Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Մանկավարժություն գտնվել է 1170 նյութ)


  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Իսահակ Հարությունյան 1863 – 1928 թթ.

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Իսահակ Հարությունյան 1863 – 1928 թթ. title_eng Isahak harutyunyan convertot_1 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_2 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_3 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_4 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_5 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_6 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_7 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_8 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_9 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_10 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_11 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_13 Isahak Harutjunjan 1863 – 1928 tt. convertot_14 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_15 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_16 Isahak Harytyynyan 1863 – 1928 tt. convertot_17 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt. convertot_18 Isahak Harutyunyan 1863 – 1928 tt.

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Մանկավարժների դատողությունները երեխաների փոխհարաբերությունների մասին և գիտափորձերի արդյունքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Մանկավարժների դատողությունները երեխաների փոխհարաբերությունների մասին և գիտափորձերի արդյունքները title_eng mankavarjneri datoxutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri convertot_1 Mankavarjneri datoxutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri masin EV gitaporceri ardyunqner@ convertot_2 Mankavarjneri datoxutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri masin EV gitapordzeri ardyunqner@ convertot_3 Mankavarjneri datoxutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri masin EV gitaporceri ardyunqner@ convertot_4 Mankavarjneri datoxutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri masin EV gitaporceri ardyunqner@ convertot_5 Mankavarjneri datoxutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri masin EV gitaporceri ardyunqner@ convertot_6 Mankavarjneri datoxutyunnery erexaneri poxharaberutyunneri masin EV gitaporceri ardyunqnery convertot_7 Mankavarjneri datoxutyunner@ erekhaneri pokhharaberutyunneri masin EV gitaporceri ardyunqner@ convertot_8 Mankavarjneri datoghutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri masin EV gitaporceri ardyunqner@ convertot_9 Mankavarghneri datoxutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri masin EV gitaporceri ardyunqner@ convertot_10 Mankavarghneri datoghutyunnery erekhaneri pokhharaberutyunneri masin EV gitaporzeri ardyunqnery convertot_11 Mankavarjneri datoxutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri masin EV gitaporceri ardyunqner@ convertot_13 Mankavarjneri datoxutjunner@ erexaneri poxharaberutjunneri masin EV gitaporceri ardjunqner@ convertot_14 Mankavarjneri datwxutyunner@ erexaneri pwxharaberutyunneri masin EV gitapwrceri ardyunqner@ convertot_15 Mankavarjneri datoxutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri masin EV gitaporceri ardyunqner@ convertot_16 Mankavarjneri datoxytyynner@ erexaneri poxharaberytyynneri masin EV gitaporceri ardyynqner@ convertot_17 Mankavarjneri datoxutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri masin EV gitaporceri ardyunkner@ convertot_18 Mankavarjneri datoxutyunner@ erexaneri poxharaberutyunneri masin YEV gitaporceri ardyunqner@

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Մանկավարժական պրակտիկան` որպես ապագա դասվարի ձևավորման գործոն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Մանկավարժական պրակտիկան` որպես ապագա դասվարի ձևավորման գործոն title_eng Mankavarjakan praktikan vorpes apaga dasvari zevavorman gorc convertot_1 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_2 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari dzEVavorman gorcon convertot_3 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_4 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_5 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_6 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_7 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_8 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_9 Mankavarghakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_10 Mankavarghakan praktikan` orpes apaga dasvari zEVavorman gortson convertot_11 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_13 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_14 Mankavarjakan praktikan` wrpes apaga dasvari cEVavwrman gwrcwn convertot_15 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_16 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_17 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cEVavorman gorcon convertot_18 Mankavarjakan praktikan` orpes apaga dasvari cYEVavorman gorcon

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Ժամանակը և տարածությունը անզոր և անիրավազոր են (Չարենց)

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ժամանակը և տարածությունը անզոր և անիրավազոր են (Չարենց) title_eng Charenc convertot_1 jamanak@ EV taracutyun@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_2 jamanak@ EV taracutyun@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_3 jamanak@ EV taracutyun@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_4 jamanak@ EV taracutyun@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_5 jamanak@ EV taracutyun@ anzor EV aniravazor en (4arenc) convertot_6 jamanaky EV taracutyuny anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_7 jamanak@ EV taracutyun@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_8 jamanak@ EV taracutyun@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_9 GHamanak@ EV taracutyun@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_10 ghamanaky EV taratsutyuny anzor EV aniravazor en (4arenc) convertot_11 jamanak@ EV taracutyun@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_13 jamanak@ EV taracutjun@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_14 jamanak@ EV taracutyun@ anzwr EV aniravazwr en (CHarenc) convertot_15 jamanak@ EV taracutyun@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_16 jamanak@ EV taracytyyn@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_17 jamanak@ EV taracutyun@ anzor EV aniravazor en (CHarenc) convertot_18 jamanak@ YEV taracutyun@ anzor YEV aniravazor en (CHarenc)

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Ուսուցման մեթոդիկա և տեխնոլոգիա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ամիրջանյան Յ., Մանկավարժություն, Երևան, 2005
  2. Աստվածատրյան, Ինտեգրված ուսումնական միավոր
  3. Աստվածատրյան, Գարդներ-բազմաբնույթ մտածողություն
  4. Բաբանսկի Յու., Մանկավարժություն, հ.1, Ե., 2002
  5. Երևան, Ա. Արնաուդյան և ուրիշներ, 2004
  6. Նոր մոտեցումներ ուսուցիչների պատրաստման գործընթացին, Այլընտրանքային մեկնաբանություններ, Մ. Աստվածատրյան, Արնաուդյան, Ա., Օհանովա Ի., Երևամյան Լ., Հովհաննիսյան Ա., Թերզյան Գ., Լալայան Կ., Երևան, 2004
  7. Վարդումյան Ս և ուրիշներ, Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ, Մասնագիտական կրթություն և մասնագիտական զարգացում: Երևան, 2005
  8. Подласый И.Л., Педагогика, кн. 1, М., 2002
  9. Сластенин В.А. и другие, Общая педагогика, ч.1, М., 2002

  description_2 title_arm Ուսուցման մեթոդիկա և տեխնոլոգիա title_eng Usucman metodika ev texnologia convertot_1 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_2 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_3 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_4 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_5 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_6 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_7 Ուsucman metodika EV tekhnologia convertot_8 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_9 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_10 Ուsucman metodika EV tekhnologia convertot_11 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_13 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_14 Ուsucman metwdika EV texnwlwgia convertot_15 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_16 Ուsycman metodika EV texnologia convertot_17 Ուsucman metodika EV texnologia convertot_18 Ուsucman metodika YEV texnologia

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Դաստիարակությունը և դպրոցը Հին Արևելքի երկրներում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Данбамаев М. А., Вавилонские писцы, М., 1983.
  2. Джуринский А. Н., История зарубежнной педагогики, М., 1988, Разд. 11., г. Л. 1/
  3. Джуринский А. Н., История педагогики, М., 1999.
  4. Жураковский Г. Е., Очерки по истории античнои педагогики, М., 1963.
  5. Древнекитайская философия. Собрание текстов, в 2 Т, М., 1972-1973.
  6. Конфуций и его школа, М., 1996.
  7. Три яеликих сказания древней Индии, М., 1978.
  8. Хрестоматия по истории Древнего Востока, М., 1980, ч. 1.
  9. Ն. Ա. Կոնստանտինով. Ե. Ն. Մեդինսկի, Մ. Ֆ. Շաբաեվա, Մանկավարժության պատմություն, Ե., 1972:
  description_2

  1. Դաստիարակությունը և դպրոցը Հին Հնդկաստանում
  2. Դաստիարակությունը և դպրոցը Հին Չինաստանում
  3. Դաստիարակությունը և դպրոցը Հին Եգիպտոսում  title_arm Դաստիարակությունը և դպրոցը Հին Արևելքի երկրներում title_eng Dastiarakutyun convertot_1 Dastiarakutyun@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_2 Dastiarakutyun@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_3 Dastiarakutyun@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_4 Dastiarakutyun@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_5 Dastiarakutyun@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_6 Dastiarakutyuny EV dprocy Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_7 Dastiarakutyun@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_8 Dastiarakutyun@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_9 Dastiarakutyun@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_10 Dastiarakutyuny EV dprocy Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_11 Dastiarakutyun@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_13 Dastiarakutjun@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_14 Dastiarakutyun@ EV dprwc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_15 Dastiarakutyun@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerum convertot_16 Dastiarakytyyn@ EV dproc@ Hin ArEVelqi erkrnerym convertot_17 Dastiarakutyun@ EV dproc@ Hin ArEVelki erkrnerum convertot_18 Dastiarakutyun@ YEV dproc@ Hin ArYEVelqi erkrnerum

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  18-րդ դարի ֆրանսիական մատերիալիստ փիլիսոփաների մանկավարժական հայացքները (Հելվեցիուս, Հոլբախ, Դենի Դիդրո)

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm 18-րդ դարի ֆրանսիական մատերիալիստ փիլիսոփաների մանկավարժական հայացքները (Հելվեցիուս, Հոլբախ, Դենի Դիդրո) title_eng Fransiakan materialist pilisopaner convertot_1 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_2 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_3 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_4 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_5 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_6 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqnery (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_7 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helvecius, Holbakh, Deni Didro) convertot_8 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_9 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarghakan hayacqner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_10 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarghakan hayacqnery (Helvecius, Holbakh, Deni Didro) convertot_11 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_13 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hajacqner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_14 18-rd dari fransiakan materialist piliswpaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helvecius, Hwlbax, Deni Didrw) convertot_15 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_16 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helveciys, Holbax, Deni Didro) convertot_17 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayackner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro) convertot_18 18-rd dari fransiakan materialist pilisopaneri mankavarjakan hayacqner@ (Helvecius, Holbax, Deni Didro)

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Կառավարության 2004թ. մայիսի 27-ի N 20 արձանագրային որոշման հավելված
  2. “Տնտեսության կիրառումը հանրակրթական դպրոցում”, Աստվածատրյան, Թերեզյան, Երևան 2004
  3. “Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման կազմակերպումը դպրոցում” Ն. Մկրտչյան  description_2 title_arm Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ title_eng texekatvakan texnologianer convertot_1 Texekatvakan texnologianer convertot_2 Texekatvakan texnologianer convertot_3 Texekatvakan texnologianer convertot_4 Texekatvakan texnologianer convertot_5 Texekatvakan texnologianer convertot_6 Texekatvakan texnologianer convertot_7 Texekatvakan tekhnologianer convertot_8 Teghekatvakan texnologianer convertot_9 Texekatvakan texnologianer convertot_10 Teghekatvakan tekhnologianer convertot_11 Texekatvakan texnologianer convertot_13 Texekatvakan texnologianer convertot_14 Texekatvakan texnwlwgianer convertot_15 Texekatvakan texnologianer convertot_16 Texekatvakan texnologianer convertot_17 Texekatvakan texnologianer convertot_18 Texekatvakan texnologianer

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Ընթերցանությունը միջին դպրոցում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ընթերցանությունը միջին դպրոցում title_eng @ntercanutyun@ mijin dprocum convertot_1 @ntercanutyun@ mijin dprocum convertot_2 @ntercanutyun@ mijin dprocum convertot_3 @ntercanutyun@ mijin dprocum convertot_4 @ntercanutyun@ mijin dprocum convertot_5 @ntercanutyun@ mijin dprocum convertot_6 Yntercanutyuny mijin dprocum convertot_7 @ntercanutyun@ mijin dprocum convertot_8 @ntercanutyun@ mijin dprocum convertot_9 @ntercanutyun@ mijin dprocum convertot_10 Yntercanutyuny mijin dprocum convertot_11 @ntercanutyun@ mijin dprocum convertot_13 @ntercanutjun@ mijin dprocum convertot_14 @ntercanutyun@ mijin dprwcum convertot_15 @ntercanutyun@ mighin dprocum convertot_16 @ntercanytyyn@ mijin dprocym convertot_17 @ntercanutyun@ mijin dprocum convertot_18 @ntercanutyun@ mijin dprocum

