Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Հոգեբանություն գտնվել է 1614 նյութ)


  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Կոնֆլիկտները կանանց միջև

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Կոնֆլիկտները կանանց միջև title_eng Konfliktner@ kananc mijev convertot_1 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_2 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_3 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_4 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_5 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_6 Konfliktnery kananc mijEV convertot_7 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_8 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_9 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_10 Konfliktnery kananc mijEV convertot_11 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_13 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_14 Kwnfliktner@ kananc mijEV convertot_15 Konfliktner@ kananc mighEV convertot_16 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_17 Konfliktner@ kananc mijEV convertot_18 Konfliktner@ kananc mijYEV

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Մանկավարժական հոգեբանության մեջ զարգացող ուսուցման պրոցեսի սուբյեկտները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ամիրջանյան Յու., Սահակյան Ա., Մանկավարժություն, Երևան, 2005
  2. Բալյան Ա.Ա., Դաստիարակության հոգեբանական հիմունքներ, Երևան, 1973
  3. Բոլդիրև, Մանկավարժ, Երևան, 1974
  4. Մախչանյան Հ.Մ., Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները, Երևան, 1997
  5. Մանկավարժություն, Կ. Բաբանսկու խմբագրությամբ, հ. 2, Երևան, 1987
  6. Մանուկյան Ս., Մանկավարժագիտություն, Երևան, 2000
  7. Ուշինսկի Կ Դ., Մանկավարժական ընտիր երկեր, Երևան, 1958, հ. 1


  description_2 title_arm Մանկավարժական հոգեբանության մեջ զարգացող ուսուցման պրոցեսի սուբյեկտները title_eng mankavarjakan hogebanuyan mej zargacox usucman proces convertot_1 Mankavarjakan hogebanutyan mej zargacox usucman procesi subyektner@ convertot_2 Mankavarjakan hogebanutyan mej zargacox usucman procesi subyektner@ convertot_3 Mankavarjakan hogebanutyan mej zargacox usucman procesi subyektner@ convertot_4 Mankavarjakan hogebanutyan mej zargacox usucman procesi subyektner@ convertot_5 Mankavarjakan hogebanutyan mej zargacox usucman procesi subyektner@ convertot_6 Mankavarjakan hogebanutyan mej zargacox usucman procesi subyektnery convertot_7 Mankavarjakan hogebanutyan mej zargacox usucman procesi subyektner@ convertot_8 Mankavarjakan hogebanutyan mej zargacogh usucman procesi subyektner@ convertot_9 Mankavarghakan hogebanutyan mej zargacox usucman procesi subyektner@ convertot_10 Mankavarghakan hogebanutyan mej zargacogh usucman procesi subyektnery convertot_11 Mankavarjakan hogebanutyan mej zargacox usucman procesi subyektner@ convertot_13 Mankavarjakan hogebanutjan mej zargacox usucman procesi subjektner@ convertot_14 Mankavarjakan hwgebanutyan mej zargacwx usucman prwcesi subyektner@ convertot_15 Mankavarjakan hogebanutyan megh zargacox usucman procesi subyektner@ convertot_16 Mankavarjakan hogebanytyan mej zargacox ysycman procesi sybyektner@ convertot_17 Mankavarjakan hogebanutyan mej zargacox usucman procesi subyektner@ convertot_18 Mankavarjakan hogebanutyan mej zargacox usucman procesi subyektner@

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Պատկերային մտածողության օգտագործման հնարավորությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հ. Մ. Մախչանյան «Մանկավարժական մտորումներ», 1990թ
  2. Ռ. Սահակյան ՙԳեղագիտական հիմնական կատեգորիաները՚, Երևան 2001թ.
  3. Լ. Ներսիսյան ՙԿրթություն և գեղագիտություն՚, Երևան 2002թ.
  4. Թ. Ադոռնո ՙԳեղագիտության տեսություն՚, Երևան 2001թ.
  5. Ռ. Աթայան ՙԱշակերտների Պատկերային մտածողությունը՚, Երևան 1974թ.
  6. Ա.Ս. Սահակյան ՙԳեղարվեստական ինքնագործունեությունը երիտասարդության Պատկերային մտածողության համակարգում՚, Երևան 2001թ.
  7. Ա.Ա. Բալյան ՙԷսթետիկական դաստիարակությունը միջնակարգ դպրոցում՚ Երևան 1981 թ.
  8. Ա.Ա. Բալյան ՙԱ.Վ. Լունաչարսկին երիտասարդ սերնդի Պատկերային մտածողության մասին՚, Երևան 1981թ.  description_2 title_arm Պատկերային մտածողության օգտագործման հնարավորությունները title_eng patkerayin mtacorutyan ogtagorcman hnaravorutunner convertot_1 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@ convertot_2 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@ convertot_3 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@ convertot_4 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@ convertot_5 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@ convertot_6 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunnery convertot_7 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@ convertot_8 Patkerayin mtacoghutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@ convertot_9 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@ convertot_10 Patkerayin mtatsoghutyan ogtagortsman hnaravorutyunnery convertot_11 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@ convertot_13 Patkerajin mtacoxutjan ogtagorcman hnaravorutjunner@ convertot_14 Patkerayin mtacwxutyan ogtagwrcman hnaravwrutyunner@ convertot_15 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@ convertot_16 Patkerayin mtacoxytyan ogtagorcman hnaravorytyynner@ convertot_17 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@ convertot_18 Patkerayin mtacoxutyan ogtagorcman hnaravorutyunner@

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Բարոյական դաստիարակությունը և նրա հիմնահարցերը-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ա.Պետրովսկի, Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն: - Եր., 1977թ. - 397 էջ:
  2. Նալչաջյան Ա.Ա., Հոգեբանության հիմունքներ: - Եր., Մաս II, Հոգեբան, 1966թ. - 648 էջ:
  3. Выготский Л.С. Лекции по психологии. - СПб.: СОЮЗ, 1997 - 144с.

  description_2 title_arm Բարոյական դաստիարակությունը և նրա հիմնահարցերը-2 title_eng Baroyakan dastiarakutyun@ ev nra himnaharcer@ convertot_1 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_2 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_3 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_4 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_5 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_6 Baroyakan dastiarakutyuny EV nra himnaharcery-2 convertot_7 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_8 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_9 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_10 Baroyakan dastiarakutyuny EV nra himnaharcery-2 convertot_11 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_13 Barojakan dastiarakutjun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_14 Barwyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_15 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_16 Baroyakan dastiarakytyyn@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_17 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@-2 convertot_18 Baroyakan dastiarakutyun@ YEV nra himnaharcer@-2

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Երևակայություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Նալչաջյան Ա.Ա., Հոգեբանության հիմունքներ: Եր., Մաս II, Հոգեբան, 1966թ.
  2. Նալչաջյան Ա., Հոգեբանական բառարան, Երևան, 1984թ.
  description_2 title_arm Երևակայություն title_eng erevakayutyun convertot_1 ErEVakayutyun convertot_2 ErEVakayutyun convertot_3 ErEVakayutyun convertot_4 ErEVakayutyun convertot_5 ErEVakayutyun convertot_6 ErEVakayutyun convertot_7 ErEVakayutyun convertot_8 ErEVakayutyun convertot_9 ErEVakayutyun convertot_10 ErEVakayutyun convertot_11 ErEVakayutyun convertot_13 ErEVakajutjun convertot_14 ErEVakayutyun convertot_15 ErEVakayutyun convertot_16 ErEVakayytyyn convertot_17 ErEVakayutyun convertot_18 ErYEVakayutyun

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Հումորի զգացում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Мартин Род. Психология юмора, Питер, 2009
  2. Лук А.Н. О чувстве юмора и остроумии. М., 1978
  3. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. СПб. М., 1996
  4. Станкин М. Психология в бизнесе. Юмор как рычаг успеха, 2004

  description_2 title_arm Հումորի զգացում title_eng Humori zgacum convertot_1 Humori zgacum convertot_2 Humori zgacum convertot_3 Humori zgacum convertot_4 Humori zgacum convertot_5 Humori zgacum convertot_6 Humori zgacum convertot_7 Humori zgacum convertot_8 Humori zgacum convertot_9 Humori zgacum convertot_10 Humori zgacum convertot_11 Humori zgacum convertot_13 Humori zgacum convertot_14 Humwri zgacum convertot_15 Humori zgacum convertot_16 Hymori zgacym convertot_17 Humori zgacum convertot_18 Humori zgacum

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Մտածողություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Նալչաջյան Ա.Ա., Հոգեբանության հիմունքներ: Եր., Մաս II, Հոգեբան, 1966թ.
  2. Նալչաջյան Ա., Հոգեբանական բառարան, Երևան, 1984թ.

  description_2 title_arm Մտածողություն title_eng Mtacoxutyun convertot_1 Mtacoxutyun convertot_2 Mtacoxutyun convertot_3 Mtacoxutyun convertot_4 Mtacoxutyun convertot_5 Mtacoxutyun convertot_6 Mtacoxutyun convertot_7 Mtacoxutyun convertot_8 Mtacoghutyun convertot_9 Mtacoxutyun convertot_10 Mtatsoghutyun convertot_11 Mtacoxutyun convertot_13 Mtacoxutjun convertot_14 Mtacwxutyun convertot_15 Mtacoxutyun convertot_16 Mtacoxytyyn convertot_17 Mtacoxutyun convertot_18 Mtacoxutyun

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Ընկալում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Նալչաջյան Ա.Ա., Հոգեբանության հիմունքներ: Եր., Մաս II, Հոգեբան, 1966թ.
  2. Նալչաջյան Ա., Հոգեբանական բառարան, Երևան, 1984թ.


  description_2 title_arm Ընկալում title_eng @nkalum convertot_1 @nkalum convertot_2 @nkalum convertot_3 @nkalum convertot_4 @nkalum convertot_5 @nkalum convertot_6 Ynkalum convertot_7 @nkalum convertot_8 @nkalum convertot_9 @nkalum convertot_10 Ynkalum convertot_11 @nkalum convertot_13 @nkalum convertot_14 @nkalum convertot_15 @nkalum convertot_16 @nkalym convertot_17 @nkalum convertot_18 @nkalum

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Խմբային հոգեբանական աշխատանքը նախադպրոցական հիմնարկի կոլեկտիվի հետ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Խմբային հոգեբանական աշխատանքը նախադպրոցական հիմնարկի կոլեկտիվի հետ title_eng xmbayin hogebanakan ashxatanq naxadprocakanneri het convertot_1 Xmbayin hogebanakan ashxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_2 Xmbayin hogebanakan ashxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_3 Xmbayin hogebanakan ashxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_4 Xmbayin hogebanakan azxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_5 Xmbayin hogebanakan ashxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_6 Xmbayin hogebanakan ashxatanqy naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_7 KHmbayin hogebanakan ashkhatanq@ nakhadprocakan himnarki kolektivi het convertot_8 Xmbayin hogebanakan ashxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_9 Xmbayin hogebanakan ashxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_10 khmbayin hogebanakan askhatanqy nakhadprocakan himnarki kolektivi het convertot_11 Xmbayin hogebanakan ashxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_13 Xmbajin hogebanakan ashxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_14 Xmbayin hwgebanakan ashxatanq@ naxadprwcakan himnarki kwlektivi het convertot_15 Xmbayin hogebanakan ashxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_16 Xmbayin hogebanakan ashxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_17 Xmbayin hogebanakan ashxatank@ naxadprocakan himnarki kolektivi het convertot_18 Xmbayin hogebanakan ashxatanq@ naxadprocakan himnarki kolektivi het

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Զգացմունք-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Колингвуд В.Д ' Принципы искусства ' (Москва 99)
  2. VIII Мысль и чувство
  3. IX Oщущение и воображение
  4. X Воображение и сознание
  description_2 title_arm Զգացմունք-2 title_eng Zgacmunq convertot_1 Zgacmunq-2 convertot_2 Zgacmunq-2 convertot_3 Zgacmunq-2 convertot_4 Zgacmunq-2 convertot_5 Zgacmunq-2 convertot_6 Zgacmunq-2 convertot_7 Zgacmunq-2 convertot_8 Zgacmunq-2 convertot_9 Zgacmunq-2 convertot_10 Zgacmunq-2 convertot_11 Zgacmunq-2 convertot_13 Zgacmunq-2 convertot_14 Zgacmunq-2 convertot_15 Zgacmunq-2 convertot_16 Zgacmynq-2 convertot_17 Zgacmunk-2 convertot_18 Zgacmunq-2

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Պլատոնի իրավափիլիսոփայական հայացքները` պետության մասին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Аристотель, Политика, – М., 1911
  2. Пугачев В. П. , Соловев А. И 'Введение к политологию' Москва 2000г.
  3. Платон. Государство. Политик. Законы. соч В. Зт. М. 1972
  4. Կ. Ռ.Պոպեր, «Բաց հասարակությունն ու դրա թշնամիները», հ.1-ին, Պլատոնը, Եր., 2001  description_2 title_arm Պլատոնի իրավափիլիսոփայական հայացքները` պետության մասին title_eng Platoni iravapilisopayakan hayacqner@ convertot_1 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petutyan masin convertot_2 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petutyan masin convertot_3 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petutyan masin convertot_4 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petutyan masin convertot_5 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petutyan masin convertot_6 Platoni iravapilisopayakan hayacqnery` petutyan masin convertot_7 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petutyan masin convertot_8 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petutyan masin convertot_9 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petutyan masin convertot_10 Platoni iravapilisopayakan hayacqnery` petutyan masin convertot_11 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petutyan masin convertot_13 Platoni iravapilisopajakan hajacqner@` petutjan masin convertot_14 Platwni iravapiliswpayakan hayacqner@` petutyan masin convertot_15 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petutyan masin convertot_16 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petytyan masin convertot_17 Platoni iravapilisopayakan hayackner@` petutyan masin convertot_18 Platoni iravapilisopayakan hayacqner@` petutyan masin

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Սթրեսի էությունը, տեսակները, առաջացման պատճառները և կառավարումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Սելյե Հ., Սթրես առանց դիսթրեսի, Երևան, Հայաստան, 1983:
  2. Նալչաջյան Ա.Ա., Անձ. խմբային սոցիալականացում և հոգեբանական ադապտացիա, Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն,1985:
  3. Г. Селье «Стресс без дистрессаե, Ծ., 1998.
  4. Մենեջմենթ / Տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ. Եր., Տնտեսագետ, 2000:

  description_2 title_arm Սթրեսի էությունը, տեսակները, առաջացման պատճառները և կառավարումը title_eng stres convertot_1 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_2 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_3 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_4 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_5 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_6 Stresi eutyuny, tesaknery, arajacman patjarnery EV karavarumy convertot_7 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_8 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_9 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_10 Stresi eutyuny, tesaknery, arajacman patjarnery EV karavarumy convertot_11 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_13 Stresi eutjun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_14 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_15 Stresi eutyun@, tesakner@, araghacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_16 Stresi eytyyn@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarym@ convertot_17 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ EV karavarum@ convertot_18 Stresi eutyun@, tesakner@, arajacman patjarner@ YEV karavarum@

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Ընտանիքը եւ անձը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ընտանիքը եւ անձը title_eng @ntaniq@ ev anz@ convertot_1 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_2 @ntaniq@ eւ andz@ convertot_3 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_4 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_5 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_6 Yntaniqy eւ ancy convertot_7 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_8 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_9 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_10 Yntaniqy eւ anzy convertot_11 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_13 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_14 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_15 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_16 @ntaniq@ eւ anc@ convertot_17 @ntanik@ eւ anc@ convertot_18 @ntaniq@ eւ anc@

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Երևակայություն-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Երևակայություն-2 title_eng erevakayutyun convertot_1 ErEVakayutyun-2 convertot_2 ErEVakayutyun-2 convertot_3 ErEVakayutyun-2 convertot_4 ErEVakayutyun-2 convertot_5 ErEVakayutyun-2 convertot_6 ErEVakayutyun-2 convertot_7 ErEVakayutyun-2 convertot_8 ErEVakayutyun-2 convertot_9 ErEVakayutyun-2 convertot_10 ErEVakayutyun-2 convertot_11 ErEVakayutyun-2 convertot_13 ErEVakajutjun-2 convertot_14 ErEVakayutyun-2 convertot_15 ErEVakayutyun-2 convertot_16 ErEVakayytyyn-2 convertot_17 ErEVakayutyun-2 convertot_18 ErYEVakayutyun-2

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Նևրոզի հասկացությունը հոգեբանության մեջ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Նևրոզի հասկացությունը հոգեբանության մեջ title_eng Nevrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej convertot_1 NEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej convertot_2 NEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej convertot_3 NEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej convertot_4 NEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej convertot_5 NEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej convertot_6 NEVrozi haskacutyuny hogebanutyan mej convertot_7 NEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej convertot_8 NEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej convertot_9 NEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej convertot_10 NEVrozi haskacutyuny hogebanutyan mej convertot_11 NEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej convertot_13 NEVrozi haskacutjun@ hogebanutjan mej convertot_14 NEVrwzi haskacutyun@ hwgebanutyan mej convertot_15 NEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan megh convertot_16 NEVrozi haskacytyyn@ hogebanytyan mej convertot_17 NEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej convertot_18 NYEVrozi haskacutyun@ hogebanutyan mej

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի