Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Հոգեբանական ուղղորդում

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Հոգեբանական ուղղորդում

  Էջերի քանակ: 7

  Կոդ: #1832

  1400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Նալչաջյան Ա., Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ, Երևան, 1998
  2. Պետրովսկի Ա.Վ., Ընդհանուր հոգեբանություն, Երևան, 1974
  3. Հոգեբանություն, Կովալյով Ա. և ուրիշներ, Երևան, 1970
  4. Հոգեբանություն, Ե.Ի. Իգնատևի խմբագրությամբ, Երևան, 1972
  5. Հոգեբանության հիմունքներ, Երևան, 1978
  6. Ковалев А.Г., Психология личности, М., 1970
  7. Левинтов Н.Д., Психология характера, М., 1969
  8. Муссен Р., Развитие личности ребенка, М., 1987
  9. Малофаев Н. Н., Характеристка лексического запаса у учащихся с церебальным параличом, - Дефектология- 1985. №1
  10. Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В., “Нарушение у детей с церебальным параличом”, М., 1985
  11. Г. В. Черкина. Дети с нарышениями артикуляционного аппарата.- М., 1969.
  12. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.,1991.

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Նալչաջյան Ա., Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ, Երևան, 1998
  2. Պետրովսկի Ա.Վ., Ընդհանուր հոգեբանություն, Երևան, 1974
  3. Հոգեբանություն, Կովալյով Ա. և ուրիշներ, Երևան, 1970
  4. Հոգեբանություն, Ե.Ի. Իգնատևի խմբագրությամբ, Երևան, 1972
  5. Հոգեբանության հիմունքներ, Երևան, 1978
  6. Ковалев А.Г., Психология личности, М., 1970
  7. Левинтов Н.Д., Психология характера, М., 1969
  8. Муссен Р., Развитие личности ребенка, М., 1987
  9. Малофаев Н. Н., Характеристка лексического запаса у учащихся с церебальным параличом, - Дефектология- 1985. №1
  10. Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В., “Нарушение у детей с церебальным параличом”, М., 1985
  11. Г. В. Черкина. Дети с нарышениями артикуляционного аппарата.- М., 1969.
  12. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.,1991.

  description_2 title_arm Հոգեբանական ուղղորդում title_eng hogebanakan urrordum convertot_1 Hogebanakan uxxordum convertot_2 Hogebanakan uxxordum convertot_3 Hogebanakan uxxordum convertot_4 Hogebanakan uxxordum convertot_5 Hogebanakan uxxordum convertot_6 Hogebanakan uxxordum convertot_7 Hogebanakan uxxordum convertot_8 Hogebanakan ughghordum convertot_9 Hogebanakan uxxordum convertot_10 Hogebanakan ughghordum convertot_11 Hogebanakan uxxordum convertot_13 Hogebanakan uxxordum convertot_14 Hwgebanakan uxxwrdum convertot_15 Hogebanakan uxxordum convertot_16 Hogebanakan yxxordym convertot_17 Hogebanakan uxxordum convertot_18 Hogebanakan uxxordum