Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Կրոն գտնվել է 298 նյութ)


  Ռեֆերատ | Կրոն

  Նորավանք

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Նորավանք

  title_arm Նորավանք title_eng convertot_1 Noravanq convertot_2 Noravanq convertot_3 Noravanq convertot_4 Noravanq convertot_5 Noravanq convertot_6 Noravanq convertot_7 Noravanq convertot_8 Noravanq convertot_9 Noravanq convertot_10 Noravanq convertot_11 Noravanq convertot_13 Noravanq convertot_14 Nwravanq convertot_15 Noravanq convertot_16 Noravanq convertot_17 Noravank convertot_18 Noravanq

  Ռեֆերատ | Կրոն

  Քոբայրի վանքային համալիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Քոբայրի վանքային համալիրը

  title_arm Քոբայրի վանքային համալիրը title_eng convertot_1 Qobayri vanqayin hamalir@ convertot_2 Qobayri vanqayin hamalir@ convertot_3 Qobayri vanqayin hamalir@ convertot_4 Qobayri vanqayin hamalir@ convertot_5 Qobayri vanqayin hamalir@ convertot_6 Qobayri vanqayin hamaliry convertot_7 Qobayri vanqayin hamalir@ convertot_8 Qobayri vanqayin hamalir@ convertot_9 Qobayri vanqayin hamalir@ convertot_10 Qobayri vanqayin hamaliry convertot_11 Qobayri vanqayin hamalir@ convertot_13 Qobajri vanqajin hamalir@ convertot_14 Qwbayri vanqayin hamalir@ convertot_15 Qobayri vanqayin hamalir@ convertot_16 Qobayri vanqayin hamalir@ convertot_17 Kobayri vankayin hamalir@ convertot_18 Qobayri vanqayin hamalir@

  Ռեֆերատ | Կրոն

  ԿԱԹՈԼԻԿՈՒԹՅՈՒՆ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  1.ԿԱԹՈԼԻԿՈՒԹՅՈՒՆ

  title_arm ԿԱԹՈԼԻԿՈՒԹՅՈՒՆ title_eng convertot_1 KATOLIKUTYUN convertot_2 KATOLIKUTYUN convertot_3 KATOLIKUTYUN convertot_4 KATOLIKUTYUN convertot_5 KATOLIKUTYUN convertot_6 KATOLIKUTYUN convertot_7 KATOLIKUTYUN convertot_8 KATOLIKUTYUN convertot_9 KATOLIKUTYUN convertot_10 KATOLIKUTYUN convertot_11 KATOLIKUTYUN convertot_13 KATOLIKUTJUN convertot_14 KATWLIKUTYUN convertot_15 KATOLIKUTYUN convertot_16 KATOLIKYTYYN convertot_17 KATOLIKUTYUN convertot_18 KATOLIKUTYUN

  Կուրսային | Կրոն

  Աղանդը` որպես կրոնական կազմակերպության տարատեսակ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  1. Կերի Քահ  Աշխարհի գրավման ճանապարհին, Եր. 2006
  2. Ջոշ Մաք Դաուել, Դոն Ստյուարտ «Մոլորեցնողները», Երևան, 2002
  3. Սողոմոնյան Մ. Կ. Կրոնի պատմության համառոտ ակնարկ. Եր. 2000
  4. Колеман Дж. Комитет 300: Тайны Мирового Правительства,  М., 2000
  5. Платонов О.А. Загадка Сионских протоколов. М., 1999 
  6. Платонов О. А. Тайная история масонства 1731 — 1996: М., 1996
  7. Тонконогов А. В. Пенитенциарная секталогия // Учебно-практическое пособие. М., 2004
  8. http://mormon.org/
  9. http://www.watchtower.org/e/statistics/worldwide_report.htm
  10. https://www.e-register.am/am/companies/210901
  11. http://www.ctlibrary.com/ch/1998/issue58/

   

  description_2

  ​​​​​​​Բովանդակություն

  1. Ներածություն

  2. 1. Կրոնական աղանդը  որպես կրոնի սոցիոլոգիայի ուսումնասիրման առարկա

  3. 2. Աղանդը` որպես կրոնական կազմակերպության տարատեսակ. սոցիոլոգիական մեկնաբանման առանձնահատկությունները

  4. 3. Աղանդների  տեսակները

  5. Եզրակացություն

  6. Գրականություն

  7. Բովանդակություն

  8. Ներածություն

  9. 1. Կրոնական աղանդը  որպես կրոնի սոցիոլոգիայի ուսումնասիրման առարկա

  10. 2. Աղանդը` որպես կրոնական կազմակերպության տարատեսակ. սոցիոլոգիական մեկնաբանման առանձնահատկությունները

  11. 3. Աղանդների  տեսակները

  12. Եզրակացություն

  13. Գրականություն

  title_arm Աղանդը` որպես կրոնական կազմակերպության տարատեսակ title_eng convertot_1 Axand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_2 Axand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_3 Axand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_4 Axand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_5 Axand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_6 Axandy` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_7 Axand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_8 Aghand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_9 Axand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_10 Aghandy` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_11 Axand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_13 Axand@` orpes kronakan kazmakerputjan taratesak convertot_14 Axand@` wrpes krwnakan kazmakerputyan taratesak convertot_15 Axand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_16 Axand@` orpes kronakan kazmakerpytyan taratesak convertot_17 Axand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak convertot_18 Axand@` orpes kronakan kazmakerputyan taratesak

  Կուրսային | Կրոն

  Գրերի գյուտը և թարգմանչյաց շարժումը, Մեսրոպ Մաշտոց և Սահակ Պարթև

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականություն
  1.    Վ. Բ. Բարխուդարյան ՙՊատմություն՚
  2.    Ծ.Պ. Աղայան ՙ Հայ ժողովրդի պատմություն՚
  3.    Հանրագիտակ 1990թ
   

  description_2

  Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Գրերի գյուտը և  թարգմանչյաց  շարժումը, Մեսրոպ Մաշտոց   և  Սահակ  Պարթև
  3. Եզրակացություն
  4. Օգտագործված գրականություն
  title_arm Գրերի գյուտը և թարգմանչյաց շարժումը, Մեսրոպ Մաշտոց և Սահակ Պարթև title_eng convertot_1 Greri gyut@ EV targmanchyac sharjum@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_2 Greri gyut@ EV targmanchyac sharjum@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_3 Greri gyut@ EV targmanchyac sharjum@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_4 Greri gyut@ EV targmanchyac zarjum@, Mesrop Maztoc EV Sahak PartEV convertot_5 Greri gyut@ EV targman4yac sharjum@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_6 Greri gyuty EV targmanchyac sharjumy, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_7 Greri gyut@ EV targmanchyac sharjum@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_8 Greri gyut@ EV targmanchyac sharjum@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_9 Greri gyut@ EV targmanchyac sharghum@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_10 Greri gyuty EV targman4yac sarghumy, Mesrop Mastoc EV Sahak PartEV convertot_11 Greri gyut@ EV targmanchyac sharjum@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_13 Greri gjut@ EV targmanchjac sharjum@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_14 Greri gyut@ EV targmanchyac sharjum@, Mesrwp Mashtwc EV Sahak PartEV convertot_15 Greri gyut@ EV targmanchyac sharjum@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_16 Greri gyyt@ EV targmanchyac sharjym@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_17 Greri gyut@ EV targmanchyac sharjum@, Mesrop Mashtoc EV Sahak PartEV convertot_18 Greri gyut@ YEV targmanchyac sharjum@, Mesrop Mashtoc YEV Sahak PartYEV

  Կուրսային | Կրոն

  Եկեղեցու հայացումը Ս.Պարթևի և Մ.Մաշտոցի գլխավորությամբ (Autosaved)

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1. Կորյուն, «Վարք Մաշտոցի» (բնագիրը, ձեռագրական այլ ընթերցվածներով, թարգմանությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով ի ձեռն պրոֆ. դ-ր Մ.Աբեղյանի), Երևան, 1941:
  2. Հ.Սիմոնյան, Հայոց պատմություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2000, 487 էջ:
  3. Էդ.Աղայան, Էմ.Պիվազյան, Հ.Ժամկոչյան, «Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները V - XVIII դարեր», «Մեսրոպ Մաշտոց», Երևան, 1976, 578 էջ:
  4. Ս.Հարությունյան, Հայ հին վիպաշխարհ, «Արշակ և Ներսես», Երևան, 1987, էջ 190:
  5. Վ.Համբարձումյան, Հ.Ադոնց, Հայկական սովետական հանրագիտարան (6-րդ հատոր), «Հուսիկ Ա Պարթև», Երևան, 1980, էջ 682, Գրկ. Փավստոս Բյուզանդ, «Պատմություն հայոց», Ե., 1968:
  6. Ա.Մարտիրոսյան, «Մաշտոց», Երևան, 1982, 442 էջ:
  7. Օ.Վարդազարյան, «Վարք Մաշտոցի» երկու սրբագրումները և Ղազար Փարպեցու վկայությունները, Երևան, 2008:
  8. «Քրիստոնեա Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2002:
  9. Մ.Աբեղյան, «Հայոց հին գրականության պատմություն», Ա, Երևան, 1944:
  10. Բ.Ուլուբաբյան, Զրուցարան, «Մեսրոպ Մաշտոցը, հայերեն գրերի գյուտը և հայոց դպրության սկզբնավորումը», Երևան, 1991, 670 էջ:
  11. Ս.Տ.Մելիք-Բախշյան, «Հայոց պատմության աղբյուրագիտություն», Երևան, 1979, 308 էջ:
  12. Կորյուն, «Վարք Մեսրոպ Մաշտոցի», Երևան, 1994:
  13. М.Эмин, «Об армянском алфавите – История Армении Моисея Хоренского», Москва, 1858.
  14. ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի «Կրոն» բաժնի պաշտոնական կայք     
  15. ://armenianreligion.am/am/Encyclopedia_of_armenian_religion_mesrop_mashtots
  description_2

  Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Գլուխ 1. Իրավիճակը Հայաստանում IV դարի վերջին և Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեության սկիզբը
  3. Գլուխ 2. Գրերի գյուտը և եկեղեցու հայացումը
  4. Եզրակացություն
  5. Գրականության ցանկ

   

  title_arm Եկեղեցու հայացումը Ս.Պարթևի և Մ.Մաշտոցի գլխավորությամբ (Autosaved) title_eng convertot_1 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_2 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_3 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_4 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Maztoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_5 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_6 Ekexecu hayacumy S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_7 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glkhavorutyamb (Autosaved) convertot_8 Ekeghecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_9 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_10 Ekeghecu hayacumy S.PartEVi EV M.Mastoci glkhavorutyamb (Autosaved) convertot_11 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_13 Ekexecu hajacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutjamb (Autosaved) convertot_14 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtwci glxavwrutyamb (Autosaved) convertot_15 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_16 Ekexecy hayacym@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorytyamb (Autosaved) convertot_17 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_18 Ekexecu hayacum@ S.PartYEVi YEV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved)

  Կուրսային | Կրոն

  Եկեղեցու հայացումը Ս.Պարթևի և Մ.Մաշտոցի գլխավորությամբ (Autosaved)

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   Գրականության ցանկ

  1. Կորյուն, «Վարք Մաշտոցի» (բնագիրը, ձեռագրական այլ ընթերցվածներով, թարգմանությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով ի ձեռն պրոֆ. դ-ր Մ.Աբեղյանի), Երևան, 1941:
  2. Հ.Սիմոնյան, Հայոց պատմություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2000, 487 էջ:
  3. Էդ.Աղայան, Էմ.Պիվազյան, Հ.Ժամկոչյան, «Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները V - XVIII դարեր», «Մեսրոպ Մաշտոց», Երևան, 1976, 578 էջ:
  4. Ս.Հարությունյան, Հայ հին վիպաշխարհ, «Արշակ և Ներսես», Երևան, 1987, էջ 190:
  5. Վ.Համբարձումյան, Հ.Ադոնց, Հայկական սովետական հանրագիտարան (6-րդ հատոր), «Հուսիկ Ա Պարթև», Երևան, 1980, էջ 682, Գրկ. Փավստոս Բյուզանդ, «Պատմություն հայոց», Ե., 1968:
  6. Ա.Մարտիրոսյան, «Մաշտոց», Երևան, 1982, 442 էջ:
  7. Օ.Վարդազարյան, «Վարք Մաշտոցի» երկու սրբագրումները և Ղազար Փարպեցու վկայությունները, Երևան, 2008:
  8. «Քրիստոնեա Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2002:
  9. Մ.Աբեղյան, «Հայոց հին գրականության պատմություն», Ա, Երևան, 1944:
  10. Բ.Ուլուբաբյան, Զրուցարան, «Մեսրոպ Մաշտոցը, հայերեն գրերի գյուտը և հայոց դպրության սկզբնավորումը», Երևան, 1991, 670 էջ:
  11. Ս.Տ.Մելիք-Բախշյան, «Հայոց պատմության աղբյուրագիտություն», Երևան, 1979, 308 էջ:
  12. Կորյուն, «Վարք Մեսրոպ Մաշտոցի», Երևան, 1994:
  13. М.Эмин, «Об армянском алфавите – История Армении Моисея Хоренского», Москва, 1858.
  description_2

  Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Գլուխ առաջին
  3. Իրավիճակը Հայաստանում IV դարի վերջին և Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեության սկիզբը
  4. Գլուխ երկրորդ
  5. Գրերի գյուտը և եկեղեցու հայացումը
  6. Եզրակացություն
  7. Օգտագործված աղբյուրների և  գրականության ցանկ
  title_arm Եկեղեցու հայացումը Ս.Պարթևի և Մ.Մաշտոցի գլխավորությամբ (Autosaved) title_eng convertot_1 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_2 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_3 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_4 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Maztoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_5 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_6 Ekexecu hayacumy S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_7 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glkhavorutyamb (Autosaved) convertot_8 Ekeghecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_9 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_10 Ekeghecu hayacumy S.PartEVi EV M.Mastoci glkhavorutyamb (Autosaved) convertot_11 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_13 Ekexecu hajacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutjamb (Autosaved) convertot_14 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtwci glxavwrutyamb (Autosaved) convertot_15 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_16 Ekexecy hayacym@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorytyamb (Autosaved) convertot_17 Ekexecu hayacum@ S.PartEVi EV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved) convertot_18 Ekexecu hayacum@ S.PartYEVi YEV M.Mashtoci glxavorutyamb (Autosaved)

  Կուրսային | Կրոն

  Հայաստանում քրիստոնեության առաջացումն ու տարածումը 1-3-րդ դարերում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1. Հայոց պատմություն, Երևան, 1979
  2. Հայ ժողովրդի պատմություն, Երևան, 1987
  3. Միրումյան Կ., Հայ քաղաքական մտքի պատմություն, Երևան, 2004
  4. Շ Էնշլեն, Կրոնի ծագումը, Երևան, 1956թ.
  5. Եմ. Յարոսլավսկի, Կրոնի մասին, Երևան, 1959թ.
  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1.    Քրիստոնեության  ծագումը

  2.    Հայաստանում  քրիստոնեության առաջացումն  ու  տարածումը 1-3-րդ դարերում

  Եզրակացություն

  Օգտագործված  գրականությունը

  title_arm Հայաստանում քրիստոնեության առաջացումն ու տարածումը 1-3-րդ դարերում title_eng convertot_1 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_2 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_3 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_4 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_5 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_6 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taracumy 1-3-rd darerum convertot_7 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_8 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_9 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_10 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taratsumy 1-3-rd darerum convertot_11 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_13 Hajastanum qristoneutjan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_14 Hayastanum qristwneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_15 Hayastanum qristoneutyan araghacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_16 Hayastanym qristoneytyan arajacymn y taracym@ 1-3-rd darerym convertot_17 Hayastanum kristoneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum convertot_18 Hayastanum qristoneutyan arajacumn u taracum@ 1-3-rd darerum

  Կուրսային | Կրոն

  Ներսես Մեծը և Հայոց Եկեղեցին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  Ա. Աղբյուրներ

  1. Ագաթանգեղայ Պատմութիւն, Վենետիկ, 1835:
  2. Ագաթանգեղոս, Պատմություն Հայոց, Երևան, 1977:
  3. Հայ ժողովրդի պատմություն, հատոր II, Երևան, 1984:
  4. Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, Երևան, 1987:
  5. Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Երևան, 1991:

  Բ. Գրականություն

  1. Агатангелос, История Армении. Пер. с древнеарм., вступ. статья и коммента­рий К. С. Тер/Давтян и С. С. Аревшатяна. Ереван, 2004.
  2. Եզնիկ եպս. Պետրոսյան, Հայ Եկեղեցու պատմություն, Մասն Ա, (սկզբից մինչև 1441), Ս. Էջմիածին, 2000:
  3. Օրմանեան Մ. , Ազգապատում. Հատոր Ա, Էջմիածին, 2001
  4. Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, Երևան, 2002:
  5. Վ. Վարդանյան, Հայոց Եկեղեցին վաղ միջնադարի քաղաքական խաչմերուկներում, Վաղարշապատ, 2005:
  6. Յ.  վարդապետ Մովսիսեան, Հայաստանեայցս Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ Պատմութիւն, Ս. Էջմիածին, 2008:
  7. Հ.  Թորգոմյան, Պապ թագավոր, «Լուսանցք»,  Թիվ 59, 23 – 29 մայիսի, 2008
  8. Ն. Ադոնց, Հայաստանը Հուստինիանոսի դարաշրջանում, Երևան, 1987:

   

  description_2

  Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Գլուխ Առաջին
  3. Քրիստոնեության հռչակումը Հայաստանում և եկեղեցական ինստիտուտի ստեղծումը
  4. Գլուխ Երկրորդ
  5. Ներսես Մեծը և Հայոց Եկեղեցին
  6. Գլուխ Երրորդ
  7. Հայոց Եկեղեցին Պապի գահակալման ժամանակաշրջանում
  8. Եզրակացություն
  9. Օգտագործված   աղբյուրների և  գրականության ցանկ
  title_arm Ներսես Մեծը և Հայոց Եկեղեցին title_eng convertot_1 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekexecin convertot_2 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekexecin convertot_3 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekexecin convertot_4 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekexecin convertot_5 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekexecin convertot_6 Nerses Mecy EV Hayoc Ekexecin convertot_7 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekexecin convertot_8 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekeghecin convertot_9 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekexecin convertot_10 Nerses Metsy EV Hayoc Ekeghecin convertot_11 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekexecin convertot_13 Nerses Mec@ EV Hajoc Ekexecin convertot_14 Nerses Mec@ EV Haywc Ekexecin convertot_15 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekexecin convertot_16 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekexecin convertot_17 Nerses Mec@ EV Hayoc Ekexecin convertot_18 Nerses Mec@ YEV Hayoc Ekexecin

  Ռեֆերատ | Կրոն

  Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման հոգևոր նախադրյալները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Աղբյուրներ և գրականություն

  1. Ագաթանգեղոս, Պատմություն Հայոց, Եր., 1977։
  2. Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Եր., 1990։
  3. Ալիշան Ղեւոնդ, Հին հաւատք Հայոց, Վենետիկ, 1895.
  4. Կապանցյան Կ., Հայոց հեթանոսական կրոնը, Վաղարշապատ, 1879.
  5. Капанцян Гр., Хеттские боги у армян, Ер., 1940.
  6. Դուրյան Ե., Հայոց հին կրոնը կամ հայկական դիցաբանություն, Երուսաղեմ, 1933։
  7. Эмин Н., Очерки религии и верований языческих ярмян, М., 1866.
  8. Gelzer H., Zur armenischen Gotterlehre, Leipzig, 1896.
  9. Carriere A., Les huit sanctuaries de l’Armenie paienne, Paris, 1899.
  10. Штеккельберг Р., Об иранском влиянии на религиозном веровании армян // Древности восточные, т. I, вып. I, М., 1901.
  11. Топоров В.Н., Об отражении одного индоевропейского мифа в армянской традиции // Историко-филологический журнал, 1977, No. 3.
  12. Ստրաբոն, Հայոց մասին, Եր., 1940, էջ 60։
  13. Լեո, Երկերի ժող. 10 հատորով, հ. 1, Եր., 1966։
  14. Творения иже во святых Отца нашего Василия Великаго, т. 3., М., 1991, с 15.
  15. Աճառյան Հր., Հայկական անձնանունների բառարան, հ. Ա, Եր., 1942, էջ 145։
  16. Гете И., Западно-восточный Диван, М,. 1988.
  17. Глинка С., Обозрение истории армянского народа, ч. 1, М., 1832.
  18. Թովմա Արծրունի եւ Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց տան, Եր., 1985, էջ 49։
  19. Ницше Ф., Так говорил Заратустра // Собр. соч. в 2 тт., Т. 1, М., 1990.
  20. Gershevitch I., Zoroaster’s own contribution // Journal of New Eastern Studies, Chicago, 1964.
  21. Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1914, էջ 399։
  22. Աճառյան Հր., Հայերեն արմատական բառարան, 4 հատորով, հ. 1, Եր., 1971, էջ 281։
  23. Հայ ժողովրդի պատմություն, 8 հատորով, հ. 1, Եր., 1971։
  24. Брагинский И.С., Авеста // Авеста в русских переводах, СПб., 1998, с. 37.
  25. Мень А., История религии в 7 тт., Т. 1, Истоки религии, М., 1991, с. 160.
  26. Bazedov H., The Australian Aborigenal, London, 1925.
  27. Леви-Брюль Л., Первобытное мышление, М., 1930.
  28. Schmidt W., High Gods in America, Oxford, 1932.
  29. Токарев С.А., Ранние формы религии., М., 1964.
  30. Инка Гарсиласо де ла Вега, История государства Инков, М., 1974, с. 77.
  31. Hieronymus, Uber Isaias, Texte der Kirchenfater, 1. Munchen, 1963, S. 25.
  32. Геродот, История, Л., 1972, с. 40.
  33. Մ.Աբեղյան, Երկեր, հ. Գ, Եր., 1968։
  34. Морозов Н.А, Азиатские Христы М., 2003.
  35. Фрэзер Дж., Золотая ветвь, М., 1986.
  36. Фрэзер Дж., Фольклор в Ветхом Завете, М., 1986.
  37. Фасмер М., Этимологический словарь русского языка, т. 4, М., 1973, с. 551.
  38. Бирлан Дж. Ф., Параллельная мифология, М., 1997, с. 27-28.
  39. Յովնան Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարոնոյ, Եր., 1941։
  40. Айвазян К.В., «История Тарона» и армянская литература IV-VII веков, Ер., 1976, с. 169 и сл.
  41. Կորյուն, Վարք Մեսրոպ Մաշտոցի, Եր., 1994, էջ 34։
  42. Ադոնց Ն., Տորք աստված հին հայոց // Հուշարձան, Վիեննա, 1911, էջ 389-394։
  43. Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, 2 հատորով, հ. 1, Եր., 1981, էջ 140։
  44. Мифы народов мира, в 2 тт., Т. 1, М., 1992, с. 76.
  45. Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութիւն Հայոց եւ Թուղթն առ Վահան Մամիկոնեան, Տփխիս, 1904, էջ 161։
  46. Դանիելյան Էդ., Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու հոգևոր ակունքները և պատմական նշանակությունը, Եր., 1997, էջ 17։
  47. Մովսիսյան Ա., Հնագույն պետությունը Հայաստանում՝ Արատտա, Եր
  description_2

  Բովանդակություն

  1. Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման հոգևոր նախադրյալները
  2. Աղբյուրներ և գրականություն
  title_arm Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման հոգևոր նախադրյալները title_eng convertot_1 Hayastanum qristoneutyan @ndunman hogEVor naxadryalner@ convertot_2 Hayastanum qristoneutyan @ndunman hogEVor naxadryalner@ convertot_3 Hayastanum qristoneutyan @ndunman hogEVor naxadryalner@ convertot_4 Hayastanum qristoneutyan @ndunman hogEVor naxadryalner@ convertot_5 Hayastanum qristoneutyan @ndunman hogEVor naxadryalner@ convertot_6 Hayastanum qristoneutyan yndunman hogEVor naxadryalnery convertot_7 Hayastanum qristoneutyan @ndunman hogEVor nakhadryalner@ convertot_8 Hayastanum qristoneutyan @ndunman hogEVor naxadryalner@ convertot_9 Hayastanum qristoneutyan @ndunman hogEVor naxadryalner@ convertot_10 Hayastanum qristoneutyan yndunman hogEVor nakhadryalnery convertot_11 Hayastanum qristoneutyan @ndunman hogEVor naxadryalner@ convertot_13 Hajastanum qristoneutjan @ndunman hogEVor naxadrjalner@ convertot_14 Hayastanum qristwneutyan @ndunman hwgEVwr naxadryalner@ convertot_15 Hayastanum qristoneutyan @ndunman hogEVor naxadryalner@ convertot_16 Hayastanym qristoneytyan @ndynman hogEVor naxadryalner@ convertot_17 Hayastanum kristoneutyan @ndunman hogEVor naxadryalner@ convertot_18 Hayastanum qristoneutyan @ndunman hogYEVor naxadryalner@

  Դիպլոմային | Կրոն

  Կրոնական կազմակերպությունները Եվրոպայի քաղաքական համակարգում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  ա/ Հայալեզու գրականություն

  1. Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք, Երևան, 2006:
  2. Արդի իրավունքի քրիստոնեական ակունքները, Ռաֆայել Պապայան,  Սբ. Էջմիածին, 2002:
  3. ԵՊՀ Եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն, Թուրքիա-ԵՄ-Հայաստան.Մարտահրավերները և հնարավորությունները,Միջմասնագիտական հետազոտություն, Երևան 2009:
  4. Իսլամական գործոնը Արևմուտք-Թուրքիա  փոխհարաբերությունների ենթատեքստում, Հայացք Երևանից, Չաքրյան Հ., Երևան  1997:
  5. Իսլամը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական կյանքում, Վ. Տեր-Մաթևոսյան,  Երևան, 2008:
  6. Իսլամ, Վ. Խաչատրյան, Երևան, 2012:
  7. Կոկինակիսն ընդդեմ Հունաստանի գործը, Մարդու իրավւնքների եվրոպական դատարան, վճիռների ժողովածու, Երևան, 2004, Գիրք երկրորդ:
  8. Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին:
  9. Մարդու իրավւնքների եվրոպական դատարան, վճիռների ժողովածու, Երևան, 2002, Գանգատ, No. 30985/96:
  10. Մոլորեցնողները, Ջոն Մաք-Դաուել Դոն Ստյուարտ, Երևան, 2002:
  11. Փիլիսոփայության սահմանումները. Դավիթ Անհաղթ. Երկեր. Եր., 1980:

  բ/ Ռուսալեզու գրականություն

  1. Августин Блаженный. Творения, т. 1. Об истинной религии. СПБ.-Киев, 1998.
  2. Алексей Ильич Осипов, §2. Что такое религия, http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_vere/osipov_put_razuma_07-all.shtml
  3. Арнобий. Против язычников, IV, 30.
  4. Большая советская энциклопедия. Т. 21.
  5. Гегель Г. Философия права. М., 1990.
  6. Декларация о правах и достоинстве человека X Всемирного Русского Народного Собора, www.mospat.ru.
  7. Еремеев Д., Ислам и политическая борьба в современной Турции, Народы Азии и Африки, но. 3, 1984,
  8. Ерышев А.А. (Социология религии: учеб. пособие / А.А. Ерышев, Н.П. Лукашевич. — К.МАУП, 1999):
  9. Ильин И. Аксиомы религиозного опыта, гл. 1
  10. Кант И. Соч. На немецком и русском языках, т. 1. Трактаты и статьи. М.,1994.
  11. Кондакчян Р., Турция: внутренная политика и ислам, Ереван,1983
  12. Лактанций. Божественные установления, 4, 28.
  13. Л. Н. Толстой,  Что такое религия и в чем сущность ее? , Москва, 1901—1902.
  14. Монтескье Ш. О духе законов. В кн.:Монтескье Ш. Избр. Произведения.М., 1995.
  15. М. Гардарика( Религиоведение: учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по религиоведению, 1999),
  16. НАУКА И РЕЛИГИЯ архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) Глава вторая. Что такое религия?, http://azbyka.ru/vera_i_neverie/nauka_i_religiya/Luka_nauka_i_religiya03-all.shtml
  17. Нерсесянц В. С. Философия права.
  18. Основы религиоведения: Учеб./ Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. —М.: Высш. шк., 1998.
  19. Религиозная идентичность в Европе, Identites religieuses en Europe/Sous la dir . de Davie G. Hervieu-Leger D. -P _.:La Decouverte, 1996.
  20. Памятники римского права. М., 1997.
  21. Самыгин С.И. (Религиоведение: социология и психология религии / С.И. Самыгин,В.И. Нечипуренко, И.Н. Полонская. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1996),
  22. См.: Макробий. Сатурналии, III 3.
  23. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989.
  24. Трубецкой С. Н. Религия // Энциклопедический словарь. Т. XXVI-а. Издание Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1899.
  25. Цицерон. Москва, 1985, О природе богов, 2, 28:
  26. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям ее презирающим. М.; К., 1994. էջ273
  27. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 20.

  Օտարալեզու գրականություն(անգլերեն, ֆրանսերեն,հունարեն)

  1. Tertullianus.Apologeticum, 30.
  2. Carolyn M. Warner and Manfred W. Wenner, Religion and the Political Organization of Muslims in Europe,2006.
  3. Toni Johnson, Senior staff writer, Europe: Integrating Islam Updated, 2011.
  4. Samuel P. Huntington in his work “The Clash of Civilizations?”, http://www.jstor.org/discover/10.1086/235076?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102088802277
  5. Bellah R. N. Comment, Sociological Analysis 50(1989), 147.
  6. Morris A. The Origins of the Civil Rights Movement, New York, 1984.
  7. Wimberley R. C. and Christenson J. A. "Civil Religion, Social Indicators, and Public Policy," Social Indicators Research 1982.
  8. Alice Doumikian La civilisation française, Lingua, Erévan, 2006.
  9. Pierre Chaunu La civilization de l’Europe des Lumières, Arthaud, Paris, 1993.
  10. Charta Oecumenica, Guidelines for the Growing Cooperation among the Churches in Europe, Geneva, 2001, part III Common Responsibility in Europe.
  11. Sergio Carrera and Joanna Parkin , The Place of Religion in European Union Law and Policy Competing Approaches and Actors inside the European Commission , ,RELIGARE Working Document No. 1 / September 2010
  12. Kirsten Shoraka, Human Rights and Minority Rights in the European Union, London and New York, 2010.

  13.Michael S. Teitelbaum and Philip L. Martin, Is Turkey Ready for Europe? Foreign Affairs Vol. 82, No. 3 (May - Jun., 2003), pp. 97-111 Published by: Council on Foreign Relations

  Համաձայնագրեր, Դատական նախադեպեր և վեբկայքեր

  1. ՀՀ օրենքը այլընտրանքային ծառայության մասին, 2003, Երևան:
  2. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the European Union or Lisbon Treaty, Brussels, 2008.
  3. The Treaty of Amsterdam, 1997.
  4. Case C-184/99 Rudy Grzelczyk v Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve [2001] ECR I-6193.
  5. Council and European Parliament Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States, 2004 OJ (L 158) 77.
  6. Commission Communication of 13 December 1995 on racism, xenophobia and anti-semitism COM(95) 653, Brussels.
  7. Article 1(3) of the Council Framework Decision 2008/913/JHA
  8. CEJI (A Jewish Contribution to an Inclusive Europe), “Policy Response to the Framework Decision on Racism and Xenophobia”, Brussels, 20 April 2007 (retrieved fromhttp://www.ceji.org/publications/2007-04 20%20CEJI%20Policy%20Response.pdf).
  9. Directive 2003/86 և 2003/109
  10. Serbisch-Griechisch-Orientalische Kirchengemeinde zum Heiligen Sava in Wien v. Austria, No 13712/88 (2 April 1990)
  11. DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities‟ webpage on funding instruments (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86).
  12. The Commission communication on the Renewed social agenda: opportunities, access and solidarity in 21st century Europe COM(2008) 412 final, 2.7.2008, Brussels.
  13. The DG Education and Culture website (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm).
  14. www.religions.am
  15. Elibrery.ru

  http://www.jstor.org/

  description_2

  Բովանդակություն

  Առաջաբան. 3

  ԳԼՈՒԽ 1. ԿՐՈՆԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ.. 5

  1.1 «Կրոն» և «կրոնական կազմակերպություն» հասկացությունների փոխհարաբերությունը  5

  1.2 Կրոնների տիպաբանությունը. 13

  1.3 Կրոնի և կրոնական կազմակերպությունների գործառույթները. 16

  ԳԼՈՒԽ 2. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ.. 19

  2.1. Եվրոպական իրավունքի քրիստոնեական ակունքները և կրոնական կազմակերպությունների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը Եվրոպայում. 19

  2.2 Կրոնական մարտահրավերները եվրաինտեգրման գործընթացում. 34

  2.2.1 Կրոնական կազմակերպությունների հետ հակասությունները. 39

  2.2.2 Քաղաքացիական կրոն. 45

  2.2.3 Կրոն և եվրոպականացում. 52

  2.2.4 Քաղաքացիություն և հիմնարար իրավունքներ. 53

  2.2.5 Խտրականության դեմ պայքար. 56

  2.2.6 Ներգաղթ և ներքին հարցեր. 59

  2.2.7 Սոցիալական ներգրավվածություն և պաշտպանվածություն. 60

  2.2.8 Կրթություն և մշակույթ. 61

  Եզրակացություն. 63

  Գրականություն. 67

  title_arm Կրոնական կազմակերպությունները Եվրոպայի քաղաքական համակարգում title_eng convertot_1 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi qaxaqakan hamakargum convertot_2 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi qaxaqakan hamakargum convertot_3 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi qaxaqakan hamakargum convertot_4 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi qaxaqakan hamakargum convertot_5 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi qaxaqakan hamakargum convertot_6 Kronakan kazmakerputyunnery Evropayi qaxaqakan hamakargum convertot_7 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi qaxaqakan hamakargum convertot_8 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi qaghaqakan hamakargum convertot_9 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi qaxaqakan hamakargum convertot_10 Kronakan kazmakerputyunnery Evropayi qaghaqakan hamakargum convertot_11 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi qaxaqakan hamakargum convertot_13 Kronakan kazmakerputjunner@ Evropaji qaxaqakan hamakargum convertot_14 Krwnakan kazmakerputyunner@ Evrwpayi qaxaqakan hamakargum convertot_15 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi qaxaqakan hamakargum convertot_16 Kronakan kazmakerpytyynner@ Evropayi qaxaqakan hamakargym convertot_17 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi kaxakakan hamakargum convertot_18 Kronakan kazmakerputyunner@ Evropayi qaxaqakan hamakargum

  Դիպլոմային | Կրոն

  Ջայինիզմի ընդհանուր դրույթները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

  1.Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. – М., 1980.

  2.Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М., 1985.

  3.Васильев Л.В. История религии Востока. – М., 1988.

  4.Введение в буддизм. – СПб., 1999.

  5.Ачаранга Сутра. – СПб., 1995.

  6.Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995.

  7.Гачев Г. Образы Индии. – М., 1993.

  8.Исаева Н.В. Шанкара и индийская философия. – М., 1991.

  9.Шохин В.К. Брахманистская философия. – М., 1994.

  10Элиаде М. Трактат по истории религий. В 2 т. – СПб., 1999.

   

  Ինտերնետային կայքեր `

  www.google.com

  www.yandex.ru

  www. religion.ru

   

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  ԳԼՈՒԽ 1. Ջայինիզմի ընդհանուր դրույթները

  1. Վարհամանա

  ԳԼՈՒԽ .2. Ջայինիզմի էթիկան

  2.1. Ասկետիզմը  ջայինիզմում

  ԳԼՈՒԽ 3. Մեծ ուխտերը

  Վերջաբան

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

  title_arm Ջայինիզմի ընդհանուր դրույթները title_eng convertot_1 Jayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_2 Jayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_3 Jayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_4 Jayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_5 Jayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_6 Jayinizmi yndhanur druytnery convertot_7 Jayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_8 Jayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_9 Jayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_10 Jayinizmi yndhanur druytnery convertot_11 Jayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_13 Jajinizmi @ndhanur drujtner@ convertot_14 Jayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_15 GHayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_16 Jayinizmi @ndhanyr dryytner@ convertot_17 Jayinizmi @ndhanur druytner@ convertot_18 Jayinizmi @ndhanur druytner@

  Կուրսային | Կրոն

  Իսլամի առաջացման մեկնաբանությունները և աշխարհայացքային հիմքերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  Պ լ ա ն

  Առաջաբան

  1. Իսլամի առաջացման առասպելը և աշխարհայացքային հիմքերը.

  2. Իսլամի տարածումը.

  3. Իսլամը և քաղաքականությունը.

  4. Իսլամ ծայրահեղականների ակտիվությունը Եվրոպայում.

  Վերջաբան

  Գրականության ցանկ

  title_arm Իսլամի առաջացման մեկնաբանությունները և աշխարհայացքային հիմքերը title_eng convertot_1 Islami arajacman meknabanutyunner@ EV ashxarhayacqayin himqer@ convertot_2 Islami arajacman meknabanutyunner@ EV ashxarhayacqayin himqer@ convertot_3 Islami arajacman meknabanutyunner@ EV ashxarhayacqayin himqer@ convertot_4 Islami arajacman meknabanutyunner@ EV azxarhayacqayin himqer@ convertot_5 Islami arajacman meknabanutyunner@ EV ashxarhayacqayin himqer@ convertot_6 Islami arajacman meknabanutyunnery EV ashxarhayacqayin himqery convertot_7 Islami arajacman meknabanutyunner@ EV ashkharhayacqayin himqer@ convertot_8 Islami arajacman meknabanutyunner@ EV ashxarhayacqayin himqer@ convertot_9 Islami arajacman meknabanutyunner@ EV ashxarhayacqayin himqer@ convertot_10 Islami arajacman meknabanutyunnery EV askharhayacqayin himqery convertot_11 Islami arajacman meknabanutyunner@ EV ashxarhayacqayin himqer@ convertot_13 Islami arajacman meknabanutjunner@ EV ashxarhajacqajin himqer@ convertot_14 Islami arajacman meknabanutyunner@ EV ashxarhayacqayin himqer@ convertot_15 Islami araghacman meknabanutyunner@ EV ashxarhayacqayin himqer@ convertot_16 Islami arajacman meknabanytyynner@ EV ashxarhayacqayin himqer@ convertot_17 Islami arajacman meknabanutyunner@ EV ashxarhayackayin himker@ convertot_18 Islami arajacman meknabanutyunner@ YEV ashxarhayacqayin himqer@

  Կուրսային | Կրոն

  Կոնֆուցիականություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1. Լ. Ս. Վասիլև §Արևելքի կրոնի պատմություն¦
  2. Գ. Լ. Բականուրսկի §Աթեիզմի պատմությունը և տեսականը¦
  3. Բուդդա: Կոնֆուցիյա: Մուհամեդ: Ֆրանցիսկ Ասսզիսկի: Սավոնարոլա. Կենսագրություն: Ակնարկներ: - Մ:.Հանրապետություն, 1995: Էջ 122-130
  4. Ա. Ա. Օպարիի: Աշխարհի կրոնը և Աստվածաշունչը. Մենագրություն: - Խարկով. Փաստ, 2000. — 176 
  5. Ալեքսանդր Մեն: Կրոնի պատմություն: հատոր 3

   

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Դաոսիզմ

  Ամփոփում

  Գրականության ցանկ

  title_arm Կոնֆուցիականություն title_eng convertot_1 Konfuciakanutyun convertot_2 Konfuciakanutyun convertot_3 Konfuciakanutyun convertot_4 Konfuciakanutyun convertot_5 Konfuciakanutyun convertot_6 Konfuciakanutyun convertot_7 Konfuciakanutyun convertot_8 Konfuciakanutyun convertot_9 Konfuciakanutyun convertot_10 Konfuciakanutyun convertot_11 Konfuciakanutyun convertot_13 Konfuciakanutjun convertot_14 Kwnfuciakanutyun convertot_15 Konfuciakanutyun convertot_16 Konfyciakanytyyn convertot_17 Konfuciakanutyun convertot_18 Konfuciakanutyun

  Կուրսային | Կրոն

  Կրոն, աղանդ, կրոնական կազմակերպություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  Բովանդակություն

   

  Գլուխ 1. Կրոնի սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան

  1.1. Կրոնի սոցիոլոգիայի կայացման գործընթացը

  1.2. Կրոնի սոցիոլոգիան՝ որպես միջին մակարդակի սոցիոլոգիական տեսություն

  1.3. Կրոնական աղանդը՝ որպես կրոնի սոցիոլոգիայի ուսումնասիրման առարկա

  Գլուխ 2. Աղանդ

  2.1. Աղանդըª որպես կրոնական կազմակերպության տարատեսակ.սոցիոլոգիական մեկնաբանման առանձնահատկությունները

  2.2  Կրոնական աղանդների գործառույթները և տիպերը.

  2.3  Տոտալիտար աղանդների բնութագրությունը և տեսակները

  2.4 ՀՀ-ում գործող ¥տարծված¤ աղանդները և դրանց բնութագիրը

  title_arm Կրոն, աղանդ, կրոնական կազմակերպություն title_eng convertot_1 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun convertot_2 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun convertot_3 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun convertot_4 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun convertot_5 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun convertot_6 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun convertot_7 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun convertot_8 Kron, aghand, kronakan kazmakerputyun convertot_9 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun convertot_10 Kron, aghand, kronakan kazmakerputyun convertot_11 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun convertot_13 Kron, axand, kronakan kazmakerputjun convertot_14 Krwn, axand, krwnakan kazmakerputyun convertot_15 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun convertot_16 Kron, axand, kronakan kazmakerpytyyn convertot_17 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun convertot_18 Kron, axand, kronakan kazmakerputyun

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի