Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Նուրբ թաղանթների էլեկտրոհաղորդականությունը

  Կուրսային | Քիմիա

  Նուրբ թաղանթների էլեկտրոհաղորդականությունը

  Էջերի քանակ: 17

  Կոդ: #11739

  3400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  [1] Абелес Ф. // Физика тонких пленок. Т. 6. М.: Мир, 1973.
  [2] Хасс Г. Физика тонких пленок. Т. 1. М.: Мир, 1967. 343 с.
  [3] Технология тонких пленок. Сб. статей / Под ред. Л. Майссела, Р. Глэнга. Пер. с англ. М.И. Елинсона, Г.Г. Смолко. М.: Сов. радио, 1977.
  [4] Елинсон М.И. // РЭ. 1968. ¹ 1. C. 3{30.
  [5] Cоколов А.В. Оптические свойства металлов. М.: Физмат-лит, 1961.
  [6] Суху Р. Магнитные тонкие пленки. М.: Мир, 1967.
  [7] Бек Г., Гюнтеродт Г.Й. Металлические стекла. М.: Мир, 1983. 454 с.
  [8] Займан Дж. Модели беспорядка. М.: Мир, 1982. 592 с.
  [9] Полухин В.А., Ватолин Н.А. Моделирование аморфных металлов. М.: Наука, 1985.
  [10] Андреенко А.С., Никитин С.А. // УФН. 1997. Т. 167. ¹ 6. C. 605.


  Ներածություն
  1. Նուրբ թաղանթներ
  2. Նուրբ թաղանթների էլեկտրոհաղորդականությունը
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  [1] Абелес Ф. // Физика тонких пленок. Т. 6. М.: Мир, 1973.
  [2] Хасс Г. Физика тонких пленок. Т. 1. М.: Мир, 1967. 343 с.
  [3] Технология тонких пленок. Сб. статей / Под ред. Л. Майссела, Р. Глэнга. Пер. с англ. М.И. Елинсона, Г.Г. Смолко. М.: Сов. радио, 1977.
  [4] Елинсон М.И. // РЭ. 1968. ¹ 1. C. 3{30.
  [5] Cоколов А.В. Оптические свойства металлов. М.: Физмат-лит, 1961.
  [6] Суху Р. Магнитные тонкие пленки. М.: Мир, 1967.
  [7] Бек Г., Гюнтеродт Г.Й. Металлические стекла. М.: Мир, 1983. 454 с.
  [8] Займан Дж. Модели беспорядка. М.: Мир, 1982. 592 с.
  [9] Полухин В.А., Ватолин Н.А. Моделирование аморфных металлов. М.: Наука, 1985.
  [10] Андреенко А.С., Никитин С.А. // УФН. 1997. Т. 167. ¹ 6. C. 605.
  description_2


  Ներածություն
  1. Նուրբ թաղանթներ
  2. Նուրբ թաղանթների էլեկտրոհաղորդականությունը
  Եզրակացություն  title_arm Նուրբ թաղանթների էլեկտրոհաղորդականությունը title_eng Nurb taxantneri elektrahaxordakanutyun-1 convertot_1 Nurb taxantneri [email protected] convertot_2 Nurb taxantneri [email protected] convertot_3 Nurb taxantneri [email protected] convertot_4 Nurb taxantneri [email protected] convertot_5 Nurb taxantneri [email protected] convertot_6 Nurb taxantneri elektrohaxordakanutyuny convertot_7 Nurb taxantneri [email protected] convertot_8 Nurb taghantneri [email protected] convertot_9 Nurb taxantneri [email protected] convertot_10 Nurb taghantneri elektrohaghordakanutyuny convertot_11 Nurb taxantneri [email protected] convertot_13 Nurb taxantneri [email protected] convertot_14 Nurb taxantneri [email protected] convertot_15 Nurb taxantneri [email protected] convertot_16 Nyrb taxantneri [email protected] convertot_17 Nurb taxantneri [email protected] convertot_18 Nurb taxantneri [email protected]