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Հեռավար ուսուցում և վիրտուալ համալսարաններ-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Петров А. Е., Полат Е.С., Моисевва М.В., Педогогические технологии Дистанционного обучения. учебние пособие для вузов, Издательство: Academia, 2008.
  2. Траинев Б.А., Гуркин Ф.Б., Траинев И.Б., Дистанционное обучение и его развитие, М., 2007.
  3. Баиденко В.И., Болонский процесс: структурная реформа вышего образования Европы, 2003.
  description_2 title_arm Հեռավար ուսուցում և վիրտուալ համալսարաններ-2 title_eng Referat_Hervar usucum ev virtual hamalsaranner_15p._23.02.12 (1) convertot_1 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_2 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_3 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_4 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_5 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_6 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_7 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_8 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_9 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_10 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_11 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_13 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_14 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_15 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_16 Heravar ysycym EV virtyal hamalsaranner-2 convertot_17 Heravar usucum EV virtual hamalsaranner-2 convertot_18 Heravar usucum YEV virtual hamalsaranner-2

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Վիրտուալիզացիայի ազդեցությունը բարձրագույն կրթության վրա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Վիրտուալիզացիայի ազդեցությունը բարձրագույն կրթության վրա title_eng Virtualizaciayi azdecutyun@ barzraguyn krtutyan vra-vat grvac convertot_1 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra convertot_2 Virtualizaciayi azdecutyun@ bardzraguyn krtutyan vra convertot_3 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra convertot_4 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra convertot_5 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra convertot_6 Virtualizaciayi azdecutyuny barcraguyn krtutyan vra convertot_7 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra convertot_8 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra convertot_9 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra convertot_10 Virtualizaciayi azdecutyuny barzraguyn krtutyan vra convertot_11 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra convertot_13 Virtualizaciaji azdecutjun@ barcragujn krtutjan vra convertot_14 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra convertot_15 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra convertot_16 Virtyalizaciayi azdecytyyn@ barcragyyn krtytyan vra convertot_17 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra convertot_18 Virtualizaciayi azdecutyun@ barcraguyn krtutyan vra

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Դաստեարակության նպատակի հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ամիրջանյան Յու., Սահակյան Ա., Մանկավարժություն, Երևան, 2005
  2. Մանկավարժություն, Կ. Բաբանսկու խմբագրությամբ, հ. 2, Երևան, 1987
  3. Մանուկյան Ս., Մանկավարժագիտություն, Երևան, 2000
  4. Ուշինսկի Կ Դ., Մանկավարժական ընտիր երկեր, Երևան, 1958, հ. 1
  5. Յու. Բաբանսկի, «Մանկավարժություն», «Լույս», Երեւան 1987
  6. Ն. Կովալյով, Մանկավարժության ներածություն, Երևան, 1977
  7. Ա. Լալայան, Դպրոցը և պրո‎ֆեսիոնալ կողմորոշումը, Երևան, 1977
  8. Վ. Ա. Սուխոմլինսկի, Պավլիշի միջնակարգ դպրոցը, Երևան, 1984
  description_2 title_arm Դաստեարակության նպատակի հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջ title_eng dastiarakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan mej convertot_1 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan mej convertot_2 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan mej convertot_3 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan mej convertot_4 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan mej convertot_5 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan mej convertot_6 Dastearakutyan npataki himnaxndiry mankavarjutyan mej convertot_7 Dastearakutyan npataki himnakhndir@ mankavarjutyan mej convertot_8 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan mej convertot_9 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarghutyan mej convertot_10 Dastearakutyan npataki himnakhndiry mankavarghutyan mej convertot_11 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan mej convertot_13 Dastearakutjan npataki himnaxndir@ mankavarjutjan mej convertot_14 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan mej convertot_15 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan megh convertot_16 Dastearakytyan npataki himnaxndir@ mankavarjytyan mej convertot_17 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan mej convertot_18 Dastearakutyan npataki himnaxndir@ mankavarjutyan mej

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Երիտասարդության արժեքային համակարգի առավելություններն ու թերությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Երիտասարդության արժեքային համակարգի առավելություններն ու թերությունները title_eng Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_1 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_2 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_3 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_4 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_5 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_6 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunnery convertot_7 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_8 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_9 Eritasardutyan argheqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_10 Eritasardutyan argheqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunnery convertot_11 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_13 Eritasardutjan arjeqajin hamakargi aravelutjunnern u terutjunner@ convertot_14 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_15 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_16 Eritasardytyan arjeqayin hamakargi aravelytyynnern y terytyynner@ convertot_17 Eritasardutyan arjekayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@ convertot_18 Eritasardutyan arjeqayin hamakargi aravelutyunnern u terutyunner@

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Կրթական համակարգը արտասահմանում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Պետրոսյան ՀՀ, Կրթական ժամանակակից համակարգեր, Երևան, 2005, էջ 72
  2. Коваленко Ю. И. Профессиональное образование в ФРГ. М., 1988 г.
  3. Лысова Е. Б. Новые тенденции в подготовке учителей на Западе. //«Педагогикаե, 1994. №3.
  4. Малькова З. А., Вульфсон Б. Л. Современная педагогика в капиталистических странах. М., 1975 г.
  5. Борисенко М. К. Современные тенденции развития системы образования во Франции // Иностранные языки в школе. - 2004. - N 3.
  6. Гаршина Е.Я. Наглядное пособие. Франция. Регионы. Система образования Франции Дрофа Год: 2003
  7. Собин Р.К. Высшее образование во Франции: его перспективы, история, централизация, автономия.- М. 2005.
  description_2


  Ներածություն
  Կրթական համակարգը արտասահմանում
  Եզրակացություն  title_arm Կրթական համակարգը արտասահմանում title_eng Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_1 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_2 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_3 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_4 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_5 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_6 Krtakan hamakargy artasahmanum convertot_7 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_8 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_9 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_10 Krtakan hamakargy artasahmanum convertot_11 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_13 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_14 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_15 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_16 Krtakan hamakarg@ artasahmanym convertot_17 Krtakan hamakarg@ artasahmanum convertot_18 Krtakan hamakarg@ artasahmanum

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Կրթությունը Ռեֆորմացիայի դարաշրջանում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հ. Բ. Պետրոսյան, Միջին դարերի պատմություն, Եր., 1989:
  2. Ս. Դ. Սկազկին, Միջին դարերի պատմության քրեստոմատիա, Մ., 1986:
  3. Գ. Հարությունյան, Ա. Նազարյան, Համաշխարհային պատմություն. Միջին դարեր-7, Եր., 2008:
  4. Карпов С.П. История средних веков. Том 2.  description_2


  Ներածություն
  Կրթությունը Ռեֆորմացիայի դարաշրջանում
  Եզրակացություն
  title_arm Կրթությունը Ռեֆորմացիայի դարաշրջանում title_eng ?????©???‚?©?µ???‚?¶?? ?????†???????????«???µ?« ?¤???????·???»???¶???‚?? convertot_1 Krtutyun@ Reformaciayi darashrjanum convertot_2 Krtutyun@ Reformaciayi darashrjanum convertot_3 Krtutyun@ Reformaciayi darashrjanum convertot_4 Krtutyun@ Reformaciayi darazrjanum convertot_5 Krtutyun@ Reformaciayi darashrjanum convertot_6 Krtutyuny Reformaciayi darashrjanum convertot_7 Krtutyun@ Reformaciayi darashrjanum convertot_8 Krtutyun@ Reformaciayi darashrjanum convertot_9 Krtutyun@ Reformaciayi darashrjanum convertot_10 Krtutyuny Reformaciayi darasrjanum convertot_11 Krtutyun@ Reformaciayi darashrjanum convertot_13 Krtutjun@ Reformaciaji darashrjanum convertot_14 Krtutyun@ Refwrmaciayi darashrjanum convertot_15 Krtutyun@ Reformaciayi darashrghanum convertot_16 Krtytyyn@ Reformaciayi darashrjanym convertot_17 Krtutyun@ Reformaciayi darashrjanum convertot_18 Krtutyun@ Reformaciayi darashrjanum

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի