanqi instituti dery eritasardutyan instituti himnaharceri lutsman mej convertot_11 Socialakan ashxatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_13 Socialakan ashxatanqi instituti der@ eritasardutjan instituti himnaharceri lucman mej convertot_14 Swcialakan ashxatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_15 Socialakan ashxatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman megh convertot_16 Socialakan ashxatanqi instityti der@ eritasardytyan instityti himnaharceri lycman mej convertot_17 Socialakan ashxatanki instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej convertot_18 Socialakan ashxatanqi instituti der@ eritasardutyan instituti himnaharceri lucman mej

  Ռեֆերատ | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատանքի ֆինանսական հիմքերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.  Սոցիալական աշխատանքի ֆինանսական հիմքերը
  2. Սոցիալական ծառայությունների աշխատողների աշխատանքի կազմակերպումն ու վճարումը
  3. Սոցիալական աշխատանքի արդյունավետության խնդիրներն ու էությունը
  title_arm Սոցիալական աշխատանքի ֆինանսական հիմքերը title_eng convertot_1 Socialakan ashxatanqi finansakan himqer@ convertot_2 Socialakan ashxatanqi finansakan himqer@ convertot_3 Socialakan ashxatanqi finansakan himqer@ convertot_4 Socialakan azxatanqi finansakan himqer@ convertot_5 Socialakan ashxatanqi finansakan himqer@ convertot_6 Socialakan ashxatanqi finansakan himqery convertot_7 Socialakan ashkhatanqi finansakan himqer@ convertot_8 Socialakan ashxatanqi finansakan himqer@ convertot_9 Socialakan ashxatanqi finansakan himqer@ convertot_10 Socialakan askhatanqi finansakan himqery convertot_11 Socialakan ashxatanqi finansakan himqer@ convertot_13 Socialakan ashxatanqi finansakan himqer@ convertot_14 Swcialakan ashxatanqi finansakan himqer@ convertot_15 Socialakan ashxatanqi finansakan himqer@ convertot_16 Socialakan ashxatanqi finansakan himqer@ convertot_17 Socialakan ashxatanki finansakan himker@ convertot_18 Socialakan ashxatanqi finansakan himqer@

  Ռեֆերատ | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատանքի, որպես մասնագիտական գործունեության, փիլիսոփայություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. Սոցիալական աշխատանքի, որպես մասնագիտական գործունեության, փիլիսոփայություն
  2. Սոցիալական աշխատանքի փիլիսոփայության պարադիգման
  title_arm Սոցիալական աշխատանքի, որպես մասնագիտական գործունեության, փիլիսոփայություն title_eng convertot_1 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_2 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_3 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_4 Socialakan azxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_5 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_6 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_7 Socialakan ashkhatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_8 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_9 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_10 Socialakan askhatanqi, orpes masnagitakan gortsuneutyan, pilisopayutyun convertot_11 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_13 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutjan, pilisopajutjun convertot_14 Swcialakan ashxatanqi, wrpes masnagitakan gwrcuneutyan, piliswpayutyun convertot_15 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_16 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcyneytyan, pilisopayytyyn convertot_17 Socialakan ashxatanki, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun convertot_18 Socialakan ashxatanqi, orpes masnagitakan gorcuneutyan, pilisopayutyun

  Ռեֆերատ | Սոցիալական աշխատանք

  Տարեցներին սոցիալական ծառայությունների տրամադրման միջազգային փորձը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

        Բովանդակություն

       1.Ռուսաստանի Դաշնության փորձը

      2. Եվրոպական երկրների փորձը

  title_arm Տարեցներին սոցիալական ծառայությունների տրամադրման միջազգային փորձը title_eng convertot_1 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin porc@ convertot_2 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin pordz@ convertot_3 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin porc@ convertot_4 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin porc@ convertot_5 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin porc@ convertot_6 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin porcy convertot_7 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin porc@ convertot_8 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin porc@ convertot_9 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin porc@ convertot_10 Tarecnerin socialakan tsarayutyunneri tramadrman mijazgayin porzy convertot_11 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin porc@ convertot_13 Tarecnerin socialakan carajutjunneri tramadrman mijazgajin porc@ convertot_14 Tarecnerin swcialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin pwrc@ convertot_15 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mighazgayin porc@ convertot_16 Tarecnerin socialakan carayytyynneri tramadrman mijazgayin porc@ convertot_17 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin porc@ convertot_18 Tarecnerin socialakan carayutyunneri tramadrman mijazgayin porc@

  Ռեֆերատ | Սոցիալական աշխատանք

  Ցերեկայնի դպրոց և գիշերօթիկ դպրոց

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. Ցերեկայնի դպրոց և գիշերօթիկ դպրոց
  2. Փոքր դպրոցներ
  title_arm Ցերեկայնի դպրոց և գիշերօթիկ դպրոց title_eng convertot_1 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_2 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_3 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_4 Cerekayni dproc EV gizerotik dproc convertot_5 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_6 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_7 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_8 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_9 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_10 Cerekayni dproc EV giserotik dproc convertot_11 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_13 Cerekajni dproc EV gisherotik dproc convertot_14 Cerekayni dprwc EV gisherotik dprwc convertot_15 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_16 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_17 Cerekayni dproc EV gisherotik dproc convertot_18 Cerekayni dproc YEV gisherotik dproc

  Ռեֆերատ | Սոցիալական աշխատանք

  Ֆեմինիզմը և սոցիալական աշխատանքը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1 .Под  редакцией  Дж. Камплинга, Социальная работа:Современная теория, М.2007,стр.318

   

   

  description_2

  Բովանդակություն

  1.Ներածություն

  2.Ֆեմինիզմը և սոցիալական աշխատանքը

  3. Ֆեմինիզմի ընդհանուր բնութագիրը և ուղղությունները

  4. Ֆեմինիստական սոցիալական աշխատանքը

  5. Ֆեմինիստական սոցիալական աշխատանքի քաղաքականությունը

  6 .Եզրակացություն

  7. Գրականության ցանկ

   

  title_arm Ֆեմինիզմը և սոցիալական աշխատանքը title_eng convertot_1 Feminizm@ EV socialakan ashxatanq@ convertot_2 Feminizm@ EV socialakan ashxatanq@ convertot_3 Feminizm@ EV socialakan ashxatanq@ convertot_4 Feminizm@ EV socialakan azxatanq@ convertot_5 Feminizm@ EV socialakan ashxatanq@ convertot_6 Feminizmy EV socialakan ashxatanqy convertot_7 Feminizm@ EV socialakan ashkhatanq@ convertot_8 Feminizm@ EV socialakan ashxatanq@ convertot_9 Feminizm@ EV socialakan ashxatanq@ convertot_10 Feminizmy EV socialakan askhatanqy convertot_11 Feminizm@ EV socialakan ashxatanq@ convertot_13 Feminizm@ EV socialakan ashxatanq@ convertot_14 Feminizm@ EV swcialakan ashxatanq@ convertot_15 Feminizm@ EV socialakan ashxatanq@ convertot_16 Feminizm@ EV socialakan ashxatanq@ convertot_17 Feminizm@ EV socialakan ashxatank@ convertot_18 Feminizm@ YEV socialakan ashxatanq@

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  խմբային սոցիալական աշխատանք

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  Գրականություն

  Lawance  Shulman.The  stills  of  individuals  and  groups  (second  edition)
  Beulah  Roberts  compton,  Burt  Yalaway.  
  Social  work  processes
  Giskla  Konopka.  Social  group  Work  (1964)
  Charles  Zastrow. Social  group  Work  (Second  edition,  1989)
  Charles  Zastrow.  Contemporary   group  work(second  edition,  1981)
  Ronald W. Goseland,  Robert  F. Rivas.  An  Introduction  to  group  wprk  Practice.  ԿոքՈÿ  տրՌւՏՑպՐՈտՌÿ  (1997)

   

  description_2

  Պլան

  Գլուխ 1 Խումբը  որպես  սոցիալ – հոգեբանական երևույթ 


  Գլուխ 2 Խմբային սոցյալական աշխատանքի առանձնահատկությունները  
  2.1 պատմական ակնարկ 
  2.2 խմբի տեսակները 
  2.3 խմբային սոցիալական աշխատանքի աշխատանքային փուլերը 


  Գլուխ 3 Խմբի դինամիկաները և սոցիալական աշխատողը  որպես  լիդեր 
  3.1 խմբի դինամիկաները 
  3.2 սոցիալական աշխատողը որպես լիդեր 
  Եզրակացություն 
   Հետազոտության ծրագիր 
    Գրականություն  


   

  title_arm խմբային սոցիալական աշխատանք title_eng convertot_1 xmbayin socialakan ashxatanq convertot_2 xmbayin socialakan ashxatanq convertot_3 xmbayin socialakan ashxatanq convertot_4 xmbayin socialakan azxatanq convertot_5 xmbayin socialakan ashxatanq convertot_6 xmbayin socialakan ashxatanq convertot_7 khmbayin socialakan ashkhatanq convertot_8 xmbayin socialakan ashxatanq convertot_9 xmbayin socialakan ashxatanq convertot_10 khmbayin socialakan askhatanq convertot_11 xmbayin socialakan ashxatanq convertot_13 xmbajin socialakan ashxatanq convertot_14 xmbayin swcialakan ashxatanq convertot_15 xmbayin socialakan ashxatanq convertot_16 xmbayin socialakan ashxatanq convertot_17 xmbayin socialakan ashxatank convertot_18 xmbayin socialakan ashxatanq

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատանքը իրավախախտ կանանց հետ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված  գրականության  ցանկ

   

  1. «Հատուկ կրթության հանրագիտարան», խմբ.՝ Ռ. Ազարյանի, Երևան, 2012.
  2. ОSCE, Մարդկանց թրաֆիքինգի զոհերի նկատմամբ անպատժելիության սկզբունքի արդյունավետ կիրառմանն ուղղված քաղաքականությունը և օրենսդրական առաջարկությունները, 2015.
  3. Петровский А., Возрастная и педагогическая психология, Москва, 1996.
  4. Пирожков В.ф. Криминальная психология. М., 1998.
  5. Психология современного подростка, под ред. Д.М.Фельдштейн, М.,Педагогика, 1987.
  6. Тернер Дж. Структура социологической теории. — М.: Прогресс, 1985. 
  7. Усова Е.Б., Психология девиантного поведения,  Минск- 2010.
  8. Արզումանյան Ա Ջ., Հոգեբանության և մանկավարժության արդիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական գիտսւժողովի նյութերի ժողովածու. Գյումրի. 2003.
  9. ԵԱՀԿ Նախարարական հանձնաժողով, Որոշում թիվ 1, Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի ոլորտում ԵԱՀԿ-ի դերակատարության բարձրացում:
  10. Կիրառական հոգեբանության պրակտիկում/ Ս.Արզումանյան, Ս.Մկրտչյան, Վ.Սարգսյան, -Եր.:Զանգակ-97, 2002.
  11. ՄԱԿ, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx
  12. Մելիք-Փաշայան, Մ.Ա.,Գասպարյան Խ.Վ., ՙԲժշկական հոգեբանություն՚, Եր.-1994.
  13. Ս.Հ. Սուքիասյան, Հոգեբուժություն, Եր. 2007.
  14. Алемаскин М А. Психологическая характеристика несовершеннолет­ него правонарушителя. Канд. Диссертация, М., 1967.
  15. Арзуманян С.Д. Психолого-криминологическая теория становления личности правонарушителя (Генезис криминогенных установок и их ранняя профилактика), Ереван, 2000.
  16. В. МДимов, Сущностные характеристики девиантного поведения, M. – 2003.
  17. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб, 2003.
  18. Василькова Ю., Василькова Т., Социальная педагогика, Москва, 1999.
  19. Гидденс Э. Социология. — М.: Эдиториал УРСС, 1999.   
  20. Громов И. А., Мацкевич И. А., Семёнов В. А. Западная социология. — СПб.։ ООО «Издательство ДНК», 2003.
  21. Еникеев М.И. Юридическая психология, М., 2003.
  22. Иванов В. Н. Девиантное поведение։ причины и масштабы // Социально-политический журнал. 1995. № 2.
  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

   

   

  Ներածություն

  ԳԼՈՒԽ   1.  ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔԸ  ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

  1.   Շեղվող վարքը և դրա տեսակները
  2.   Սոցիալական վերահսկողության էությունը և մեխանիզմները           

  ԳԼՈՒԽ  2.  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԿԻՆ  ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՆԵՐԻ  ՀԵՏ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ 

  2.1.  Իրավախախտ կանայք և նրանց սոցիալական հիմնախնդիրները

  2.2.  Սոցիալական աշխատանքի կոնկրետ միջոցառումները իրավախախտ կանանց հետ աշխատանքում

  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ    

  Օգտագործված գրականության ցանկ    

   

   

   

  title_arm Սոցիալական աշխատանքը իրավախախտ կանանց հետ title_eng convertot_1 Socialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_2 Socialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_3 Socialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_4 Socialakan azxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_5 Socialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_6 Socialakan ashxatanqy iravaxaxt kananc het convertot_7 Socialakan ashkhatanq@ iravakhakht kananc het convertot_8 Socialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_9 Socialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_10 Socialakan askhatanqy iravakhakht kananc het convertot_11 Socialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_13 Socialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_14 Swcialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_15 Socialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_16 Socialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het convertot_17 Socialakan ashxatank@ iravaxaxt kananc het convertot_18 Socialakan ashxatanq@ iravaxaxt kananc het

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատանքը ծխախոտամոլության կանխարգելման և հաղթահարման գործընթացում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  Օգտագործված  գրականության  ցանկ

   

  [1] Еременко Е.С. Вред курения. - Минск, 1989. с.18.

  [2] Воробьев В.И. Слагаемые здоровья. - М., Интел, 2002.,с. 12-13.

  [3] Воробьев В.И. Слагаемые здоровья. - М., Интел, 2002, с. 55-56.

  [4] Васильченко Е.А. Табакокурение. - М., 2000.с. 66-67.

  [5]Горин А.Г. Курение и молодежь. - Киев, 1999.

  [6]http://www.contact.tobinfo.org  ¥07.05.10,20:20)

  [7]http://www.sigarets.ru (05.05.10, 12:30)

  [8]http://www.nosmoking.ru(07.05.10, 20.25)

  [9] http://allbest.ru/union/searchg.htmb?cx0002245723      (25.04.10,15:50)

  [10] www.armstat.am

  [11] www.armstat.am ¥01.05.10, 15:45)

  [12] http://www.sigarets.ru

   

   

   

   

  description_2

   

  Բովանդակություն

   

  Ներածություն

  ԳԼՈՒԽ 1 Ծխախոտամոլության  ընդհանուր  բնութագիրը և սոցիալ-հոգեբանական, ֆիզիկական հետևանքները

  1.1. Ծխախոտամոլության` որպես  սոցիալական  հիմնախնդրի  բնորոշումը

  1.2. Ծխախոտամոլության սոցիալական, հոգեբանական, ֆիզիկական հետևանքները

  ԳԼՈՒԽ 2 Սոցիալական աշխատողի միջամտության հնարավորությունը ծխախոտամոլության կանխարգելման և հաղթահարման գործընթացում

  2.1. Ծխախոտամոլության կանխարգելման գործընթացում սոցիալական աշխատողին անհրաժեշտ  գիտելիքներն ու  հմտությունները

  2.2.Ծխախոտամոլության  հաղթահարման ու կանխարգելման գործընթացը

  Եզրակացություն

  Օգտագործված  գրականության  ցանկ

   

  title_arm Սոցիալական աշխատանքը ծխախոտամոլության կանխարգելման և հաղթահարման գործընթացում title_eng convertot_1 Socialakan ashxatanq@ cxaxotamolutyan kanxargelman EV haxtaharman gorc@ntacum convertot_2 Socialakan ashxatanq@ cxaxotamolutyan kanxargelman EV haxtaharman gorc@ntacum convertot_3 Socialakan ashxatanq@ cxaxotamolutyan kanxargelman EV haxtaharman gorc@ntacum convertot_4 Socialakan azxatanq@ cxaxotamolutyan kanxargelman EV haxtaharman gorc@ntacum convertot_5 Socialakan ashxatanq@ cxaxotamolutyan kanxargelman EV haxtaharman gorc@ntacum convertot_6 Socialakan ashxatanqy cxaxotamolutyan kanxargelman EV haxtaharman gorcyntacum convertot_7 Socialakan ashkhatanq@ ckhakhotamolutyan kankhargelman EV haxtaharman gorc@ntacum convertot_8 Socialakan ashxatanq@ cxaxotamolutyan kanxargelman EV haghtaharman gorc@ntacum convertot_9 Socialakan ashxatanq@ cxaxotamolutyan kanxargelman EV haxtaharman gorc@ntacum convertot_10 Socialakan askhatanqy tskhakhotamolutyan kankhargelman EV haghtaharman gortsyntacum convertot_11 Socialakan ashxatanq@ cxaxotamolutyan kanxargelman EV haxtaharman gorc@ntacum convertot_13 Socialakan ashxatanq@ cxaxotamolutjan kanxargelman EV haxtaharman gorc@ntacum convertot_14 Swcialakan ashxatanq@ cxaxwtamwlutyan kanxargelman EV haxtaharman gwrc@ntacum convertot_15 Socialakan ashxatanq@ cxaxotamolutyan kanxargelman EV haxtaharman gorc@ntacum convertot_16 Socialakan ashxatanq@ cxaxotamolytyan kanxargelman EV haxtaharman gorc@ntacym convertot_17 Socialakan ashxatank@ cxaxotamolutyan kanxargelman EV haxtaharman gorc@ntacum convertot_18 Socialakan ashxatanq@ cxaxotamolutyan kanxargelman YEV haxtaharman gorc@ntacum

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատողի վաղ միջամտությունը երեխաներին խնամող ընտանիքների կյանքին՝ որպես երեխաների մոտ իրավախախտ վարքի կանխարգելման երաշխիք

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

   

  1. Гидденс, Э. Социология / Пер. с англ.; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурьевой, Л. Н. Посилевича. — М.: Эдиториал УРСС, 1999. 
  2. Смелзер Н. Социализация: основные проблемы и направления исследований // Социальная психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. — М: Аспект Пресс, 2003.
  3. А.И. Антонов, В.М. Медков Социология семьи, 1996.
  4. Харчев А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и её проблемы М.,1978.
  5. Бергер П.; Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания, М.  1995.
  6. Фролов С.С., Социология. Учебник, 3-е изд., М., Гардарики, 2000.
  7. Психология и педагогика. Учебное пособие для вузов. Радугин А.А. Москва,1997.
  8. Мудрик А.В. Социализация человека М.; 2007. 
  9. Бергер П.Л., Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. Превод с англ. Под редакцией Г.С. Батыгина. М., 1996.
  10. Кравченко А.И., Социология: учебник, М., 2001.

   

  description_2

  Բովանդակություն

   

  Ներածություն

  1.Ընտանիքը որպես երեխաների սոցիալականացման գործիք

  2.Երեխաների մոտ իրավախախտ վարքի ձևավորման տեսանկյունից ռիսկային ընտանիքները

  3.Սոցիալական աշխատողի վաղ միջամտությունը երեխաներին խնամող ընտանիքների կյանքին՝ որպես երեխաների մոտ իրավախախտ վարքի կանխարգելման երաշխիք

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

  title_arm Սոցիալական աշխատողի վաղ միջամտությունը երեխաներին խնամող ընտանիքների կյանքին՝ որպես երեխաների մոտ իրավախախտ վարքի կանխարգելման երաշխիք title_eng convertot_1 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_2 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_3 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_4 Socialakan azxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erazxiq convertot_5 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_6 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyuny erexanerin xnamox yntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_7 Socialakan ashkhatoxi vax mijamtutyun@ erekhanerin khnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erekhaneri mot iravakhakht varqi kankhargelman erashkhiq convertot_8 Socialakan ashxatoghi vagh mijamtutyun@ erexanerin xnamogh @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_9 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_10 Socialakan askhatoghi vagh mijamtutyuny erekhanerin khnamogh yntaniqneri kyanqin՝ orpes erekhaneri mot iravakhakht varqi kankhargelman eraskhiq convertot_11 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_13 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutjun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kjanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_14 Swcialakan ashxatwxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamwx @ntaniqneri kyanqin՝ wrpes erexaneri mwt iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_15 Socialakan ashxatoxi vax mighamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_16 Socialakan ashxatoxi vax mijamtytyyn@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq convertot_17 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntanikneri kyankin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varki kanxargelman erashxik convertot_18 Socialakan ashxatoxi vax mijamtutyun@ erexanerin xnamox @ntaniqneri kyanqin՝ orpes erexaneri mot iravaxaxt varqi kanxargelman erashxiq

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Տարեցների խնամք

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

     Օգտագործված գրականության ցանկ
  1.    Ինֆորմացիայի հավաքման մեթոդները սոցիոլոգիայում ./Խմբ.` Գ. Պողոսյան , Երևան.: Գիտությունների ակադեմիա,1995թ.
  2.    Հայոց պատմություն.Փավստոս Բուզանդ./Խմբ.`Ա. Ա. Աբրահամյան , Վ. Պ. Առաքելյան  և ուրիշներ, Երևան.: Հայաստան, 1968թ.
  3.    Սոցիալական աշխատանքի ուղղությունները,/ Գլխ. խմբ.`Լ. Հարությունյան, ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ամբիոն, Երևան, 2002 թ.
  4.     Bodroff R.Family caregivers of the elderly.//Journal of gerontological social work.N. 1. USA.:Haworth. 1991
  5      Home care for the olderly./Ed. by A. Monk, C. Cox. USA.:AUBURN. 1991
  6    Hughes S.. Leisure education: A coping strategy tor the faimly caregivers.// Journal of gerontological social work. N. 2 .USA.:Haworth.1992
  7   Lowy L.. .Social work with the aging. USA.1979
   8   Old and ill. Private nursing homes for elderly people/Ed. by L. Challis, H. Bartlett.USA. 1988
   9   Social gerontology./Ed. by  N. Hooyman, A. Kiyak. USA.: Allyn and Bacon.1993
    10 The ageing devolopment/Ed. By J. Rondel, T. German.London.1999
  .11    The ageing experience.//An introduction to social gerontology./Ed. by R. Ward. New- York: Lippincott.1979
  .12    Wilson G. Understanding old age. London.:SAGE.2000


   

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն   

  Գլուխ 1. Տարեցները` որպես հատուկ պաշտպանության կարիք  ունեցող 
               խումբ
  1.1.Տարեցության տարիքային փուլի նկարագրությունը, բնութագրող              տեսությունները

  1.2.Տարեց մարդկանց հիմնախնդիրները`  սոցիալ-հոգեբանական, առողջական, տնտեսական 

  Գլուխ 2. Տարեցների խնամքի կազմակերպման տեսակները. միջազգային և 
                 Հայաստանյան փորձի համեմատական վերլուծություն. 
                 սոցիալական հետազոտություն

  2.1.Խնամքի կազմակերպման այլընտրանքային տարբերակները

  2.2.
  2.3.ՀՀ-ում տարեցների համար ռեզիդենցիոնալ խնամքի 
         առանձնահատկությունները


  Եզրակացություն
  Առաջարկություններ

  Օգտագործված գրականության ցանկ
  Հավելված 1
  Հավելված 2


   

   

  title_arm Տարեցների խնամք title_eng convertot_1 Tarecneri xnamq convertot_2 Tarecneri xnamq convertot_3 Tarecneri xnamq convertot_4 Tarecneri xnamq convertot_5 Tarecneri xnamq convertot_6 Tarecneri xnamq convertot_7 Tarecneri khnamq convertot_8 Tarecneri xnamq convertot_9 Tarecneri xnamq convertot_10 Tarecneri khnamq convertot_11 Tarecneri xnamq convertot_13 Tarecneri xnamq convertot_14 Tarecneri xnamq convertot_15 Tarecneri xnamq convertot_16 Tarecneri xnamq convertot_17 Tarecneri xnamk convertot_18 Tarecneri xnamq

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Տարեցների հիմնախնդիրը ՀՀ- ում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   Օգտագործված գրականության ցանկ

  1. Գ. Վ. Ապրիկյան  § Ծերաբանություն ¦, Երևան  2005
  2. Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ամբիոն. ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն: Սոցիալական աշխատանքի ուղղություններ: Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար: Երևան 2002

  3. Дементьева Н. Ф., Устинова Э. В., Роль и Место социальных работников в обслуживании инвалидов и пожилых людей. – Тюмень - 1995

  4. Дмитриев А. В., Социальные проблемы людей пожилого возраста. – М. - 1980

  5. Ерасова С. М. и др., Теория поведения и практика социальной работы // реферативный журнал. Серия 2. Социология - 1994

  6. Медицинские и социальные проблемы в геронтологии. Материалы и тезисы докладов международного семинара по проблемам пожилых. – Самара – 1996, С. 7

  7. Лексин В. Н., Мевцов А. Н., Общая теория реформ. Теория и практика организации проведения реформ. – М. – 1995, С. 5.

  8. Человек и труд, 1996, С. 38

  9. Бойцова В. В., Деятельность уполномоченных по делам престарелых // США: Экономика, политика, идеология, 1993, С. 124.

  10. Черноушек М., Психология жизненной среды. – М. – 1989, С. 90.

  11. Кропеткин П., Взаимная помощь как фактор эволюции. Т. 7. – СПБ., 1907.

  12. Голыгина Ю. Р., Группы самопомощи в дании // Бюмлютень научной информации., 1994, С. 27.

  13. Янкова З. А., Создание групп взаимопомощиважнейшее напражление социальной р

  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  Ներածություն

  ԳԼՈՒԽ 1. Տարեցների նկատմամբ հասարակական վերաբերմունքի փոփոխությունը

  1.2. Տարեցները որպես սոցիալապես խոցելի խումբ

  1.3. Տարեց հասակը բնութագրող սոցիալական տեսությունները

  ԳԼՈՒԽ 2. Տարեցներին մատուցվող ծառայությունները սույն աշխատանքի համատեքստում

  2.1.Հայաստանյան և միջազգային փորձը

  2.2. Տարեցներին մատուցվող ծառայությունները սոցիալական աշխատանքի համատեքստում.միջազգային փորձը

  ԴԵՊՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

  ՎԵՐՋԱԲԱՆ

   Օգտագործված գրականության ցանկ

  title_arm Տարեցների հիմնախնդիրը ՀՀ- ում title_eng convertot_1 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_2 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_3 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_4 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_5 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_6 Tarecneri himnaxndiry HH- um convertot_7 Tarecneri himnakhndir@ HH- um convertot_8 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_9 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_10 Tarecneri himnakhndiry HH- um convertot_11 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_13 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_14 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_15 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_16 Tarecneri himnaxndir@ HH- ym convertot_17 Tarecneri himnaxndir@ HH- um convertot_18 Tarecneri himnaxndir@ HH- um

  Մագիստրոսական | Սոցիալական աշխատանք

  «Տարեցների ապրելակերպը, դրանց հիմնախնդիրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ՕԳՏԱԳՈՐԺՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

   

  1. Աստվածաշունչ: Ելք 20։12;Եփես. 6։2
  2. Գասպարյան Յու.Ա. «Ժողովրդական ավանդույթները և սովորույթները հայ ընտանիքում», Երևան 2003
  3. Ապրիկյան Գ.Վ. «Ծերաբանություն», Երևան 2005
  4. Հայաստտանի վիճակագրական տեղեկագրքեր, 2001-2006
  5. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2014
  6. Боярского А.Я. 2 изд., Курс демографии, М., 1974.
  7. Боярского А.Я. 2 изд., Народонаселение стран мира.Справочник, м., 1974.
  8. Эд. Россет. Процесс старения населения, пер.с польск., М., 1968.
  9. Яцемерская А.С. и Беленькая Х.Г. Социальная геронтология. М., 1999.
  10. Маргарет Мид. Одиночество, самостоятельность и взаимозавистимость в контексте культуры. В книге: Лабиринты одиночества./Под ред. Н.Е. Порковского. М., 1989.
  11. Социальная геронтология Учеб. Пособие для студ. Высш. учеб. Заведений.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОЦ.:  1999
  12. Тора К. Биксон и др. Жизнь старого и оденокого человека. Лабиринты одиночество. М., 1989
  13. «Հայաստանի Հանրապետություն» հայկական օրաթերթ, 17.03.2015, http: //www.hhpress.am/?sub=hodv&hodv=20140919_7&flag=am
  14. Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարություն, 15.01.2015 http: //www.mlsa.am/home/index.php?home

   

   

   

   

  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

   

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  ԳԼՈՒԽ 1. ՏԱՐԵՑՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

  1. Տարեցները որպես սոցիալական խումբ և դրանց էությունը
  2. Տարեցների դերը ընտանիքում ավանդույթների պահպանման և նոր սերնդի դաստիարակման գործում

  ԳԼՈՒԽ 2. ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏԱՐՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

  2.1 Տարեցների սոցիալ-տնտեսական և բարոյահոգեբանական վիճակի բարելավմանն ուղղված սոցիալական քաղաքականության արդյունավետությունը

  2.2 ՀՀ հասարակական կազմակերպությունների դերը տարեցների առօրյան արդյունավետ դարձնելու գործում

  ԳԼՈՒԽ 3. ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

  3.1 Սոցիալակն հետազոտության ծրագիր

  3.2 Սոցիլոգիական հետազոտության արդյունքների վերլուծություն

  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  ՀԱՎԵԼՎԱԾ

  title_arm «Տարեցների ապրելակերպը, դրանց հիմնախնդիրները title_eng convertot_1 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_2 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_3 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_4 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_5 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_6 «Tarecneri aprelakerpy, dranc himnaxndirnery convertot_7 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnakhndirner@ convertot_8 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_9 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_10 «Tarecneri aprelakerpy, dranc himnakhndirnery convertot_11 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_13 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_14 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_15 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_16 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_17 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@ convertot_18 «Tarecneri aprelakerp@, dranc himnaxndirner@

  Մագիստրոսական | Սոցիալական աշխատանք

  Հակոբ Նալյանի սոցիալ-հասարակագիտական հայացքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ  և  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՑԱՆԿ

   

  1. Աղբյուրներ

  1. Աստուածաշունչ, Մատեան Հին ու Նոր Կտակարանների, Ծննդոց, գլ. Դ, Ստյուտգարդ, 1990:
  2. Բաբգեն Աթոռակից Կաթողիկոս, Ցուցակ Ձեռագրաց Ղալաթիոյ Ազգային Մատենադարանի Հայոց, Անթիլիաս, 1961:         
  3. Բաբգեն Ծ. Վ. Կիւլէսէրեան, Յիշատակարան Պասմաճեան Գրիգոր Պատրիարքի, Պարիս, 1908:
  4. Դիվան Մխիթարեանց Վենետիկոյ, Վենետիկ, 1801:
  5. Երեմիա Վարդապետ, Բառգիրք Հայոց, Կ. Պոլիս, 1728:
  6. Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, ձեռագիր 4575:
  7. Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Մատենադարան,Երուսաղեմի, ձեռագիր  997:
  8. Նալյան Հ., Գանձարան Ծանուցմանց, Կ. Պոլիս,  1758:
  9. Նալյան Հ., Մեկնություն Նարեկի, Կ. Պոլիս, 1745:
  10. Նալեան Յ.,Կոչումն ընծայութեան, Կ.Պոլիս, 1728:
  11. Վարդապետ Գր. Օշականցի, Ձեռագիր Տաղարան, 1792:

             

   

  2. Գիտական հետազոտություններ

   

  1. Աղանեան Գ., Դիւան հայոց պատմութեան, Թիֆլիս, 1894:
  2. Աղավնունի Եպիսկոպոս, Միաբանք և Այցելուք Հայ Երուսաղէմի, Երուսաղէմ, 1929:
  3. Բաղրամյան Մ., Նոր Տետրակ որ կոչի Յորդորակ, Մադրաս, 1772:
  4. Գրիգոր Հ., Գալէմքեարեան Ծ., Կենսագրութիւն Սարգիս Արքեպ-ի Սարաֆեան, Վիեննա, 1908:
  5. Գևորգյան հոգևոր Ճեմարանի սաներ, Հոգևոր զրույցներ, Էջմիածին, 2013
  6. Լեո, Հայոց Պատմություն, հ. 3, Երևան 1973:
  7. Հմայեակ Քհնյ. Էքսէրճեան, Յիշատակարան Հնգեակ Յոբելեանի Սուրբ Խաչ Եկեղեցւոյ Սկիւտարու, Կ. Պոլիս, 1926-1927:
  8. Հրանդ Ասատուր, Կ. Պոլսոյ հայերը և իրենց պատրիարքները, Ընդարձակ Իրացոյց Ազգային Հիւանդանոցի, 1901:
  9. Չամչեանց Մ., Հայոց պատմություն, հ. 3, Երևան, 1984:
  10. Ստուերք հին դեմքերու, Կ. Պոլիս, 1907-1908;
  11. Ստեփանյան Հ., Հայերի ներդրումն Օսմանյան Կայսրությունում, Երևան, 2011:
  12. Վարդանյան Ռ., Հայոց տոնացույցը 4-18-րդ դդ., Երևան, 1999:
  13. Տիգրան Հ., Սաւալանեանց, Պատմութիւն Երուսաղէմի, հտ. Բ, Երուսաղէմ, 1931:
  14. Քրիստոնյա Հայաստան, հանրագիտարան, Երևան, 2002:
  15. Օրմանեան Մ., Ազգապատում, հ. Բ, Էջմիածին, 2001:

   

  3. Պարբերականներ

  1. Արևելյան Մամուլ, 1894:

   

  description_2

   

               Բովանդակություն

   

  Ներածություն

  Գլուխ 1. Հակոբ Նալյանը որպես 18-րդ դ. հայ առաջավոր հասարակական մտքի ներկայացուցիչ. Ընդհանուր ակնարկ

  1.1 Հակոբ Նալյանի  կյանքը և գործունեությունը

  1.2 Հակոբ Նալյանի դերը 18-րդ դարում հայ հասարակական մտքի զարգացման գործում

  Գլուխ 2. Հակոբ Նալյանի հասարակագիտական, սոցիալ-քաղաքական և լուսավորչական հայացքների բնութագրումը

  2.1 Հակոբ Նալյանի հասարակագիտական և սոցիալ-քաղաքական հայացքները

  2.2 Հակոբ Նալյանի ստեղծագործություններում տեղ գտած սոցիալական հայացքները

  2.3 Հակոբ Նալյանի լուսավորչական հայացքները

  Գլուխ 3. Հակոբ Նալյանի սոցիալ-հասարակագիտական հայացքների լուսաբանմանն ուղղված բովանդակային վերլուծություն

  3.1. Մեթոդաբանական մաս

  3.2. Մեթոդական մաս

  3. Բովանդակային վերլուծության արդյունքներ

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  •  
  title_arm Հակոբ Նալյանի սոցիալ-հասարակագիտական հայացքները title_eng convertot_1 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_2 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_3 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_4 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_5 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_6 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqnery convertot_7 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_8 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_9 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_10 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqnery convertot_11 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_13 Hakob Naljani social-hasarakagitakan hajacqner@ convertot_14 Hakwb Nalyani swcial-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_15 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_16 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_17 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayackner@ convertot_18 Hakob Nalyani social-hasarakagitakan hayacqner@

  Մագիստրոսական | Սոցիալական աշխատանք

  Մատթեոս Վանանդեցու սոցիալ-հասարակագիտական հայացքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  1. Աղբյուրներ

  1. Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, ձեռ. Ուստուռլապ ժողովածուներ, № 2180 (1644):
  2. Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, ձեռ. Ուստուռլապ ժողովածուներ № 5024(1633):
  3. Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, ձեռ. Ուստուռլապ ժողովածուներ № 6620(ԺԸ դ.):
  4. Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, ձեռ. Ուստուռլապ ժողովածուներ № 6679(ԺԹ դ.):
  5. Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, ձեռ. Ուստուռլապ ժողովածուներ № 8120(ԺԷ դ.):
  6. Վանանդեցի Մ., Բնաբանութիւն իմաստասիրական կամ տարերաբանութիւն, Ամստերդամ, 1702:
  7. Վանանդեցի Մ., Շրջանն մշտենջենաւոր, Ամստերդամ, 1748:
  8. Վանանդեցի Մ., Ոսկեայ դուռն դպարան, Ամստերդամ,1699:
  9. Վանանդեցի Մ., Պարտէզ հոգևոր, Ամստերդամ, 1684:

  2. Գիտական հետազոտություններ

  1. Աբրահամյան Ա. Գ., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, հ. Ա, Եր., 1964:
  2. Ալիշան Ղ., Հայոց հին հավատքը, Եր., 2002:
  3. Ալիշան Ղ., Հին հավատք կամ հեթանոսական կրոնք հայոց, Վենետիկ, 1895:
  4. Բաբայան Ա., Հայ գիրքը և տպագրությունը, Եր., 1963:
  5. Գրիգորյան Մ., Նոր նիւթեր և դիտողութիւններ հրատարակիչ Վանանդեցւոց մասին, Վիեննա, 1969:
  6. Թաջիրյան Է., Հայ գաղթաշխարհի պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Եր., 2013:
  7.  Թումանյան Բ., Հայ աստղագիտության պատմություն, հնագույն ժամանակներից մինչև 19-րդ դարի սկիզբը, Եր., 1964:
  8. Թումանյան Բ., Հայկական նորահայտ աստղագիտական գործիք, Եր., 1958:
  9. Իշխանյան Ռ., Հայ գրքի պատմություն, հատոր1, Հայ տպագիր գիրքը 16-17-րդ դարերում, Եր., 2012:
  10. Իշխանյան Ռ., Ոսկան Երևանցի (1614–1674), Հայ հին տպագրության խոշորագույն դեմքը.– Հայաստանի գրքերը, № 3, Եր., 2008:
  11. Լեո, Հայկական տպագրություն, հտ. 1, Թիֆլիս, 1904:
  12. Լեո, Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. 3, Եր., 1973:
  13. Լևոնյան Գ., Հայ գիրքը և տպագրական արվեստը, Եր., 1958:
  14. Հովհաննիսյան Ա., Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, հտ․ 1, Եր., 1957։
  15. Հովհաննիսյան Ա., Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, հտ․ 2, Եր., 1959։
  16. Միրզոյան Հ., Էֆիմերտէ, Եր., Ապոլոն հտ.,1992:
  17. Սարուխան, Բելգիա և Հայաստան, Հանդէս Ամսօրեայ, 1935:

   27.   Սարուխան, Հոլանդիան և հայերը, 16-19-րդ դդ..- Հանդես ամսօրեայ, 1926:

    

   

  3. Ինտերնետային նյութեր

   

  1. Աբրահամյան Ա., Եվրոպան և մենք, անցումային դրույթների տապալում հոդված, www.aravot.am:
  2. Բարոյական և քաղաքական փիլիսոփայություն, www.academia.edu:
  3. Հովհաննիսյան Ս., Մշակութային արտերիա քննադատական ամսագիր, www.arteria.am:
  4. Հայկական հանրագիտարան, www.encyclopedia.am:
  5. Մահմեդականություն, www.encyclopedia.am:
  6. Հայկական մշակույթը 15-18-րդ դդ., www.hayenq.webnode.ru:
  7. Հայաստանի Ազգային Գրադարան, www.haygirk.nla.am:
  8. Արդարության մասին հոդված, www.impoqrik.am:
  9. Աբգարյան Գ., Հայագիտությունը Հոլանդիայում հոդվածը, Սովետական Հայաստան, 1985, թիվ 1, www.mamul.am:
  10. Ամստերդամի հայ տպագրությունը, www.sscnet.ucla.edu:
  11. Սարգսյան Ն., 18-րդ դ. եվրոպական մշակույթը,www.sargsyananrek.wordpress.am:
  12. Մանուկյան Ս., Իրական կռապաշտություն, www.vahagnakanch.wordpress.com:

     

   

  description_2

   

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  ԳԼՈՒԽ 1. Մ. ՎԱՆԱՆԴԵՑԻՆ 18-ՐԴ Դ. ՀԱՅ ԱՌԱՋԱՎՈՐ ՄՏԱԾՈՂ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ

  1.1. Մ. Վանանդեցու կյանքը և գործունեությունը

  1.2. Վանանդեցիների հրատարակչական տան ստեղծագործական գործունեությունը 18-րդ դ. Ամստերդամում

  ԳԼՈՒԽ 2. Մ. ՎԱՆԱՆԴԵՑՈՒ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ

  2.1.Մ. Վանանդեցու սոցիալ-հասարակագիտական հայացքները

  2.2. Մ. Վանանդեցու բնափիլիսոփայական հայացքները

  2.3. Մ. Վանանդեցու բարոյագիտական հայացքները

  ԳԼՈՒԽ 3. Մ. ՎԱՆԱՆԴԵՑՈՒ ՍՈՑԻԱԼ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԻ ԲՈՎԱԴԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

  3.1. Մեթոդաբանություն

  3.2. Մեթոդական մաս

  3.3. Հետազոտության վերլուծություն

   

  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  ՀԱՎԵԼՎԱԾ

  title_arm Մատթեոս Վանանդեցու սոցիալ-հասարակագիտական հայացքները title_eng convertot_1 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_2 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_3 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_4 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_5 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_6 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqnery convertot_7 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_8 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_9 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_10 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqnery convertot_11 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_13 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hajacqner@ convertot_14 Mattews Vanandecu swcial-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_15 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_16 Matteos Vanandecy social-hasarakagitakan hayacqner@ convertot_17 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayackner@ convertot_18 Matteos Vanandecu social-hasarakagitakan hayacqner@

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի