Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Արևմտահայերենի բառային շերտի դրսևորումները արևելահայերենի բառապաշարում

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Արևմտահայերենի բառային շերտի դրսևորումները արևելահայերենի բառապաշարում

  Էջերի քանակ: 53

  Կոդ: #11836

  26500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  արևել. – արևելահայերեն
  արևմտ. – արևմտահայերեն
  ԲԵՀ – Բանբեր Երևանի համալսարանի


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  Հնչյունական և բառապաշարային իրողությունների առանձնահատկությունները
  Ա) Հնչյունական իրողությունների զուգադրական քննություն
  Բ) Բառապաշարային իրողությունների զուգադրական քննություն
  Գլուխ 2
  Քերականական իրողությունների առանձնահատկությունները
  Ա) Ձևաբանական իրողությունների զուգադրական քննություն
  Բ) Շարահյուսական իրողությունների զուգադրական քննություն
  Եզրակացություններ

  Համառոտագրություններ

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  արևել. – արևելահայերեն
  արևմտ. – արևմտահայերեն
  ԲԵՀ – Բանբեր Երևանի համալսարանի description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  Հնչյունական և բառապաշարային իրողությունների առանձնահատկությունները
  Ա) Հնչյունական իրողությունների զուգադրական քննություն
  Բ) Բառապաշարային իրողությունների զուգադրական քննություն
  Գլուխ 2
  Քերականական իրողությունների առանձնահատկությունները
  Ա) Ձևաբանական իրողությունների զուգադրական քննություն
  Բ) Շարահյուսական իրողությունների զուգադրական քննություն
  Եզրակացություններ

  Համառոտագրություններ  title_arm Արևմտահայերենի բառային շերտի դրսևորումները արևելահայերենի բառապաշարում title_eng Arevmtahayereni barayin sherti [email protected] arevelahayereni barapasharum convertot_1 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharum convertot_2 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharum convertot_3 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharum convertot_4 ArEVmtahayereni barayin zerti [email protected] arEVelahayereni barapazarum convertot_5 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharum convertot_6 ArEVmtahayereni barayin sherti drsEVorumnery arEVelahayereni barapasharum convertot_7 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharum convertot_8 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharum convertot_9 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharum convertot_10 ArEVmtahayereni barayin serti drsEVorumnery arEVelahayereni barapasarum convertot_11 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharum convertot_13 ArEVmtahajereni barajin sherti [email protected] arEVelahajereni barapasharum convertot_14 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharum convertot_15 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharum convertot_16 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharym convertot_17 ArEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arEVelahayereni barapasharum convertot_18 ArYEVmtahayereni barayin sherti [email protected] arYEVelahayereni barapasharum